EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0315

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/315 ze dne 4. března 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

C/2016/1506

OJ L 60, 5.3.2016, p. 62–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; Implicitně zrušeno 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/315/oj

5.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/62


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/315

ze dne 4. března 2016,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN a vztahuje se na ně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze IV, a proto je Rada zařadila na seznam a vztahuje se na ně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(3)

Dne 2. března 2016 se Rada bezpečnosti OSN rozhodla přidat 16 fyzických osob a 12 subjektů na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, a aktualizovala identifikační údaje týkající se jedné osoby a dvou subjektů. Příloha IV by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Příloha V by také měla být změněna, neboť sedm subjektů a jedna osoba jsou uvedeny v dotčeném seznamu.

(4)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, musí toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:

1)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:

1)

V oddíle „Fyzické osoby“ v příloze IV nařízení (ES) č. 329/2007 se doplňují nové záznamy, které znějí:

a)

Choe Chun-Sik (také znám jako a) Choe Chun Sik; b) Ch'oe Ch'un Sik. Datum narození: 12.10.1954. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: Chun-Sik byl ředitelem Druhé akademie přírodních věd (SANS) a vedoucím programu pro rakety dlouhého doletu KLDR. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

b)

Choe Song Il. Číslo pasu: a) 472320665 (platný do: 26.9.2017), b) 563120356. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

c)

Hyon Kwang Il (také znám jako Hyon Gwang Il). Datum narození: 27.5.1961. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: Hyon Kwang Il je vedoucím oddělení Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

d)

Jang Bom Su (také znám jako Jang Pom Su). Datum narození: 15.4.1957. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

e)

Jang Yong Son. Datum narození: 20.2.1957. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Íránu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

f)

Jon Myong Guk (také znám jako Cho'n Myo'ng-kuk). Datum narození: 18.10.1976. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 4721202031 (platný do: 21.2.2017). Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

g)

Kang Mun Kil (také znám jako Jiang Wen-ji). Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: PS 472330208 (platný do: 4.7.2017). Další údaje: Kang Mun Kil se zabýval činnostmi souvisejícími s jaderným zásobováním jako zástupce společnosti Namchongang, také známé jako Namhung. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

h)

Kang Ryong. Datum narození: 21.8.1969. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Sýrii. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

i)

Kim Jung Jong (také znám jako Kim Chung Chong). Datum narození: 07.11.1966. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: a) 199421147 (platný do: 29.12.2014), b) 381110042 (platný do: 25.1.2016), c) 563210184 (platný do: 18.6.2018). Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

j)

Kim Kyu. Datum narození: 30.7.1968. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: úředník pro vnější vztahy společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

k)

Kim Tong My'ong (také znam jako a) Kim Chin-So'k, b) Kim Tong-Myong, c) Kim Jin-Sok; d) Kim, e) Hyok-Chol). Rok narození: 1964. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: Kim Tong My'ong je prezident banky Tanchon Commercial Bank a zastával v této společnosti různé funkce přinejmenším od roku 2002. Podílel se rovněž na řízení záležitostí společnosti Amroggang. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

l)

Kim Yong Chol. Datum narození: 18.2.1962. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Íránu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

m)

Ko Tae Hun (také znám jako Kim Myong Gi). Datum narození: 25.5.1972. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 563120630 (platný do: 20.3.2018). Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

n)

Ri Man Gon. Datum narození: 29.10.1945. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: PO381230469 (platný do: 6.4.2016). Další údaje: Ri Man Gon je ministr zbrojního průmyslu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

o)

Ryu Jin. Datum narození: 7.8.1965. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 563410081. Další údaje: zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Sýrii. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

p)

Yu Chol U. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: Yu Choi U je vedoucím oddělení Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

2)

Identifikační údaje u záznamu „Ra Ky'ong-Su (také znám jako Ra Kyung-Su). Funkce: úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). Datum narození: 4. 6. 1954. Číslo pasu: 645120196. Další údaje: pohlaví: muž. Datum zařazení na seznam: 22.1.2013.“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazují takto:

