EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0555

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/555 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

Úř. věst. L 92, 8.4.2015, p. 91–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/555/oj

8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/91


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/555

ze dne 7. dubna 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 12. dubna 2011 přijala rozhodnutí 2011/235/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/235/SZBP by měla být platnost omezujících opatření v něm stanovených prodloužena do 13. dubna 2016.

(3)

Rada rovněž dospěla k závěru, že údaje týkající se některých osob a jednoho subjektu uvedených v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP by měly být aktualizovány.

(4)

Dále již neexistují důvody k tomu, aby byly dvě osoby ponechány na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP.

(5)

Kromě toho by jedna osoba již uvedená v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP z ní měla být vypuštěna.

(6)

Rozhodnutí 2011/235/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 6 rozhodnutí 2011/235/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do dne 13. dubna 2016. Je průběžně přezkoumáváno. Domnívá-li se Rada, že jeho cílů nebylo dosaženo, prodlouží jeho použitelnost nebo je podle potřeby změní.“

Článek 2

Příloha rozhodnutí 2011/235/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. dubna 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51).


PŘÍLOHA

1)

Ze seznamu obsaženého v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP se vypouštějí tyto osoby:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2)

Položky přílohy rozhodnutí 2011/235/SZBP týkající se následujících osob a následujícího subjektu se nahrazují tímto:

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

10.

RADAN Ahmad-Reza

Místo narození: Isfahán (Írán) – datum narození: 1963

Ředitel policejního střediska strategických studií, bývalý zástupce velitele íránské národní policie (ve funkci do června 2014). Jako zástupce velitele národní policie (od roku 2008) byl Radan odpovědný za bití, vraždu a svévolné zatýkání a zadržování protestujících ze strany policejních jednotek.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Místo narození: Teherán – datum narození: 1963

Zástupce velitele islámských revolučních gard pro zpravodajskou činnost. Bývalý velitel jednotek Basídž (do října 2009). Jednotky pod jeho velením se účastnily hromadného bití, vražd, zatýkání a mučení pokojných protestujících.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Bývalý předseda soudu v Mašhadu (do září 2014). V současné době se pravděpodobně připravuje jeho jmenování do jiné funkce. Procesy byly pod jeho dohledem vedeny sumárně, na uzavřených zasedáních, aniž by byla dodržována základní práva obviněných, s použitím přiznání získaných pod nátlakem a mučením. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány masově, byly rozsudky o trestu smrti vydávány, aniž by byla dodržena pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Místo narození: Nadžafabád (Írán) – datum narození: 1945

Člen Rady expertů a zástupce Nejvyššího vůdce v provincii Markazí („centrální“ provincie). Bývalý íránský generální prokurátor (ve funkci do září 2009) a rovněž ministr zpravodajských služeb za prezidenta Chatámího.

Jako íránský generální prokurátor nařídil exemplární procesy, které se odehrály po prvních povolebních protestech a při nichž byly obviněným odpírány jejich práva a obhájce; na tyto procesy zároveň dohlížel. Nese odpovědnost i za násilnosti v Kahrízaku.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (také znám jako Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bývalý soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Byl pověřen případy zadržených v souvislosti s povolebními krizemi a pravidelně vyhrožoval rodinám zadržených, aby je umlčel. Podílel se na vydávání příkazů k zadržení vedoucích k umístění v nápravném zařízení v Kahrízaku. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bývalý soudce teheránského revolučního soudu. Účastnil se procesů s protestujícími. Byl justicí vyslýchán ohledně násilností v Kahrízaku. Podílel se na vydávání příkazů k zadržení za účelem umísťování zadržených do nápravného zařízení v Kahrízaku. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Místo narození: Jazd (Írán) – datum narození: 1953

Teheránský generální prokurátor od srpna roku 2009. Jeho úřad obžaloval velký počet protestujících, včetně jedinců, kteří se účastnili protestů během svátku Ašúrá v prosinci roku 2009. Nařídil uzavření kanceláře Mehdího Karrúbího v září roku 2009 a zatčení několika reformních politiků, v červnu roku 2010 zakázal dvě reformní politické strany. Jeho úřad obžalovával protestující z trestného činu moharebeh (nepřátelství vůči Bohu), za nějž hrozí trest smrti, a obžalovaným z tohoto činu upíral řádný proces. Jeho úřad se dále v rámci rozsáhlých zákroků vůči politické opozici zaměřoval na reformisty, aktivisty v oblasti lidských práv a příslušníků médií, které zatýkal.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (také znám jako NASSERIAN)

