EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0457

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 457/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o dovozní kvóty pro hovězí maso na období od 1. července 2013 do 30. června 2014

OJ L 133, 17.5.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 145 - 146

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/457/oj

17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 457/2013

ze dne 16. května 2013,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o dovozní kvóty pro hovězí maso na období od 1. července 2013 do 30. června 2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (2) se otevřela roční dovozní celní kvóta ve výši 63 703 tun přepočítaných na ekvivalent nevykostěného zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování v Unii každoročně na období od 1. července do 30. června následujícího roku, které je rozděleno do čtyř podobdobí. Žádosti o dovozní práva na toto celní kvótové období lze podávat během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí. Celkový roční objem je však dostupný od prvního podobdobí.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a produkty kódu KN 0206 29 91 (3) se otevřela roční dovozní celní kvóta ve výši 53 000 tun zmrazeného hovězího masa každoročně na období od 1. července do 30. června následujícího roku. Žádosti o dovozní práva na toto celní kvótové období lze předkládat dne 1. června předcházejícího počátku dovozního celního kvótového období.

(3)

Vzhledem k přistoupení Chorvatska k Evropské unii dne 1. července 2013 je vhodné umožnit dovozcům z Chorvatska účast na těchto dovozních kvótách. Je proto nezbytné stanovit odchylky od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o lhůty pro předložení žádostí. Tyto odchylky by však neměly mít negativní dopad na subjekty z členských států ani na účinnost správy uvedených kvót.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 412/2008

Odchylně od čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 412/2008 se žádosti o dovozní práva na podobdobí od 1. července 2013 do 30. září 2013 předkládají od 1. do 5. července 2013 a v každém případě nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 5. července 2013.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 431/2008

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 431/2008 se žádosti o dovozní práva na dovozní celní kvótové období počínající dne 1. července 2013 předkládají od 24. června do 5. července 2013 a v každém případě nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 5. července 2013.

2.   Odchylně od čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 431/2008 oznámí členské státy Komisi celková množství, jichž se týkají žádosti o dovozní práva na dovozní celní kvótové období počínající dne 1. července 2013, nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 12. července 2013.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3.


Top