EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0556

Nařízení Komise (EU) č. 556/2012 ze dne 26. června 2012 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro spinosad v malinách nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP

OJ L 166, 27.6.2012, p. 67–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 280 - 293

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/556/oj

27.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/67


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 556/2012

ze dne 26. června 2012,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro spinosad v malinách nebo na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (dále jen „MLR“) pro spinosad jsou stanoveny v části A přílohy III nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

V souladu s článkem 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (2) Francie dne 11. května 2012 oznámila Komisi, že dočasně povolila přípravky na ochranu rostlin obsahující aktivní látku spinosad, a to v důsledku neočekávaného výskytu Drosophila suzukii, tj. nebezpečí, které nebylo možné předvídat a zvládnout jinými přijatelnými prostředky. V souladu s čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 396/2005 Francie následně oznámila ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“), že na svém území povolila uvádět na trh maliny, které obsahují hladiny reziduí pesticidů překračující příslušné MLR. V současné době jsou MLR stanoveny ve výši 0,3.

(3)

Francie předložila Komisi náležité hodnocení rizik pro spotřebitele a na tomto základě navrhla dočasné MLR.

(4)

Úřad EFSA posoudil poskytnuté údaje a vydal prohlášení (3) o bezpečnosti navržených dočasných MLR.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že není pravděpodobné, že by používání spinosadu k ošetření malin, jak je povoleno ve Francii, mohlo způsobit překročení toxikologické referenční hodnoty expozice spotřebitelů, a neočekává se proto, že bude představovat riziko z hlediska veřejného zdraví.

(6)

Na základě prohlášení EFSA a s přihlédnutím k faktorům významným pro posouzení této záležitosti splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Vzhledem k tomu, že Francie již povolila nouzová použití přípravků na ochranu rostlin obsahujících spinosad, v důsledku čehož je třeba naléhavě zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, je namístě stanovit MLR postupem podle čl. 45 odst. 5 nařízení (ES) č. 396/2005.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Statement on the modification of the existing MRL for spinosad in raspberries. EFSA Journal 2012; 10(5): 2751 [s. 26] doi: 10.2903./j.efsa.2012.2751, k dispozici online: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PŘÍLOHA

V části A přílohy III nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupec pro spinosad nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Spinosad: suma spinosynu A a spinosynu D, vyjádřeno jako spinosad (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

i)

Citrusové plody

0,3

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

0110030

Citrony (Citron, cedrát)

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy)

 

0110990

Ostatní

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

 

0120010

Mandle

1

0120020

Para ořechy

0,05

0120030

Kešu ořechy

0,05

0120040

Kaštany jedlé

0,05

0120050

Kokosové ořechy

0,05

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

0,05

0120070

Makadamie

0,05

0120080

Pekanové ořechy

0,05

0120090

Piniové oříšky

0,05

0120100

Pistácie

0,05

0120110

Vlašské ořechy

0,05

0120990

Ostatní

0,05

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka (Plody jabloně lesní)

1

0130020

Hrušky (Nashi)

1

0130030

Kdoule

0,5

0130040

Mišpule

0,5

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

0,5

0130990

Ostatní

0,5

0140000

iv)

Peckové ovoce

1

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně a višně (Třešně, višně)

 

0140030

Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)

 

0140040

Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky)

 

0140990

Ostatní

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

0,5

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

Jahody

0,3

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

0,3

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky)

0,02 (2)

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus))

0,9 (+)

0153990

Ostatní

0,02 (2)

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Borůvky kanadské (Borůvky)

0,3

0154020

Klikvy (Brusinky)

0,02 (2)

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

0,3

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

0,3

0154050

Šípky

0,3

0154060

Moruše (Plody planiky)

0,02 (2)

0154070

Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)

0,3

0154080

Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech)

0,3

0154990

Ostatní

0,02 (2)

0160000

vi)

Různé ovoce

 

0161000

a)

s jedlou slupkou

 

0161010

Datle

0,02 (2)

0161020

Fíky

0,02 (2)

0161030

Stolní olivy

0,02 (2)

0161040

Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,02 (2)

0161050

Karamboly5 (Bilimbi)

0,02 (2)

0161060

Tomel5 (persimon)

0,05

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora))

0,02 (2)

0161990

Ostatní

0,02 (2)

