EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0671

2013/671/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou o uplatňování právních předpisů Unie v oblasti zdanění úspor a správní spolupráce v oblasti daní společenstvím Svatý Bartoloměj jménem Evropské unie

Úř. věst. L 313, 22.11.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/671/oj

22.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 15. listopadu 2013

o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou o uplatňování právních předpisů Unie v oblasti zdanění úspor a správní spolupráce v oblasti daní společenstvím Svatý Bartoloměj jménem Evropské unie

(2013/671/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 113 a 115 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí Evropské rady 2010/718/EU (1) pozbyl ostrov Svatý Bartoloměj dne 1. ledna 2012 status nejvzdálenějšího regionu Evropské unie a nabyl statusu zámořské země a území podle části čtvrté Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). Francouzská republika se zavázala uzavřít dohody nezbytné k ochraně zájmů Unie v rámci nového statusu, tak aby mimo jiné zajistila, že mechanismy směrnice Rady 2011/16/EU (2) a směrnice Rady 2003/48/ES (3) se použijí po této změně statusu rovněž v případě ostrova Svatý Bartoloměj.

(2)

Na základě zmocnění, které jí bylo poskytnuto Radou dne 20. října 2011, vyjednala Komise s Francouzskou republikou Dohodu mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou o uplatňování právních předpisů Unie v oblasti zdanění úspor a správní spolupráce v oblasti daní společenstvím Svatý Bartoloměj (dále jen „dohoda“).

(3)

Účelem dohody je zaručit, aby se mechanismy směrnic 2011/16/EU a 2003/48/ES, týkající se zejména boje proti přeshraničním podvodům a daňovým únikům, na ostrov Svatého Bartoloměje uplatňovaly i navzdory změně jeho statusu.

(4)

Dohoda by měla být podepsána jménem Unie s výhradou jejího pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou o uplatňování právních předpisů Unie v oblasti zdanění úspor a správní spolupráce v oblasti daní společenstvím Svatý Bartoloměj jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí (4).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 15. listopadu 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Rozhodnutí Evropské rady 2010/718/EU ze dne 29. října 2010, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii (Úř. věst. EU L 325, 9.12.2010, s. 4).

(2)  Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst L 64, 11.3.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38).

(4)  Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.


Top