 

Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 28. Zabýval se povolebními případy. V nespravedlivých procesech vynesl tresty dlouhodobého odnětí svobody společenským a politickým aktivistům a novinářům a několik trestů smrti pro protestující a společenské a politické aktivisty.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Místo narození: Edžijeh – datum narození přibližně: 1956

Íránský generální prokurátor od září roku 2009 a mluvčí justice, během voleb v roce 2009 působil jako ministr zpravodajských služeb. Během jeho působení na postu ministra zpravodajských služeb v období voleb v roce 2009 byli příslušníci rozvědky pod jeho velením odpovědní za zadržování, mučení a vymáhání falešných přiznání pod nátlakem od stovek aktivistů, novinářů, disidentů a reformních politiků. Kromě toho byli političtí činitelé nuceni k falešným přiznáním při nesnesitelných výsleších, které zahrnovaly mučení, násilí, vydírání a výhrůžky členům rodiny.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Místo narození: Mejbod, Jazd (Írán) – datum narození: 1967

Bývalý teheránský generální prokurátor, do srpna roku 2009.

Jako teheránský generální prokurátor vydal paušální příkaz, na jehož základě byly zatčeny stovky aktivistů, novinářů a studentů. V lednu roku 2010 byl na základě parlamentního vyšetřování označen jako přímo odpovědný za zadržení tří vězňů, kteří následně ve vazbě zemřeli. V srpnu roku 2010 byl dočasně postaven mimo službu poté, co íránská justice vyšetřovala jeho úlohu při úmrtích tří mužů zadržených po uvedených volbách na jeho příkaz. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Má na starosti povolební případy, vydal několik trestů dlouhodobého odnětí svobody v rámci nespravedlivých procesů s aktivisty v oblasti lidských práv a rovněž několik trestů smrti pro protestující.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Soudce nejvyššího soudu. Bývalý vrchní soudce revolučního soudu v Mašhadu. Procesy v jeho pravomoci byly vedeny sumárně, na uzavřených zasedáních, aniž by byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány masově, byly rozsudky o trestu smrti vydávány, aniž by byla dodržena pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Vedoucí teheránského soudu. Bývalý velitel Íránské vězeňské služby. Z titulu své funkce se podílel na hromadných zadržováních politických protestujících a zastírání násilností páchaných v nápravných zařízeních.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Generální ředitel íránského protidrogového ústředí. Bývalý velitel teheránské policie. Za jeho vedení byly policejní síly odpovědné za to, že během zatýkání a zadržovací vazby používaly vůči podezřelým osobám protiprávní násilí. Teheránská policie se v červnu roku 2009 rovněž podílela na raziích na kolejích Teheránské univerzity, při nichž podle komise íránského parlamentu (Madžlisu) policie a příslušníci jednotek Basídž zranili více než 100 studentů.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (také znám jako: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Od dubna roku 2014 poradce disciplinárního soudu pro soudce. Bývalý předseda teheránského soudu. Jakožto předseda teheránského soudu je odpovědný za porušování lidských práv, svévolné zatýkání, porušování práv vězňů a nárůst počtu poprav.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Soudní poradce v Íránu. Bývalý prokurátor v Šírázu (do roku 2012). Vzhledem k tomu, že vydal desítky rozsudků trestu smrti, je odpovědný za nadměrné a stále častější používání tohoto trestu. Prokurátor v případu bombového útoku spáchaného v roce 2008 v Šírázu, jejž režim využil k tomu, aby několik svých oponentů odsoudil k trestu smrti.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Zástupce prokurátora v Isfahánu. Zapojen do řízení, v jejichž rámci bylo porušeno právo obžalovaných na spravedlivý proces – například v případě Abdolláha Fathího, jenž byl popraven v květnu roku 2011 poté, co Mohammad Rezá Habíbí během soudního procesu v březnu roku 2010 ignoroval jeho právo na slyšení a jeho problémy v oblasti duševního zdraví. Je tudíž spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces a přispívá k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti, které od začátku roku 2011 vedlo k prudkému nárůstu počtu poprav.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Místo narození: Isfahán – datum narození: 1956