„Ra Ky'ong-Su (také znám jako a) Ra Kyung-Su, b) Chang, Myong Ho). Datum narození: 4.6.1954. Číslo pasu: 645120196. Další údaje: a) pohlaví: muž, b) Ra Ky'ong-Su je úředníkem banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V této funkci zprostředkovával transakce pro TCB. Banka Tanchon byla v dubnu 2009 označena výborem jako hlavní finanční subjekt KLDR odpovědný za prodej za prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených typů zbraní. Datum zařazení na seznam: 22.1.2013.“

3)

V oddíle „Právnické osoby, subjekty a orgány“ v příloze IV nařízení (ES) č. 329/2007 se doplňují nové záznamy, které znějí:

a)

Academy of National Defense Science (Akademie vědy národní obrany). Umístění: Pchjongjang, Korejská lidově demokratická republika. Další údaje: The Academy of National Defense Science je zapojena do snah KLDR pokročit v rozvoji programů balistických raket a jaderných zbraní. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

b)

Chongchongang Shipping Company (také známa jako Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Adresa: a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR., b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: a) číslo IMO: 5342883, b) Chongchongang Shipping Company se v červenci 2013 prostřednictvím svého plavidla, Chong Chon Gang, pokusila přímo dovézt nezákonnou zásilku konvenčních zbraní do KLDR. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

c)

Daedong Credit Bank (DCB) (také známa jako a) DCB, b) Taedong Credit Bank). Adresa: a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR, b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: a) SWIFT: DCBK KKPY, b) Daedong Credit Bank poskytla finanční služby společnostem Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) a Tanchon Commercial Bank. Přinejmenším od roku 2007 zprostředkovala DCB jménem společností KOMID a Tanchon Commercial Bank stovky finančních transakcích v hodnotě milionů dolarů. V některých případech DCB vědomě zprostředkovala transakce prostřednictvím klamavých finančních praktik. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

d)

Hesong Trading Company (také známa jako Hesong Trading Corporation). Adresa: Pchjongjang, KLDR. Další údaje: mateřskou společností Hesong Trading Corporation je společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

e)

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (také známa jako KKBC). Adresa: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Společnost KKBC poskytuje finanční služby na podporu společností Tanchon Commercial Bank a Korea Hyoksin Trading Corporation, podléhající společnosti Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank využívá společnost KKBC ke zprostředkování převodů finančních prostředků, jejichž výše pravděpodobně dosahuje milionů dolarů, včetně převodů finančních prostředků týkajících se společnosti Korea Mining Development Corporation. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

f)

Korea Kwangsong Trading Corporation. Adresa: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Mateřskou společností Korea Kwangsong Trading Corporation je společnost Korea Ryonbong General Corporation. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

g)

Ministry Of Atomic Energy Industry (Ministerstvo pro jadernou energetiku) (také známo jako MAEI). Adresa: Haeun-2-dong, Pyongchen District, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Ministry of Atomic Energy Industry bylo založeno v roce 2013 za účelem modernizace jaderného energetického průmyslu KLDR s cílem zvýšit produkci jaderných materiálů, zlepšit jejich kvalitu a dále rozvíjet nezávislý jaderný průmysl KLDR. MAEI je proto známo jako klíčový hráč v rozvoji severokorejských jaderných zbraní, odpovídá za každodenní provoz programu jaderných zbraní této země a podléhají mu další organizace v oblasti jaderného průmyslu. V rámci tohoto ministerstva působí řada organizací a výzkumných středisek spojených s jaderným programem, jakož i dva výbory: výbor pro aplikaci izotopů (Isotope Application Committee) a výbor pro jadernou energii (Nuclear Energy Committee). MAEI rovněž řídí středisko pro jaderný výzkum v Yongbyunu, o němž je známo, že se tam nachází zařízení na výrobu plutonia. Kromě toho se ve zprávě odborníků z roku 2015 uvádí, že byl 9. dubna 2014 jmenován vedoucím MAEI Ri Je-son, bývalý ředitel GBAE, který byl označen výborem zřízeným podle rezoluce č. 1718 (2006) v roce 2009 za účast na jaderných programech nebo za jejich podporu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

h)

Munitions Industry Department (Ministerstvo zbrojního průmyslu) (také známo jako Military Supplies Industry Department). Adresa: Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Munitions Industry Department se podílí na hlavních částech raketového programu KLDR. Odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR, včetně Taepo Dong-2. Dohlíží na výrobu zbraní KLDR a programy výzkumu a vývoje, včetně severokorejského programu balistických raket. Oddělení MID podléhá druhý hospodářský výbor a Second Academy of Natural Sciences – ty byly rovněž označeny v srpnu 2010. MID v posledních letech pracovalo na vývoji střely KN08 ICBM. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

i)

