EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0418

2012/418/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2011 o podpisu Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých ustanovení této dohody

OJ L 204, 31.7.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 243 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/418/oj

Related international agreement

31.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/18


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. prosince 2011

o podpisu Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých ustanovení této dohody

(2012/418/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 79 odst. 3, články 91 a 100, čl. 192 odst. 1 a články 194, 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 5 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. března 2006 zmocnila Komisi, aby vyjednala dohodu o obchodu a spolupráci s Iráckou republikou.

(2)

Dne 27. října 2009 schválila Rada na návrh Komise změny směrnic pro jednání, aby bylo možné změnit název dohody z dohody o „obchodu“ na dohodu o „partnerství“ a zřídit Radu pro spolupráci na ministerské úrovni.

(3)

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) by měla být podepsána. Některé části dohody by měly být až do okamžiku, kdy budou dokončeny postupy pro její uzavření, prozatímně prováděny.

(4)

Ustanovení dohody, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazují Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany, a nikoliv jako součást Evropské unie, ledaže by Evropská unie se Spojeným královstvím a Irskem společně oznámily Íráku, že Spojené království nebo Irsko jsou zavázány jako součást Evropské unie v souladu s Protokolem (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Pokud Spojené království nebo Irsko přestanou být dohodou vázány jako součást Evropské unie podle článku 4a protokolu č. 21, oznámí Evropská unie se Spojeným královstvím nebo Irskem neprodleně Íráku jakoukoliv změnu jejich postavení, kdy zůstanou být vázány dohoudou jako samostatné smluvní strany. Obdobné se použije na Dánsko v souladu s protokolem (č. 22) o postavení Dánska připojeným k uvedeným smlouvám,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně druhé se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Než budou dokončeny postupy nezbytné pro vstup dohody v platnost, budou se v souladu s článkem 117 dohody prozatímně provádět článek 2 a hlavy II, III a V dohody, pokud jde o ustanovení, která spadají do pravomoci Unie, a to od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany oznámí dokončení postupů nezbytných pro prozatímní provádění dohody.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 21. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


Top