0162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Kiwi

0,2

0162020

Liči (Pulasan, rambutan, mangostan)

0,02 (2)

0162030

Mučenka (passiflora)

0,5

0162040

Opuncie

0,02 (2)

0162050

Zlatolist

0,02 (2)

0162060

Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota)

0,02 (2)

0162990

Ostatní

0,02 (2)

0163000

c)

s nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

0,02 (2)

0163020

Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)

2

0163030

Mango

0,02 (2)

0163040

Papája

0,5

0163050

Granátová jablka

0,02 (2)

0163060

Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae)

0,02 (2)

0163070

Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

0163080

Ananas

0,02 (2)

0163090

Chlebovník (Jackfruit (jeky))

0,02 (2)

0163100

Durian

0,02 (2)

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

0,02 (2)

0163990

Ostatní

0,02 (2)

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0211000

a)

Brambory

0,02 (2)

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,02 (2)

0212010

Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium)

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jam (Smldinec (jicama), mexický jam)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa salátová

0,02 (2)

0213020

Mrkev

0,02 (2)

0213030

Celer bulvový

0,02 (2)

0213040

Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce)

0,02 (2)

0213050

Topinambury

0,02 (2)

0213060

Pastinák

0,02 (2)

0213070

Petržel kořenová

0,02 (2)

0213080

Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))

0,3

0213090

Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus)

0,02 (2)

0213100

Tuřín

0,02 (2)

0213110

Vodnice

0,02 (2)

0213990

Ostatní

0,02 (2)

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

0220010

Česnek

0,1

0220020

Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská)

0,2

0220030

Šalotka

0,1

0220040

Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy)

0,2

0220990

Ostatní

0,1

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

0231000

a)

Lilkovité

 

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense))

1

0231020

Paprika zeleninová (Paprika chilli)

2

0231030

Lilek (Pepino)

1

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

1

0231990

Ostatní

1

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

1

0232020

Okurky nakládačky

0,2

0232030

Cukety (Tykev obecná, patizon)

0,2

0232990

Ostatní

0,2

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

1

0233010

Melouny cukrové (Kiwano)

 

0233020

Dýně (Tykev velkoplodá)

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová

0,02 (2)

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

0,02 (2)

0240000

iv)

Košťálová zelenina

2

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini)

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)

 

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

0243010

Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai))

 

0243020

Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

Kedlubny

 

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

10

0251010

Polníček (Kozlíček polníček)

 

0251020

Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský)

 

0251030

Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová)

 

0251040

Řeřicha setá

 

0251050

Barborka jarní

 

0251060

Roketa setá (Křez zední)

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů))

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

10

0252010

Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus))

 

0252020

Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))

 

0252030

Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

Listy révy vinné

10

0254000

d)

Potočnice lékařská

10

0255000

e)

Čekanka salátová

10

0256000

f)

Čerstvé bylinky

 

0256010

Kerblík

10

0256020

Pažitka

10

0256030

Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea)

10

0256040

Petrželová nať

60

0256050

Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní)

10

0256060

Rozmarýn

10

0256070

Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))

10

0256080

Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná)

10

0256090

Bobkový list

10

0256100

Estragon (Yzop)

10

0256990

Ostatní (Jedlé květy)

10

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

0260010

Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec)

0,5

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)

0,3

0260030

Hrachové lusky (Hrách setý)

0,5

0260040

Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)

0,3

0260050

Čočka

0,3

0260990

Ostatní

0,3

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

0270010

Chřest

0,2

0270020

Kardy

0,2

0270030

Celer řapíkatý

2

0270040

Fenykl sladký

0,2

0270050

Artyčoky

0,2

0270060

Pór

0,5

0270070

Reveň

0,2

0270080

Bambusové výhonky

0,2

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,2

0270990

Ostatní

0,2

0280000

viii)

Houby

0,02 (2)

0280010

Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake))

 

0280020

Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)

 

0280990

Ostatní

 

0290000

(ix)

Chaluhy

0,02 (2)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,02 (2)

0300010

Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská)

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)

 

0300040

Vlčí bob

 

0300990

Ostatní

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

0,02 (2)

0401000

i)

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné

 

0401030

Mák

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)

 

0401070

Sojové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea))

 

0401110

Světlice barvířská

 

0401120

Brutnák

 

0401130

Lnička setá

 

0401140

Semena konopí

 

0401150

Skočec obecný

 

0401990

Ostatní

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 

0402030

Plody palmy olejové

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostatní

 

0500000

5.

