EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0549

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/549 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Úř. věst. L 92, 8.4.2015, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/549/oj

8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/549

ze dne 7. dubna 2015,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Tribunál Evropské unie zrušil rozsudkem ze dne 22. ledna 2015 ve spojených věcech T-420/11 a T-56/12 rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP (2) a 2011/783/SZBP (3) v rozsahu, v němž zařazují následující subjekty na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. a Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Na základě nového odůvodnění by mělo být 32 z uvedených subjektů znovu zařazeno na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(4)

Tribunál Evropské unie rozsudkem ze dne 22. ledna 2015 ve věci T-176/12 zrušil rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP (4), kterým byla na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 zařazena banka Bank Tejarat.

(5)

Bank Tejarat by měla být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, znovu zařazena, a to na základě nového odůvodnění.

(6)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 65).

(3)  Rozhodnutí Rady 2011/783/SZBP ze dne 1. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 71).

(4)  Rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 19, 24.1.2012, s. 22).


PŘÍLOHA

1)

Do seznamu uvedeného v části I přílohy IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňuje níže uvedený subjekt:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

105.

Bank Tejarat

Poštovní adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365–5416, Teherán; tel. 88826690; telex: 226641 TJTA IR; fax: 88893641; internetová stránka: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat poskytuje íránské vládě významnou podporu v podobě finančních prostředků a financování služeb pro rozvoj projektů v oblasti ropy a plynu. Odvětví ropy a plynu představuje významný zdroj financování íránské vlády a pobočky subjektů vlastněných a ovládaných íránskou vládou pracují na projektech, které financuje Bank Tejarat. Bank Tejarat je kromě toho i nadále úzce spojena s íránskou vládou, která ji částečně vlastní, a má proto možnost ovlivňovat její rozhodnutí, včetně zapojení do financování projektů, jež íránská vláda považuje za vysoce prioritní.

Vzhledem k tomu, že Bank Tejarat poskytuje financování několika společnostem produkujícím surovou ropu a projektům rafinace, což nutně vyžaduje nákup klíčového vybavení a technologií pro tato odvětví, jejichž dodávky jsou zakázány pro využívání v Íránu, lze Bank Tejarat dále označit za subjekt zapojený do získávání zakázaného zboží a technologií.

8.4.2015

2)

Do seznamu uvedeného v části III přílohy II rozhodnutí (EU) č. 267/2012 se doplňují níže uvedené subjekty:

III.   Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB92501 (Německo) vydané 4. ledna 2005

Holdingová společnost společnosti IRISL se sídlem v Německu vlastněná a ovládaná společností IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94311 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

5a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102601 (Německo) vydané 19. září 2005; číslo IMO: 9349576

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94312 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102502 (Německo) vydané 24. srpna 2005; číslo IMO: 9349588

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94313 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102520 (Německo) vydané 29. srpna 2005; číslo IMO: 9349590

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94314 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102600 (Německo) vydané 19. září 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94315 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102599 (Německo) vydané 19. září 2005; číslo IMO: 9349667

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94316 (Německo) vydané 21. července 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102501 (Německo) vydané 24. srpna 2005; číslo IMO: 9349679

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94829 (Německo) vydané 19. září 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102655 (Německo) vydané 26. září 2005; číslo IMO: 9165786

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

12..

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94633 (Německo) vydané 24. srpna 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102533 (Německo) vydané 1. září 2005; číslo IMO: 9165803

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94698 (Německo) vydané 9. září 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102565 (Německo) vydané 15. září 2005; číslo IMO: 9165798

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102679 (Německo) vydané 27. září 2005; číslo IMO: 9165815

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94632 (Německo) vydané 24. srpna 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102544 (Německo) vydané 9. září 2005; číslo IMO: 9209324

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRB94573 (Německo) vydané 18. srpna 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo; obchodní registrační číslo # HRA102506 (Německo) vydané 25. srpna 2005

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Německo

Vlastněna společností IRISL prostřednictvím Ocean Capital Administration GmbH, což je společnost holdingu IRISL.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Írán

Společnost IRISL Maritime Training Institute je vlastněna a ovládána společností IRISL, které patří 90 % akcií této společnosti a jejímž představitelem je místopředseda představenstva. Je zapojena do odborné přípravy zaměstnanců společnosti IRISL.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311, Teherán, Írán

Společnost Kheibar Co. je vlastněna a ovládána společností IRISL, které patří 81 % akcií této společnosti a jejímž představitelem je člen jejího představenstva. Dodává náhradní díly pro dopravní plavidla.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Írán.

Společnost Kish Shipping Line Manning Co. je vlastněna a ovládána společností IRISL. Je zapojena do náboru a řízení zaměstnanců společnosti IRISL.

8.4.2015


Top