National Aerospace Development Administration (Národní úřad pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu) (také známa jako NADA). Adresa: KLDR. Další údaje: NADA se podílí na rozvoji severokorejského vesmírného výzkumu a technologie, včetně vypouštění satelitů a nosných raket. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

j)

Úřad 39 (také znám jako a) Office #39, b) Office No. 39, c) Bureau 39, d) Central Committee Bureau 39, e) Third Floor, f) Division 39. Adresa: KLDR. Další údaje: vládní subjekt KLDR. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

k)

Reconnaissance General Bureau (také známa jako a) Chongch'al Ch'ongguk, b) KPA Unit 586, c) RGB). Adresa: a) Hyongjesan- Guyok, Pchjongjang, KLDR, b) Nungrado, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Reconnaissance General Bureau je hlavní zpravodajskou organizací KLDR, která vznikla na počátku roku 2009 sloučením stávajících zpravodajských organizací Korejské strany pracujících, operačního útvaru a tzv. „kanceláře 35“ se zpravodajskou službou Korejské lidové armády. Reconnaissance General Bureau obchoduje s konvenčními zbraněmi a ovládá severokorejskou společnost Green Pine Associated Corporation, která se zabývá výrobou konvenčních zbraní. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

l)

Druhý hospodářský výbor. Adresa: Kangdong, KLDR. Další údaje: Druhý hospodářský výbor se podílí na hlavních částech severokorejského raketového programu. Druhý hospodářský výbor odpovídá za dohled nad výrobou severokorejských balistických raket a řídí aktivity společnosti KOMID. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.

4)

Identifikační údaje u následujících záznamů v oddíle „Právnické osoby, subjekty a orgány“ se nahrazují takto:

a)

Záznam „Namchongang Trading Corporation (také známa jako a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Další údaje: a) se sídlem v Pchjongjangu, KLDR; b) Namchongang je severokorejská obchodní společnost podléhající Generálnímu úřadu pro atomovou energii (GBAE). Společnost Namchongang je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení v Severní Koreji, a do nákupů zboží souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce Severní Koreje v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) v jaderném zařízení v Jongbjonu. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření zbraní vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám Severní Koreje souvisejícím se šířením. Datum zařazení na seznam: 16.7.2009.“ se nahrazuje tímto:

„Namchongang Trading Corporation (také známa jako a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation, f) Namhung Trading Corporation). Další údaje: a) se sídlem v Pchjongjangu, KLDR; b) Namchongang je severokorejská obchodní společnost podléhající Generálnímu úřadu pro atomovou energii (GBAE). Společnost Namchongang je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení v Severní Koreji, a do nákupů zboží souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce Severní Koreje v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) v jaderném zařízení v Jongbjonu. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření zbraní vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám Severní Koreje souvisejícím se šířením. Datum zařazení na seznam: 16.7.2009.“

b)

Záznam „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (také známa jako OMM). Adresa: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, KLDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, KLDR. Další údaje: a) číslo Mezinárodní námořní organizace (IMO): 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited je provozovatelem/správcem plavidla Chong Chon Gang. Uvedená společnost hrála klíčovou úlohu při zajišťování přepravy utajeného nákladu zbraní a souvisejícího materiálu z Kuby do KLDR v červenci roku 2013. Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited tímto přispěla k činnostem zakázaným rezolucemi, a to konkrétně zbrojním embargem uvaleným rezolucí 1718 (2006) ve znění pozměněném rezolucí 1874 (2009), a přispěla k obcházení opatření uložených těmito rezolucemi. Datum zařazení na seznam: 30.7.2014“ se nahrazuje tímto:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (také známa jako OMM). Adresa: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pchjongjang, KLDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: a) International Maritime Organization (IMO) číslo: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited hrála klíčovou úlohu při zajišťování přepravy utajeného nákladu zbraní a souvisejícího materiálu z Kuby do KLDR v červenci 2013. Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited tímto přispěla k činnostem zakázaným rezolucemi, a to konkrétně zbrojním embargem uvaleným rezolucí 1718 (2006) ve znění pozměněném rezolucí 1874 (2009), a přispěla k obcházení opatření uložených těmito rezolucemi, c) Ocean Maritime Management Company, Limited je provozovatelem/správcem těchto plavidel s číslem IMO: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolnece 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) JH 86 8602531, k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, l) Jin Tai 9163154, m) Jin Teng 9163166, n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, o) Mi Rim 8713471, p) Mi Rim 2 9361407, q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, r) Orion Star (Richocean) 9333589, s) Ra Nam 2 8625545, t) Ra Nam 3 9314650, u) Ryo Myong 8987333, v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, y) South Hill 2 8412467, z) South Hill 5 9138680, aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, dd) Grand Karo 8511823, ee) Tong Hung 8661575. Datum zařazení na seznam: 28.7.2014.“