Zástupce velitele ozbrojených sil, hrál klíčovou úlohu při zastrašování „nepřátel Íránu“ a vyhrožování jim, jakož i při bombardování kurdských vesnic v Iráku. Bývalý velitel sborů islámských revolučních gard na základně Sarollah v Teheránu, bývalý velitel jednotek Basídž, hrál klíčovou úlohu při povolebních tvrdých zákrocích proti protestujícím.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (také znám jako: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Prokurátor v Tabrízu. Byl zapojen do případu Sakíne Muhammadí Aštíániové a je spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (také znám jako: MAHSULI, Sadeq)

Místo narození: Orumíje (Írán) – datum narození: 1959/60

Poradce bývalého prezidenta a současného člena Rady pro určování zájmů režimu Mahmúda Ahmadínežáda a člen Fronty vytrvalosti. Ministr sociálních věcí a sociálního zabezpečení v období let 2009 až 2011. Ministr vnitra do roku 2009. Jakožto ministr vnitra byl Sadek Mahsúlí nadřízen všem policejním silám, bezpečnostním agentům ministerstva vnitra a tajným agentům. Síly pod jeho vedením byly odpovědné za útoky na koleje Teheránské univerzity, k nimž došlo dne 14. června 2009, a za mučení studentů ve sklepě ministerstva (neblaze proslulé sklepní patro č. 4). Další demonstranti byli vystaveni hrubému zacházení ve vazebním zařízení Kahrízak, jehož provoz zajišťovala policie podléhající kontrole Sadeka Mahsúlího.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Prokurátor v Kermánšáhu. Hrál úlohu při dramatickém nárůstu počtu rozsudků trestu smrti v Íránu, včetně řízení se sedmi vězni odsouzenými za obchodování s drogami, kteří byli popraveni ve stejný den, 3. ledna 2010 v ústřední věznici města Kermánšáhu.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Místo narození: Selseleh (Írán) – datum narození: 1964

Člen Výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku. Poslanec parlamentu za provincii Lorestán. Člen parlamentní komise pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Bývalý ředitel věznice Evín (do roku 2012). Za Surího vedení bylo mučení v evínské věznici běžnou praxí. V oddělení č. 209 byla zadržována řada aktivistů za své pokojné aktivity namířené proti stávající vládě.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (také znám jako: TALA Hosseyn)

 

Íránský poslanec. Do září roku 2010 působil jako generální guvernér („farmandar“) provincie Teherán, odpovědný za zásah policejních sil, a tedy za potlačení demonstrací.

V prosinci roku 2010 mu byla udělena cena za jeho úlohu v povolebních represích.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (také znám jako: TAMADON Morteza)

Místo narození: Shar Kord Isfahán – datum narození: 1959

Předseda Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost. Bývalý generální guvernér islámských revolučních gard pro teheránskou provincii.

Ve funkci guvernéra a předsedy Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost nese celkovou odpovědnost za veškeré represivní aktivity islámských revolučních gard v teheránské provincii, včetně zásahů proti politickým demonstrantům, k nimž došlo od června roku 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Soudce trestního soudu teheránské provincie. Bývalý soudce prvního oddělení soudu v Evínu. Vedl řadu soudních líčení s demonstranty, zejména s učitelem Abdol-Rezou Ghanbarím, jenž byl kvůli svým politickým aktivitám zadržen v lednu roku 2010 a odsouzen k trestu smrti. V areálu evínské věznice byl zřízen soud první instance v Evínu a Džafarí Dolatabadi v březnu roku 2010 jeho vytvoření uvítal. V této věznici jsou někteří z obviněných izolováni, je s nimi špatně zacházeno a jsou nuceni k nepravdivým prohlášením.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Místo narození: Mašad (Írán) – datum narození: 1952

Zástupce generálního prokurátora, odpovědný za politické a bezpečnostní otázky. Bývalý ministr spravedlnosti, v letech 2009 až 2013.

Během jeho působení ve funkci ministra spravedlnosti se podmínky v íránských věznicích propadly výrazně pod uznávané mezinárodní standardy a běžně docházelo ke špatnému zacházení s vězni. Kromě toho hrál klíčovou úlohu při vyhrožování příslušníkům íránské diaspory a jejich pronásledování tím, že oznámil vytvoření zvláštního soudu, který se má zabývat specificky těmi íránskými občany, kteří žijí mimo Írán. Dohlížel rovněž na prudký nárůst počtu poprav v Íránu, včetně tajných poprav nehlášených vládou a poprav za trestné činy související s drogami.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (také znám jako: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

Místo narození: Rafsandžán, Kermán – datum narození: 1961

Poradce bývalého prezidenta a současného člena Rady pro určování zájmů režimu Mahmúda Ahmadínežáda. Bývalý ministr kultury a otázek islámu (2009–2013). Bývalý člen islámských revolučních gard, podílel se na represích vůči novinářům.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (také znám jako: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Místo narození: Isfahán (Írán) – datum narození: 1956

Vedoucí organizace pro publikace o úloze duchovních ve válce. Bývalý ministr pro zpravodajskou činnost (2009–2013).

