EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0204

2014/204/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Ujednání meziEvropskou unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast Norskéhokrálovství na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

OJ L 109, 12.4.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/204/oj

Related international agreement

12.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. února 2014

o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast Norského království na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

(2014/204/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 74 a čl. 78 odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 (1) stanoví, že se činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu mohou jako pozorovatelé účastnit Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Kromě toho uvedené nařízení stanoví, že budou přijata ujednání upřesňující zejména povahu, rozsah a způsob účasti těchto zemí na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.

(2)

Dne 27. ledna 2012 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast Norského království na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „ujednání“). Jednání byla úspěšně uzavřena parafováním ujednání dne 28. června 2013.

(3)

Ujednání by mělo být podepsáno a mělo by být prováděno prozatímně až do dokončení postupů nezbytných k jeho uzavření.

(4)

Jak je uvedeno ve 21. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 439/2010, Spojené království a Irsko se uvedeného nařízení účastní a jsou jím vázány. Proto by měly čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 439/2010 naplnit účastí na tomto rozhodnutí. Spojené království a Irsko se proto účastní tohoto rozhodnutí.

(5)

Jak je uvedeno ve 22. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 439/2010, Dánsko se uvedeného nařízení neúčastní a není jím vázáno. Dánsko se proto tohoto rozhodnutí neúčastní,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis, jménem Unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast Norského království na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu se schvaluje s výhradou uzavření uvedeného ujednání.

Znění ujednání se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat ujednání jménem Unie.

Článek 3

Do dokončení postupů nezbytných k jeho uzavření se ujednání provádí prozatímně v souladu se svým čl. 13 odst. 3 (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. února 2014.

Za Radu

předseda

E. VENIZELOS


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11).

(2)  Datum, od nějž bude ujednání prozatímně prováděno, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


Top