PŘÍLOHA II

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:

1)

Následující záznamy v oddíle „Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ se zrušují:

„2.

Hesong Trading Corporation

Umístění: Pchjongjang

Pod kontrolou společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); jedna z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Hesong Trading Corporation se podílí na dodávkách s potenciálním využitím v programu balistických raket.“

„6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Umístění: Rakwon-dong, obvod Pothonggang, Pchjongjang

Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí.“

„10.

Odbor pro muniční průmysl (také znám jako: odbor pro dodávky vojenského materiálu)

Umístění: Pchjongjang

Odpovídá za dozor nad činností vojenského průmyslu v Severní Koreji, včetně druhého hospodářského výboru a společnosti KOMID. Zahrnuje to mj. dohled nad rozvojem severokorejského programu balistických raket a jaderným programem. Donedávna stál v čele odboru pro muniční průmysl Jon Pyong Ho; podle získaných informací je současným ředitelem odboru pro muniční průmysl, o němž se veřejně hovoří jako o odboru pro strojírenský průmysl, bývalý první náměstek ředitele tohoto odboru Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang). Chu pracoval jako generální kontrolor v rámci vývoje raketových střel v Severní Koreji, což mj. zahrnovalo dohled nad odpálením rakety Taepo Dong-2 (TD-2) dne 5. dubna 2009 a nad nezdařeným odpálením rakety TD-2 v červenci 2006.“

„12.

Generální úřad pro průzkum (také znám jako: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Umístění: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Severní Korea; Nungrado, Pchjongjang, Severní Korea

Generální úřad pro průzkum je nejvýznamnější zpravodajská organizace Severní Koreje, která vznikla na počátku roku 2009 sloučením stávajících zpravodajských organizací Korejské strany pracujících, odboru operací a úřadu 35, a úřadu pro průzkum Korejské lidové armády. Spadá pod přímé velení ministerstva obrany a jeho hlavní úlohou je shromažďovat vojenské informace. Úřad obchoduje s konvenčními zbraněmi a kontroluje severokorejský podnik Green Pine Associated Corporation (Green Pine), který vyrábí konvenční zbraně.

13.

Druhý hospodářský výbor

 

Druhý hospodářský výbor se podílí na klíčových aspektech programu raketových střel Severní Koreje. Druhý hospodářský výbor je odpovědný za dozor nad výrobou balistických raket v Severní Koreji. Řídí rovněž aktivity společnosti KOMID (Organizace spojených národů určila společnost KOMID k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). Jde o ústřední organizaci, která je odpovědná za výzkum a vývoj pokročilých zbrojních systémů Severní Koreje, včetně raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní. Využívá řadu podřízených organizací, včetně společnosti Korea Tangun Trading Corporation, k tomu, aby ze zámoří získával technologie, zařízení a informace k použití v programech Severní Koreje v oblasti výroby raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní.“

2)

Následující záznam v oddíle „Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b)“ se zrušuje:

„3.