Pod jeho vedením pokračovalo ministerstvo pro zpravodajskou činnost ve všeobecně rozšířeném svévolném zatýkání a pronásledování demonstrantů a disidentů. Ministerstvo pro zpravodajskou činnost provozuje oddělení č. 209 evínské věznice, kde je zadržována řada aktivistů za své pokojné aktivity namířené proti stávající vládě. Vyšetřovatelé z ministerstva pro zpravodajskou činnost podrobili vězně v oddělení č. 209 bití a duševnímu a sexuálnímu zneužívání.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Místo narození: Dezful (Írán) – datum narození: 22.7.1959

Do listopadu roku 2014 působil jako vedoucí státního vysílání Íránské islámské republiky (Islamic Republic of Iran Broadcasting – IRIB). V současné době se pravděpodobně připravuje jeho jmenování do jiné funkce. Během svého působení v této funkci byl odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. IRIB vysílal v období od srpna roku 2009 do prosince roku 2011 vynucená doznání zadržovaných osob a řadu zinscenovaných procesů. Tyto pořady představují jasné porušení mezinárodních ustanovení o spravedlivém procesu a práva na řádné soudní řízení.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Místo narození: Maragheh (Írán) Datum narození: 1957

Člen rady města Teheránu. Bývalý ministr informatiky a komunikací (2009–2012).

Jakožto ministr informatiky byl jedním z vysoce postavených úředníků pověřený cenzurou a kontrolou internetových činností a rovněž veškerých způsobů komunikace (zejména mobilními telefony). Během vyšetřování osob zadržovaných z politických důvodů vyšetřovatelé využívali jejich osobní údaje, emaily a komunikace. Při několika příležitostech od prezidentských voleb v roce 2009 a během pouličních demonstrací byly přerušeny sítě mobilních operátorů a zasílání textových zpráv, bylo narušeno satelitní vysílání televizních kanálů, docházelo k místnímu přerušení nebo alespoň zpomalení internetu.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Policejní plukovník pověřený technologiemi a komunikacemi, oznámil kampaň vládních hackerů s cílem lépe kontrolovat informace na internetu a poškodit „závadné“ internetové stránky.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Místo narození: Najaf (Irák) – datum narození: 1960 nebo srpen 1961

Nejvyšší představitel soudnictví. Nejvyšší představitel soudnictví musí odsouhlasit a podepsat veškeré rozsudky kisás (odplata), hodúd (trestné činy rouhání) a ta'zirat (trestné činy proti státu). To zahrnuje vynesení rozsudku a uložení trestu smrti, bičování a amputace. V tomto ohledu osobně schválil řadu rozsudků trestu smrti, v rozporu s mezinárodními normami, včetně kamenování, poprav udušením, poprav mladistvých a veřejných poprav, jako například poprav, kdy davy tisíců osob přihlíží tomu, jak vězně oběsí na mostě.

Rovněž souhlasil s uložením tělesných trestů, jako například amputace a nakapání kyseliny do očí odsouzené osoby. Od doby, kdy Sadek Larídžání převzal funkci, se značně výšila četnost svévolného zatýkání politických vězňů, obránců lidských práv a příslušníků menšin. Od roku 2009 rovněž prudce vzrostl počet poprav. Sadek Larídžání je rovněž odpovědný za systematické porušování dodržování práva na spravedlivý proces při soudních řízeních v Íránu.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Je členem uzavřeného okruhu Nejvyššího vůdce a je jednou z osob odpovědných za plánování potlačování protestů, ke kterým dochází od roku 2009, je rovněž spojován s osobami odpovědnými za potlačování těchto protestů.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Místo narození: Dezful (Írán) – datum narození: 1954

Generální tajemník Světové nadace holokaustu (World Holocaust Foundation) zřízené na Mezinárodní konferenci o přezkumu globálního vnímání holokaustu (International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust) konané v roce 2006, za jejíž uspořádání jménem íránské vlády byl Mohammad-Alí Ramin odpovědný. Do prosince roku 2013 nesl jako náměstek ministra pro tisk hlavní odpovědnost za cenzuru; přímo odpovídal za ukončení činnosti řady orgánů reformního tisku (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh apod.), zrušení nezávislého sdružení tisku a za zastrašování či zatýkání novinářů.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Místo narození: Meibod (Írán) – datum narození: 1967

