EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0134

2014/134/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2014 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2014) 1657) Text s významem pro EHP

OJ L 74, 14.3.2014, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; Zrušeno 32014D0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/134/oj

14.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/63


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. března 2014

o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku

(oznámeno pod číslem C(2014) 1657)

(Pouze polské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2014/134/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a divokých prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.

(2)

V případě ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na divoká prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.

(3)

Směrnice Rady 2002/60/ES (3) zavádí minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 15 směrnice 2002/60/ES stanoví vymezení infikované oblasti po potvrzení jednoho či více případů afrického moru prasat u divokých prasat.

(4)

Polsko informovalo Komisi o stávající situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 15 směrnice 2002/60/ES vymezilo infikovanou oblast, ve které se uplatňují opatření zmíněná v článcích 15 a 16 uvedené směrnice.

(5)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s dotčeným členským státem vytvořit seznam Unie s infikovanými územími v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku.

(6)

Infikovaná území v Polsku by proto měla být uvedena v příloze tohoto rozhodnutí a doba trvání této regionalizace by měla být stanovena v souladu s článkem 15 směrnice 2002/60/ES.

(7)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/100/EU (4) by mělo být potvrzeno v návaznosti na konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Polsko zajistí, aby infikovaná oblast vymezená v souladu s článkem 15 směrnice 2002/60/ES zahrnovala přinejmenším území uvedená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije do dne 30. dubna 2014.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

V Bruselu dne 12. března 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/100/EU ze dne 18. února 2014 týkající se některých prozatímních ochranných opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 35).


PŘÍLOHA

INFIKOVANÁ OBLAST

Tato území v Polské republice:

v Podleském vojvodství: okres Sejny; v okrese Augustów obce Płaska, Lipsk a Sztabin; okres Sokółka; v okrese Białystok obce Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo a Gródek; a okresy Hajnówka, Bílsko-Bělá a Siemiatycze,

v Mazovském vojvodství: okres Łosice,

v Lublinském vojvodství: okres Biała Podlaska, městský okres Biała Podlaska a okres Włodawa.


Top