KIM Tong-Myo'ng (také znám jako: Kim Chin-so'k)

Rok narození: 1964 národnost: Severní Korea

Kim Tong-Myo'ng jedná jménem banky Tanchon Commercial Bank (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). Kim Dong Myong zastával v rámci banky Tanchon přinejmenším od roku 2002 různé pozice a v současnosti je jejím ředitelem. Podílel se rovněž na řízení záležitostí banky Amroggang (vlastněné nebo kontrolované bankou Tanchon Commercial Bank) pod jménem Kim Chin-so'k.“

3)

Následující záznamy v oddíle „Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b)“ se zrušují:

„5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (také známa jako: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Adresa: Jungson-dong, ulice Sungri, Centrální obvod, Pchjongjang

Podřízený subjekt, který jedná jménem nebo na příkaz společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009), je jí vlastněn nebo kontrolován. Poskytuje finanční služby jak bance Tanchon Commercial Bank (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009), tak společnosti Korea Hyoksin Trading Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 16. července 2009). Od roku 2008 využívá Tanchon Commercial Bank banku KKBC ke zprostředkování převodů částek v pravděpodobné výši několika milionů dolarů, včetně převodů prostředků souvisejících se společností Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009) z Barmy do Číny v roce 2009. Kromě toho chtěla společnost Hyoksin, která byla Organizací spojených národů popsána jako společnost zapojená do vývoje zbraní hromadného ničení, využít KKBC v souvislosti s nákupem zařízení dvojího užití v roce 2008. Banka KKBC má přinejmenším jednu zahraniční pobočku v čínském městě Dandong.

6.

Úřad 39 Korejské strany pracujících (také znám jako: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Adresa: Druhá vládní budova Korejské strany pracujících (korejsky: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), čtvrť Chung, Pchjongjang; Chung-Guyok (Centrální obvod), ulice Sosong, Kyongrim-Dong, Pchjongjang; ulice Changgwang, Pchjongjang.

Úřad 39 Korejské strany pracujících se zabývá nezákonnou hospodářskou činností na podporu severokorejské vlády. Po celé zemi má pobočky, které získávají a spravují finanční prostředky, a je odpovědný za obstarávání cizí měny pro nejvyšší představitele Korejské strany pracujících prostřednictvím ilegálních aktivit, jako je obchod s drogami. Úřad 39 kontroluje řadu subjektů v Severní Koreji i v zahraničí a prostřednictvím těchto subjektů řídí mnoho ilegálních aktivit, včetně výroby, pašování a distribuce drog. Úřad 39 byl rovněž zapojen do pokusu o získání a převoz luxusního zboží do Severní Koreje. Úřad 39 patří mezi nejdůležitější organizace, jejichž úkolem je získávat valuty a zboží. Uvádí se, že tento subjekt je pod přímým velením KIM Čong-ila; kontroluje několik obchodních společností, přičemž některé z nich se zabývají ilegálními aktivitami: jednou z těchto společností je Daesong General Bureau, součást skupiny Daesong, největší skupiny společností v zemi. Podle některých zdrojů má úřad 39 zastoupení v Římě, Pekingu, Bangkoku, Singapuru, Hongkongu a Dubaji. Navenek úřad 39 pravidelně mění jméno a podobu. Ředitel úřadu 39, JON Il-chun, byl již Organizací spojených národů zařazen na seznam osob, jež podléhají sankcím.

Úřad 39 vyráběl metamfetamin v regionu Sangwon (provincie Jižní Pyongan) a byl rovněž zapojen do distribuce metamfetaminu drobným severokorejským pašerákům, kteří jej distribuovali v celé Číně a Severní Koreji. Úřad 39 také provozuje farmy na pěstování máku v provinciích Severní Hamkyo'ng a Severní Pyongan a ve městech Hamhu'ng a Nachin vyrábí opium a heroin. V roce 2009 byl úřad 39 zapojen do nezdařeného pokusu o nákup a vývoz dvou luxusních jachet vyrobených v Itálii v hodnotě více než 15 milionů USD přes Čínu do Severní Koreje. Pokus o vývoz jachet určených pro Kim Čong-ila, zmařený italskými orgány, byl v rozporu se sankcemi OSN vůči Severní Koreji podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718, které konkrétně vyžadují, aby členské státy neumožňovaly dodávky, prodej či převoz luxusního zboží do Severní Koreje. Úřad 39 dříve využíval banky Banco Delta Asia k praní peněz z nezákonných zdrojů. Banco Delta Asia byla ministerstvem financí USA v září 2005 označena podle článku 311 Vlasteneckého zákona USA (PATRIOT Act) za ‚přední koncern zaměřený na praní peněz‘, neboť představovala nepřijatelné riziko, pokud jde o praní peněz a jiné finanční zločiny.“


Top