EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0666

2012/666/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2012) 7433) Text s významem pro EHP

OJ L 299, 27.10.2012, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 197 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; Zrušeno 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/666/oj

27.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/46


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. října 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku

(oznámeno pod číslem C(2012) 7433)

(Text s významem pro EHP)

(2012/666/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2008/855/ES ze dne 3. listopadu 2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (3) stanoví některá opatření pro tlumení klasického moru prasat v členských státech či jejich regionech uvedených v příloze daného rozhodnutí. Tento seznam zahrnuje župu Nógrád v Maďarsku.

(2)

Maďarsko informovalo Komisi o nedávném vývoji, pokud jde o klasický mor prasat na území župy Nógrád uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí 2008/855/ES.

(3)

Z těchto informací vyplývá, že klasický mor prasat byl na území župy Nógrád eradikován. Opatření stanovená rozhodnutím 2008/855/ES by se proto již neměla na uvedenou župu vztahovat a odkaz na župu Nógrád by měl tudíž být ze seznamu v části I přílohy uvedeného rozhodnutí vyjmut.

(4)

Rozhodnutí 2008/855/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V části I přílohy rozhodnutí 2008/855/ES se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.   Maďarsko

Území župy Pest nacházející se severně a východně od Dunaje, jižně od hranice se Slovenskem, západně od hranice s župou Nógrád a severně od dálnice E 71.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. října 2012.

Za Komisi

Maroš ŠEFČOVIČ

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 302, 13.11.2008, s. 19.


Top