EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0197

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 197/2012 ze dne 26. října 2012 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

OJ L 21, 24.1.2013, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 40 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/197/oj

24.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/45


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 197/2012

ze dne 26. října 2012,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2010/81/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky (1).

(2)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2010/82/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek (2).

(3)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2010/83/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu (3).

(4)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2010/85/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic (4).

(5)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2010/679/EU ze dne 8. listopadu 2010, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, kterým se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (5).

(6)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2010/683/EU ze dne 9. listopadu 2010, kterým se mění rozhodnutí 97/555/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva (6).

(7)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2010/737/EU ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem (7).

(8)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2010/738/EU ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny (8).

(9)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2011/14/EU ze dne 13. ledna 2011, kterým se mění rozhodnutí 97/556/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnější tepelně-izolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS) (9).

(10)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2011/19/EU ze dne 14. ledna 2011 o postupu ověřování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (10).

(11)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2011/232/EU ze dne 11. dubna 2011 o změně rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se zavádí klasifikační systém pro požární odolnost stavebních výrobků, staveb a jejich částí (11).

(12)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2011/246/EU ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 1999/93/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (12).

(13)

Do Dohody o EHP má být začleněno rozhodnutí Komise 2011/284/EU ze dne 12. května 2011 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o elektrické, ovládací a komunikační kabely (13).

(14)

Do Dohody o EHP má být začleněno prováděcí rozhodnutí Komise 2012/201/EU ze dne 26. března 2012, kterým se mění rozhodnutí 98/213/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy vnitřních příček (14).

(15)

Do Dohody o EHP má být začleněno prováděcí rozhodnutí Komise 2012/202/EU ze dne 29. března 2012, kterým se mění rozhodnutí 1999/94/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu (15).

(16)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XXI přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1.

V 10. odrážce (rozhodnutí Komise 95/467/ES) bodu 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) se doplňují slova:

„ve znění:

32010 D 0679: rozhodnutí Komise 2010/679/EU ze dne 8. listopadu 2010 (Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 55).“

2.

V 18. odrážce (rozhodnutí Komise 97/555/ES) bodu 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) se doplňují slova:

„ve znění:

32010 D 0683: rozhodnutí Komise 2010/683/EU ze dne 9. listopadu 2010 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 60).“

3.

V 19. odrážce (rozhodnutí Komise 97/556/ES) bodu 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) se doplňují slova:

„ve znění:

32011 D 0014: rozhodnutí Komise 2011/14/EU ze dne 13. ledna 2011 (Úř. věst. L 10, 14.1.2011, s. 5).“

4.

V 25. odrážce (rozhodnutí Komise 98/213/ES) bodu 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) se doplňují slova:

„ve znění:

32012 D 0201: prováděcího rozhodnutí Komise 2012/201/EU ze dne 26. března 2012 (Úř. věst. L 109, 21.4.2012, s. 20).“

5.

Ve 40. odrážce (rozhodnutí Komise 1999/93/ES) bodu 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) se doplňují slova:

„ve znění:

32011 D 0246: rozhodnutí Komise 2011/246/EU ze dne 18. dubna 2011 (Úř. věst. L 103, 19.4.2011, s. 114).“

6.

Ve 41. odrážce (rozhodnutí Komise 1999/94/ES) bodu 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) se doplňují slova:

„ve znění:

32012 D 0202: prováděcího rozhodnutí Komise 2012/202/EU ze dne 29. března 2012 (Úř. věst. L 109, 21.4.2012, s. 22).“

7.

Ve 49. odrážce (rozhodnutí Komise 2000/367/ES) bodu 1 (směrnice Rady 89/106/EHS) se doplňují slova:

„ve znění:

32011 D 0232: rozhodnutí Komise 2011/232/EU ze dne 11. dubna 2011 (Úř. věst. L 97, 12.4.2011, s. 49).“

8.

Za bod 2g (rozhodnutí Komise 2006/600/ES) se doplňují nové body, které znějí:

„2h.

32010 D 0081: Rozhodnutí Komise 2010/81/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky (Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 9).

2i.

32010 D 0082: Rozhodnutí Komise 2010/82/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek (Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 11).

2j.

32010 D 0083: Rozhodnutí Komise 2010/83/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu (Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 13).

2k.

32010 D 0085: Rozhodnutí Komise 2010/85/EU ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic (Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 17).

2l.

32010 D 0737: Rozhodnutí Komise 2010/737/EU ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem (Úř. věst. L 317, 3.12.2010, s. 39).

2m.

32010 D 0738: Rozhodnutí Komise 2010/738/EU ze dne 2. prosince 2010, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny (Úř. věst. L 317, 3.12.2010, s. 42).

2n.

32011 D 0019: Rozhodnutí Komise 2011/19/EU ze dne 14. ledna 2011 o postupu ověřování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných površích (Úř. věst. L 11, 15.1.2011, s. 49).

2o.

32011 D 0284: Rozhodnutí Komise 2011/284/EU ze dne 12. května 2011 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o elektrické, ovládací a komunikační kabely (Úř. věst. L 131, 18.5.2011, s. 22).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2010/81/EU, 2010/82/EU, 2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/679/EU, 2010/683/EU, 2010/737/EU, 2010/738/EU, 2011/14/EU, 2011/19/EU, 2011/232/EU, 2011/246/EU, 2011/284/EU a prováděcích rozhodnutí 2012/201/EU a 2012/202/EU v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2012 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (16).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. října 2012.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Atle LEIKVOLL


(1)  Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 38, 11.2.2010, s. 17.

(5)  Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 55.

(6)  Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 60.

(7)  Úř. věst. L 317, 3.12.2010, s. 39.

(8)  Úř. věst. L 317, 3.12.2010, s. 42.

(9)  Úř. věst. L 10, 14.1.2011, s. 5.

(10)  Úř. věst. L 11, 15.1.2011, s. 49.

(11)  Úř. věst. L 97, 12.4.2011, s. 49.

(12)  Úř. věst. L 103, 19.4.2011, s. 114.

(13)  Úř. věst. L 131, 18.5.2011, s. 22.

(14)  Úř. věst. L 109, 21.4.2012, s. 20.

(15)  Úř. věst. L 109, 21.4.2012, s. 22.

(16)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top