Starosta druhého největšího íránského města Mašad, kde se pravidelně konají veřejné popravy. Bývalý náměstek ministra vnitra pro politické záležitosti. Byl odpovědný za vydávání pokynů k represím vůči osobám, které veřejně vystupovaly na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu. Později jmenován vedoucím íránské volební komise pro parlamentní volby v roce 2012 a prezidentské volby v roce 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Prokurátor ve městě Karadž. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně vedení případů, kde je odsouhlasen trest smrti. Během jeho působení ve funkci prokurátora došlo v Karadži k vysokému počtu poprav.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prokurátor. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně účasti na popravě mladistvého.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Vedoucí pro bezpečnost na ministerstvu obrany. Bývalý vedoucí pro ochranu a bezpečnost v rámci islámských revolučních gard (do března roku 2012). Bývalý velitel zpravodajské služby islámské revoluční gardy (do října roku 2009). Zapojen do potlačování svobody projevu, včetně toho, že je spojován s osobami odpovědnými za zatýkání a mučení bloggerů a novinářů v roce 2004 a údajně se podílel na potlačování povolebních protestů v roce 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Datum narození: 1967

Od roku 2012 poradce disciplinárního soudu pro soudce. Člen Výboru pro určování trestného internetového obsahu, což je subjekt odpovědný za cenzuru internetových stránek a sociálních médií. Bývalý šéf zvláštního stíhání kyberkriminality (v období let 2007 až 2012). Byl odpovědný za potlačování svobody projevu, a to i zatýkáním, zadržováním a stíháním bloggerů a novinářů. S osobami zatčenými pro podezření z kyberkriminality bylo špatně zacházeno a byl s nimi veden nespravedlivý soudní proces.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Soudce obecného soudu v severním Teheránu. Bývalý inspektor státního zastupitelství v Teheránu. Zástupce vedoucího úřadu pro záležitosti vězeňství v provincii Teherán. Bývalý zástupce prokurátora v Teheránu (do roku 2013). Vedl středisko pro trestní stíhání ve věznici Evín. Byl odpovědný za odpírání práv obráncům lidských práv a politickým vězňům, včetně návštěv a jiných práv zadržených osob.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Velitel věznice Evín jmenovaný v polovině roku 2012. Od jeho jmenování se podmínky ve věznici zhoršily a zprávy uvádějí, že se špatné zacházení s vězni stupňuje. V říjnu 2012 drželo devět vězeňkyň hladovku na protest proti porušování jejich práv a násilnému zacházení ze strany vězeňské stráže.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Soudce revolučního soudu v Awházu, 4. oddělení, který vynesl tresty smrti nad čtyřmi arabskými politickými vězni (bratři Taha Hejdariján, Abás Hejdariján a Abd al-Rahman Hejdariján a Alí Šarífí). Uvedení muži byli zatčeni, mučeni a popraveni oběšením bez řádného soudního řízení. Tyto případy, jakož i absence řádného řízení jsou zmíněny ve zprávě zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Íránu ze dne 13. září 2012 a ve zprávě generálního tajemníka OSN o Íránu ze dne 22. srpna 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Soudce revolučního soudu v Awházu, 2. oddělení, který dne 17. března 2012 vynesl tresty smrti nad pěti arabskými občany Ahwázu (Mohammad Alí Amúrí, Hašam Ša'bání Amúrí, Hadí Rášedí, Sajíd Džáber Albošoka, Sajíd Mochtár Albošoka) za „činnost proti národní bezpečnosti“ a „nepřátelství vůči Bohu“. Tyto rozsudky potvrdil dne 9. ledna 2013 íránský nejvyšší soud. Těchto pět osob bylo více než rok vězněno bez vznesení obvinění a byli mučeni a odsouzeni bez řádného řízení.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (také znám jako: Haj-agha Sarafraz)

Datum narození: přibližně 1963 Místo narození: Teherán Místo pobytu: Teherán Místo zaměstnání: sídlo IRIB a Presss TV, Teherán

