EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0657

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2013 ze dne 10. července 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe Text s významem pro EHP

OJ L 190, 11.7.2013, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/657/oj

11.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 657/2013

ze dne 10. července 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (dále jen „nařízení o interoperabilitě“) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (dále jen „rámcové nařízení“) (2), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012 (3) vyžaduje koordinované zavedení hlasové komunikace letadlo-země na základě sníženého rozestupu kanálů 8,33 kHz s cílem zvýšit počet dostupných kmitočtů pro hlasovou komunikaci letadlo-země a umožnit zvýšení počtu sektorů vzdušného prostoru a související kapacity řízení letového provozu.

(2)

Ustanovením čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012 měl být členským státům uvedeným v příloze I uložen cíl, podle něhož musí počet nových převodů na rozestup kanálů 8,33 kHz odpovídat alespoň 25 % z celkového počtu přidělení kmitočtů v rozestupu 25 kHz všem oblastním střediskům řízení v daném členském státě. Stávající zveřejněné znění čl. 6 odst. 3 by však bylo možno vykládat jako uložení méně ambiciózního závazku, který by v případě členských států s více než jedním oblastním střediskem řízení mohl ve skutečnosti významně oslabit povinnost těchto států vytvářet další frekvence.

(3)

Cílem této změny je objasnit ustanovení čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 1079/2012, a proto by mělo být zachováno původní datum použitelnosti uvedeného aktu.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení (EU) č. 1079/2012 se v článku 6 nahrazuje odstavec 3 tímto:

„3.   Členské státy uvedené na seznamu v příloze I provedou nejpozději do 31. prosince 2014 nové převody na rozestup kanálů 8,33 kHz v počtu odpovídajícím alespoň 25 % z celkového počtu přidělení kmitočtů v rozestupu 25 kHz uvedených v ústředním rejstříku a udělených oblastním střediskům řízení (dále jen „ACC“) členského státu. Tyto převody se neomezují na přidělení kmitočtů střediskům ACC a nezahrnují přidělení kmitočtů pro komunikaci v rámci provozního řízení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 320, 17.11.2012, s. 14.


Top