EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1117

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1117 ze dne 10. srpna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

ST/11306/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1117/oj

13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1117

ze dne 10. srpna 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008 (1), a zejména na článek 4i uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. května 2013 přijala Rada nařízení (EU) č. 401/2013.

(2)

Dne 25. června 2018 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2018/898 (2), kterým bylo na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IV nařízení (EU) č. 401/2013 doplněno sedm osob.

(3)

Ohledně několika osob zařazených na seznam byly obdrženy aktualizované informace.

(4)

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/898 ze dne 25. června 2018, kterým se provádí nařízení Rady (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě (Úř. věst. L 160 I, 25.6. 2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Položky 1, 3, 4 a 5 na seznamu osob a subjektů uvedeném v příloze IV nařízení (EU) č. 401/2013 se nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Aung Kyaw Zaw

datum narození: 20. srpna 1961

číslo pasu: DM000826

datum vydání: 22. listopadu 2011

datum skončení platnosti: 21. listopadu 2021

vojenské identifikační číslo: BC 17444

Generálporučík Aung Kyaw Zaw byl velitelem úřadu zvláštních operací č. 3 myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) od srpna 2015 do konce roku 2017. Úřad zvláštních operací č. 3 dohlížel na západní velitelství, a generálporučík Aung Kyaw Zaw v této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době západní velitelství dopustilo vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

3.

Than Oo

datum narození: 12. října 1973

vojenské identifikační číslo: BC 25723

Brigádní generál Than Oo je velitelem 99. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 99. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

4.

Aung Aung

vojenské identifikační číslo: BC 23750

Brigádní generál Aung Aung je velitelem 33. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 33. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigádní generál Khin Maung Soe je velitelem 15. vojenského operačního velení, známého rovněž pod názvem 15. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), pod nějž spadá 564. pěchotní prapor. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 15. vojenské operační velení, zejména 564. pěchotní prapor, dopustilo v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018“


Top