EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0548

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/548 ze dne 6. dubna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

OJ L 91, 9.4.2018, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/548/oj

9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/548

ze dne 6. dubna 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

Dne 30. března 2018 přidal výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) jednu osobu a dvacet jeden subjekt na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, a určil patnáct plavidel podléhajících zmrazení majetku, dvacet pět plavidel podléhajících zákaz vstupu do přístavu a dvanáct plavidel, jimž má být odebrána vlajka.

(3)

Přílohy XIII a XIV nařízení (EU) 2017/1509 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XIII a XIV nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1)

Na seznam osob a subjektů uvedených v čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1509, jenž je obsažen v příloze XIII uvedeného nařízení, se doplňují níže uvedená osoba a subjekty:

„a)   Fyzické osoby

 

Jméno

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení ze strany OSN

Odůvodnění

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Datum narození: 20.10.1957

Číslo pasu: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan koordinoval se zprostředkovatelem KLDR působícím ve třetí zemi vývozy uhlí z KLDR a v minulosti byl zapojen do jiných činností souvisejících s obcházením sankcí.

b)   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum označení ze strany OSN

Další informace

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Čína

30.3.2018

Registrovaný vlastník, správce lodi a obchodní ředitel plavidla HUA FU plujícího pod vlajkou Panamy, nákladního plavidla, které dne 24. září 2017 naložilo v přístavu Najin v KLDR uhlí z KLDR.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru CHON MYONG 1, plujícího pod vlajkou KLDR, který koncem prosince 2017 provedl překládku paliva z lodě na loď.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Vlastník tankeru KLDR PAEK MA, který byl v polovině ledna 2018 zapojen do překládek ropy z lodě na loď.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR NAM SAN 8, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď, a majitel plavidla HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel ASIA BRIDGE 1. Plavidlo ve vlastnictví Hongkongu, pravděpodobně „ASIA BRIDGE 1“, dostalo dne 19. října 2017 pokyn od společnosti Huaxin Shipping, aby se připravilo vplout do přístavu Nampo v KLDR a naložit zásilku uhlí určenou pro Vietnam. Zaměstnanec společnosti Huaxin Shipping Ltd., jehož totožnost není známa, vydal plavidlu „ASIA BRIDGE 1“ pokyn, aby se připravilo na převzetí nákladu 8 000 metrických tun uhlí a poté odplulo do přístavu Cam Pha ve Vietnamu. Velitel plavidla dostal pokyn, aby při kotvení v přístavu Nampo zakryl název lodi a jiná značení plachtou.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshallovy ostrovy

30.3.2018

V roce 2017 se Tsang Yung Yuan (také znám jako Neil Tsang) a Kingly Won pokusili uzavřít obchod s ropou v hodnotě více než jeden milion USD s ropnou společností ve třetí zemi za účelem nedovolené přepravy do KLDR. Kingly Won jednal jako zprostředkovatel pro uvedenou ropnou společnost a jednu čínskou společnost, která se na Kinglyho Wona obrátila, aby lodní motorovou naftu koupil jejím jménem.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR CHON MA SAN. Tanker CHON MA SAN plující pod vlajkou KLDR se koncem ledna 2018 připravoval pro pravděpodobné překládky z lodě na loď. Velitel motorového tankeru YU JONG 2 plujícího pod vlajkou KLDR oznámil dne 18. listopadu 2017 dispečerovi se sídlem v KLDR, jehož totožnost není známa, že plavidlo se vyhýbá bouři před překládkou z lodě na loď. Velitel navrhl, aby tanker YU JONG 2 načerpal ropné palivo dříve než tanker CHON MA SAN plující pod vlajkou KLDR, neboť tanker CHON MA SAN byl vzhledem k větší velikosti vhodnější pro překládku z lodě na loď uprostřed bouře. Poté, co tanker CHON MA SAN načerpal ropné palivo z jiného plavidla, tanker YU JONG 2 dne 19. listopadu 2017 načerpal překládkou z lodě na loď 1 168 kilolitrů ropného paliva.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR AN SAN 1, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník plavidla YU PHYONG 5. Koncem listopadu 2017 provedl tanker YU PHYONG 5 překládku 1 721 metrických tun ropného paliva z lodě na loď.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankerů KLDR SAM JONG 1 a SAM JONG 2. Má se za to, že koncem ledna 2018 oba tankery dovezly do KLDR rafinovanou ropu v rozporu se sankcemi OSN.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Tanker SAM MA 2 plující pod vlajkou KLDR, jehož vlastníkem je Korea Samma Shipping Company, provedl v polovině října 2017 překládku ropy z lodě na loď a padělal doklady, přičemž v rámci této jedné operace načerpal téměř 1 600 metrických tun palivové ropy. Velitel plavidla dostal pokyn, aby vymazal nápis SAMMA SHIPPING a korejské nápisy ze znaku lodi a nahradil je označením „Hai Xin You 606“ s cílem skrýt jeho identitu jakožto plavidla KLDR.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR;

