EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0005

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/299 ze dne 10. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2015/5)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/299/oj

25.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/27


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/299

ze dne 10. února 2015,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2015/5)

Rada guvernérů Evropské centrální banky,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku, článek 12.1, čl. 18.1 druhou odrážku a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému.

(2)

S cílem podpořit účinnost cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) Rada guvernérů dne 22. ledna 2015 rozhodla odstranit rozpětí 10 bazických bodů nad sazbou hlavních refinančních operací pro TLTRO, které se uskuteční v období od března 2015 do června 2016. Odstranění rozpětí odráží pokles termínových prémií nástrojů tržního financování pro instituce od vyhlášení operací TLTRO dne 5. června 2014. Toto rozhodnutí nemá vliv na úrokovou sazbu, která se uplatňuje na první operace TLTRO provedené v září a prosinci 2014. Tato sazba se proto nemění, tj. zůstává pevně stanovena po celou dobu každé operace jako sazba hlavních refinančních operací uplatňovaná v době vyhlášení nabídkového řízení v souvislosti s příslušnou operací TLTRO, plus pevné rozpětí 10 bazických bodů.

(3)

Kromě toho je třeba v rozhodnutí ECB/2014/34 provést některé drobné úpravy (2).

(4)

Rozhodnutí ECB/2014/34 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí ECB/2014/34 se mění takto:

1)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Úroky

Pokud jde o operace TLTRO prováděné v září a v prosinci 2014, je úroková sazba pevně stanovena po celou dobu každé operace jako sazba hlavních refinančních operací uplatňovaná v době vyhlášení nabídkového řízení v souvislosti s příslušnou operací TLTRO, plus pevné rozpětí 10 bazických bodů. Pokud jde o operace TLTRO prováděné v období od března 2015 do června 2016, je úroková sazba pevně stanovena po celou dobu každé operace jako sazba hlavních refinančních operací uplatňovaná v době vyhlášení nabídkového řízení v souvislosti s příslušnou operací TLTRO.

Úroky jsou splatné zpětně při splatnosti operace, nebo při předčasném splacení, jak je stanoveno v článcích 6 a 7.“

2)

V příloze I odstavci 1 (Výpočet výpůjčních limitů) se druhá tabulka nahrazuje tímto:

„k

Měsíc operace TLTRO

Referenční měsíc přidělení

CNLk

3

březen 2015

leden 2015

NL květen2014 + NL červen2014 + … + NL leden2015

4

červen 2015

duben 2015

NL květen2014 + NL červen2014 + … + NL duben2015

5

září 2015

červenec 2015

NL květen2014 + NL červen2014 + … + NL červenec2015

6

prosinec 2015

říjen 2015

NL květen2014 + NL červen2014 + … + NL říjen2015

7

březen 2016

leden 2016

NL květen2014 + NL červen2014 + … + NL leden2016

8

červen 2016

duben 2016

NL květen2014 + NL červen2014 + … + NL duben2016

3)

V příloze I odstavci 2 (Výpočet povinného předčasného splacení) se vzorec pro „Povinné předčasné splacení účastníka v září 2016“ nahrazuje tímto:

Formula, ifFormula

4)

V příloze I se třetí poznámka pod čarou nahrazuje tímto:

„Pro operaci TLTRO, která se uskuteční v březnu 2015 (k = 3), je omezení C 3max{0, AA 3}.“

;

5)

V příloze II se čtvrtá poznámka pod čarou nahrazuje tímto:

„Sektorová klasifikace holdingových společností nefinančních podniků v nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) byla změněna v nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), aby byly zohledněny změny v mezinárodních statistických standardech. Podle nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) jsou holdingové společnosti nefinančních podniků překlasifikovány jako finanční instituce. Vykazování v rámci TLTRO musí být zásadně v souladu s rámcem BSI: s účinností od prosince 2014 by údaje neměly zahrnovat holdingové společnosti a měly by tak být předány odpovídající úpravy.“

;

6)

V příloze II se 13. poznámka pod čarou nahrazuje tímto:

„Účinky překlasifikace holdingových společností nefinančních podniků jako finančních institucí, jež se uskutečnila v prosinci 2014, by se měly zaznamenat pod položkou 3.2C.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 10. února 2015.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. února 2015.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutí ECB/2014/34 ze dne 29. července 2014 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací (Úř. věst. L 258, 29.8.2014, s. 11).


Top