EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0510

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 510/2012 ze dne 15. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o uplatňování poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

OJ L 156, 16.6.2012, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/510/oj

16.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 510/2012

ze dne 15. června 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o uplatňování poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (1), a zejména na článek 113 tohoto nařízení,

po konzultaci se správní radou Odrůdového úřadu Společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (2), stanoví poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (dále jen „Úřad“), a jejich výši.

(2)

Finanční rezerva Úřadu přesáhla úroveň nezbytnou pro zachování vyrovnaného rozpočtu a zajištění kontinuity jeho činnosti. Z tohoto důvodu by měl být poplatek za žádost snížen.

(3)

Nařízení (ES) č. 1238/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (ES) č. 1238/95 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Žadatel o odrůdové právo Společenství (dále jen „žadatel“) zaplatí podle čl. 113 odst. 2 písm. a) základního nařízení poplatek 650 EUR za zpracování žádosti.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31.


Top