Číslo společnosti IMO 5434358

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR YU JONG 2, který dne 19. listopadu 2017 načerpal prostřednictvím operace z lodě na loď 1 168 kilolitrů ropného paliva.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel tankeru KOTI plujícího pod vlajkou Panamy, který dne 9. prosince 2017 provedl překládky z lodě na loď – pravděpodobně ropných produktů – do tankeru KUM UN SAN 3 plujícího pod vlajkou KLDR.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Správce tankeru KLDR YU SON určeného pro ropné produkty, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR PAEK MA, který byl v polovině ledna 2018 zapojen do překládek ropy z lodě na loď.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR JI SONG 6, který byl koncem ledna 2018 údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď. Daná společnost rovněž vlastní plavidla JI SONG 8 a WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Tuto společnost vlastní nebo ovládá Tsang Yung Yuan a je zapojena do nedovolených překládek uhlí z KLDR.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Šanghaj, 200083, Čína

30.3.2018

Registrovaný vlastník, správce a obchodní ředitel plavidla DONG FENG 6, které bylo v rozporu se sankcemi OSN dne 11. července 2017 v přístavu Hamhung v KLDR naloženo uhlím určeným k vývozu.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidel HAO FAN 2 a HAO FAN 6 plujících pod vlajkou Svatého Kryštofa a Nevise. Plavidlo HAO FAN 6 naložilo dne 27. srpna 2017 uhlí v přístavu Nampo v KLDR. Plavidlo HAO FAN 2 naložilo dne 3. června 2017 severokorejské uhlí v přístavu Nampo v KLDR.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Čína

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidla XIN GUANG HAI, které dne 27. října 2017 naložilo uhlí v přístavu Taean v KLDR a které mělo podle předpokladu připlout dne 14. listopadu 2017 do přístavu Cam Pha ve Vietnamu; k tomu však nedošlo a plavidlo místo toho připlulo dne 18. prosince 2017 do přístavu Port Klang v Malajsii.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapur

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidla YUK TUNG, které provedlo překládku rafinovaného ropného produktu z lodě na loď.“

2)

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, stanovený v příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 v oddíle „A. Plavidla podléhající zabavení“ se doplňují tato plavidla:

„1.   Jméno: CHON MYONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8712362

2.   Jméno: AN SAN 1

Další informace

Číslo IMO: 7303803

3.   Jméno: YU PHYONG 5

Další informace

Číslo IMO: 8605026

4.   Jméno: SAM JONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8405311

5.   Jméno: SAM JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 7408873

6.   Jméno: SAM MA 2

Další informace

Číslo IMO: 8106496

7.   Jméno: YU JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 8604917

8.   Jméno: PAEK MA

Další informace

Číslo IMO: 9066978

9.   Jméno: JI SONG 6

Další informace

Číslo IMO: 8898740

10.   Jméno: CHON MA SAN

Další informace

Číslo IMO: 8660313

11.   Jméno: NAM SAN 8

Další informace

Číslo IMO: 8122347

12.   Jméno: YU SON

Další informace

Číslo IMO: 8691702

13.   Jméno: WOORY STAR

Další informace

Číslo IMO: 8408595

14.   Jméno: JI SONG 8

Další informace

Číslo IMO: 8503228

15.   Jméno: HAP JANG GANG 6

Další informace

Číslo IMO: 9066540“

3)

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, stanovený v příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 v oddíle „B. Plavidla, na něž se vztahuje zákaz vstupu do přístavů“ se doplňují tato plavidla:

„9.   Jméno: CHON MYONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8712362

10.   Jméno: AN SAN 1

Další informace

Číslo IMO: 7303803

11.   Jméno: YU PHYONG 5

Další informace

Číslo IMO: 8605026

12.   Jméno: SAM JONG 1

Další informace

Číslo IMO: 8405311

13.   Jméno: SAM JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 7408873

14.   Jméno: SAM MA 2

Další informace

Číslo IMO: 8106496

15.   Jméno: YU JONG 2

Další informace

Číslo IMO: 8604917

16.   Jméno: PAEK MA

Další informace

Číslo IMO: 9066978

17.   Jméno: JI SONG 6

Další informace

Číslo IMO: 8898740

18.   Jméno: CHON MA SAN

Další informace

Číslo IMO: 8660313

19.   Jméno: NAM SAN 8

Další informace

Číslo IMO: 8122347

20.   Jméno: YU SON

Další informace

Číslo IMO: 8691702

21.   Jméno: WOORY STAR

Další informace

22.   Jméno: ASIA BRIDGE 1

Další informace

IMO: 8916580

23.   Jméno: XIN GUANG HAI

Další informace

IMO: 9004700

24.   Jméno: HUA FU

Další informace

IMO: 9020003

25.   Jméno: YUK TUNG

Další informace

IMO: 9030591

26.   Jméno: KOTI

Další informace

Číslo IMO: 9417115

27.   Jméno: DONG FENG 6

Další informace

IMO: 9008201

28.   Jméno: HAO FAN 2

Další informace

IMO: 8747604

29.   Jméno: HAO FAN 6

Další informace

IMO: 8628597

30.   Jméno: JIN HYE

Další informace

IMO: 8518572

31.   Jméno: FAN KE

Další informace

IMO: 8914934

32.   Jméno: WAN HENG 11

Další informace

IMO: 8791667

33.   Jméno: MIN NING DE YOU 078

Další informace

IMO: neexistuje“


Top