OBILOVINY

1

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso (Bér vlašský, milička)

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))

 

0500990

Ostatní

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

 

0610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,05 (2)

0620000

ii)

Kávová zrna

0,02 (2)

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

0,05 (2)

0631000

a)

Květy

 

0631010

Květ heřmánku

 

0631020

Květ ibišku

 

0631030

Květní lístky růže

 

0631040

Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra))

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

Listy

 

0632010

List jahodníku

 

0632020

List rostliny rooibos (Listy ginkgo)

 

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

Kořeny

 

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

0640000

iv)

Kakao (fermentované boby)

0,02 (2)

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

0,02 (2)

0700000

7.

CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

22

0800000

8.

KOŘENÍ

 

0810000

i)

Semena

0,02 (2)

0810010

Anýz

 

0810020

Kmín černý

 

0810030

Celerová semena (Semena libečku)

 

0810040

Semena koriandru

 

0810050

Semena kmínu

 

0810060

Semena kopru

 

0810070

Semena fenyklu

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátové oříšky

 

0810990

Ostatní

 

0820000

ii)

Plody a bobule

0,02 (2)

0820010

Nové koření

 

0820020

Anýzový (japonský) pepř

 

0820030

Kmín

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)

 

0820070

Vanilkové lusky

 

0820080

Tamarindy (indické datle)

 

0820990

Ostatní

 

0830000

iii)

Kůra

0,02 (2)

0830010

Skořice (Skořice čínská)

 

0830990

Ostatní

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

0,02 (2)

0840010

Lékořice

 

0840020

Zázvor

 

0840030

Kurkuma

 

0840040

Křen

 

0840990

Ostatní

 

0850000

v)

Pupeny

 

0850010

Hřebíček

0,02 (2)

0850020

Kapary

0,4

0850990

Ostatní

0,02 (2)

0860000

vi)

Blizny

0,02 (2)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

vii)

Semenné míšky

0,02 (2)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,05

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

1011000

a)

Prasata

 

1011010

Maso

0,05

1011020

Tuk bez libového masa

1

1011030

Játra

0,5

1011040

Ledviny

0,3

1011050

Poživatelné droby

0,5

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

1012010

Maso

0,3

1012020

Tuk

3

1012030

Játra

2

1012040

Ledviny

1

1012050

Poživatelné droby

0,5

1012990

Ostatní

 

1013000

c)

Ovce

 

1013010

Maso

0,05

1013020

Tuk

2

1013030

Játra

0,5

1013040

Ledviny

0,5

1013050

Poživatelné droby

0,5

1013990

Ostatní

 

1014000

d)

Kozy

 

1014010

Maso

0,05

1014020

Tuk

2

1014030

Játra

0,5

1014040

Ledviny

0,5

1014050

Poživatelné droby

0,5

1014990

Ostatní

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 

1015010

Maso

0,05

1015020

Tuk

2

1015030

Játra

0,5

1015040

Ledviny

0,5

1015050

Poživatelné droby

0,5

1015990

Ostatní

 

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

1016010

Maso

0,2

1016020

Tuk

1

1016030

Játra

0,2

1016040

Ledviny

0,2

1016050

Poživatelné droby

0,2

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)

0,02 (2)

1017010

Maso

 

1017020

Tuk

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby

 

1017990

Ostatní

 

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

0,5

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

0,2

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní

 

1040000

iv)

Med (Mateří kašička, pyl)

0,01 (2)

1050000

v)

Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)

0,01 (2)

1060000

vi)

Hlemýždi

0,01 (2)

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

0,01 (2)

(F)= rozpustné v tuku

Spinosad: suma spinosynu A a spinosynu D, vyjádřeno jako spinosad (F)

(+)

MLR se uplatní do 31. prosince 2014, po tomto datu se uplatní limit 0,3, pokud nebude změněn nařízením.

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus))“


(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(2)  Označuje mez stanovitelnosti.

(F)= rozpustné v tuku

Spinosad: suma spinosynu A a spinosynu D, vyjádřeno jako spinosad (F)

(+)

MLR se uplatní do 31. prosince 2014, po tomto datu se uplatní limit 0,3, pokud nebude změněn nařízením.

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus))“


Top