Prezident státního vysílání Íránské islámské republiky. Bývalý ředitel IRIB World Service a Press TV, odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. Úzce spjatý s orgány státní bezpečnosti. Pod jeho vedením spolupracovala Press TV spolu s IRIB s íránskými bezpečnostními službami a prokurátory na vysílání vynucených přiznání zadržených osob, včetně přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, v pravidelném týdenním pořadu „Írán dnes“. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 GBP za to, že v roce 2011 odvysílala Bahariho přiznání, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Sarafraz je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Prokurátor v provincii Mázandarán, odpovědný za nezákonné zatýkání a porušování práv zadržených představitelů Bahá'í společenství od jejich prvotního zatčení po jejich držení v izolaci vazebního zařízení zpravodajských služeb. Bylo doloženo šest konkrétních případů, kdy došlo k porušení práva na řádné řízení. Asadolláh Džafarí stíhal osoby v případech, jejichž výsledkem byla řada poprav, včetně poprav veřejných.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Soudce 1. oddělení revolučního soudu v Tabrízu. Odpovědný za přísné tresty uložené novinářům a aktivistům bojujícím za práva příslušníků a pracovníků etnické menšiny Ázerů, které obvinil ze špionážní činnosti proti národní bezpečnosti, propagandy proti íránskému režimu a urážky íránského vůdce. Jeho rozsudky v mnoha případech nevyhovovaly zásadám řádného řízení a zadržení byli donuceni k falešným přiznáním. V mimořádně sledovaném případu odsoudil dvacet dobrovolných pracovníků zapojených do záchranných prací po zemětřesení, jež postihlo Írán v srpnu roku 2012, k trestu odnětí svobody za jejich pokusy pomáhat obětem zemětřesení. Soud tyto pracovníky obvinil ze „zločinného spolčování a konspirace proti národní bezpečnosti“.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Ředitel revoluční prokuratury v Šírázu. Odpovědný za nezákonné zatýkání politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv, baháistů a politických vězňů a za špatné zacházení s nimi, za jejich obtěžování, mučení a vyslýchání a za to, že jim byl odepírán přístup k obhájcům a řádnému řízení. Sejjid Rezá Músáví-Tabar podepsal soudní příkazy v nechvalně známém vazebním zařízení č. 100 (věznice pro muže), včetně příkazu, na jehož základě byla baháistka Raha Sabetová po tři roky držena v izolaci.

12.3.2013

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Centre to Investigate Organized Crime – středisko pro vyšetřování organizované trestné činnosti (také známé jako: Cyber Crime Office – úřad pro počítačovou trestnou činnost – nebo Cyber Police – policie pro počítačovou trestnou činnost)

Umístění: Teherán, Írán Internetové stránky: http://www.cyberpolice.ir

Íránská policie pro počítačovou trestnou činnost, zřízená v lednu roku 2011, je jednotkou policejních sil Íránské islámské republiky, jejímž šéfem je Esmáíl Ahmadí-Mokaddam (viz seznam osob). Ahmadí-Mokaddam zdůraznil, že policie pro počítačovou trestnou činnost zakročí proti protirevolučním a disidentským skupinám, které v roce 2009 využily internetových sociálních sítí ke spuštění protestních akcí proti znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda. V lednu roku 2012 vydala policie pro počítačovou trestnou činnost nové pokyny pro internetové kavárny, podle nichž musí uživatelé poskytovat osobní údaje, které mají provozovatelé kaváren uchovávat po dobu šesti měsíců, stejně jako záznamy o navštívených internetových stránkách. Podle těchto pravidel musí provozovatelé ve svých kavárnách nainstalovat také televizní kamery s uzavřeným okruhem a uchovávat záznamy po dobu šesti měsíců.

Tato nová pravidla umožňují vytvoření záznamů o činnosti, jež mohou úřady využít k vysledování aktivistů nebo jakékoli jiné osoby považované za hrozbu pro národní bezpečnost. V červnu roku 2012 íránské sdělovací prostředky informovaly o tom, že policie pro počítačovou trestnou činnost připravuje ostrý zákrok proti virtuálním soukromým sítím. Dne 30. října 2012 policie pro počítačovou trestnou činnost zatkla bloggera Sattára Beheštího (bez zatykače) za „činnost ohrožující národní bezpečnost na sociálních sítích a Facebooku“. Beheští ve svém blogu kritizoval íránskou vládu. Beheští byl nalezen mrtev ve vězeňské cele dne 3. listopadu 2012 a má se za to, že byl umučen k smrti orgány policie pro počítačovou trestnou činnost.

 


Top