EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1475

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1475 ze dne 26. ledna 2017 o klasifikaci vlastností pálených tašek, na které se vztahuje norma EN 1304, z hlediska mrazuvzdornosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP. )

C/2017/0315

Úř. věst. L 211, 17.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1475/oj

17.8.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1475

ze dne 26. ledna 2017

o klasifikaci vlastností pálených tašek, na které se vztahuje norma EN 1304, z hlediska mrazuvzdornosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud Komise nezavedla třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků, mohou je podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011 stanovit evropské normalizační orgány, avšak pouze na základě revidovaného mandátu.

(2)

Evropská norma EN 1304 pro pálené střešní tašky a tvarovky je od roku 2005 harmonizovanou normou podle směrnice Rady 89/106/EHS (2).

(3)

Nová klasifikace vlastností pálených tašek, na které se norma EN 1304 vztahuje, z hlediska mrazuvzdornosti, jsou-li určeny k venkovnímu použití, byla začleněna do nového znění uvedené normy. Tato klasifikace je založena na postupném rozvoji harmonizovaných metod posuzování, a je tudíž krokem ke konsolidaci vnitřního trhu s předmětnými výrobky.

(4)

Pro tuto novou klasifikaci nebyl vydán revidovaný mandát.

(5)

Měl by být proto zaveden nový klasifikační systém pro výrobky, na něž se norma EN 1304 vztahuje, jsou-li určeny k venkovnímu použití,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vlastnosti pálených tašek určených k venkovnímu použití, pokud jde o mrazuvzdornost jakožto jejich základní charakteristiku, se klasifikují podle klasifikačního systému stanoveného v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12).


PŘÍLOHA

Pro výrobky, na něž se vztahuje norma EN 1304 „Pálené střešní tašky a tvarovky – Definice a specifikace výrobku“ a jsou určeny k venkovnímu použití, se ve vztahu k jejich základní charakteristice „mrazuvzdornost“ zavádí tato nová klasifikace:

 

Třída 1 (150 cyklů): minimálně 150 cyklů. Jestliže po 150 cyklech nevykazují tašky žádná poškození označená v tabulce 1 normy EN 539–2: 2013 jako nepřípustná.

 

Třída 2 (90 cyklů): 90–149 cyklů. Jestliže po 90 cyklech nevykazují tašky žádná poškození označená v tabulce 1 normy EN 539–2: 2013 jako nepřípustná.

 

Třída 3 (30 cyklů): 30–89 cyklů. Jestliže po 30 cyklech nevykazují tašky žádná poškození označená v tabulce 1 normy EN 539–2: 2013 jako nepřípustná.


Top