EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0395

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 395/2012 ze dne 8. května 2012 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2012/13

OJ L 123, 9.5.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 172 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/395/oj

9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 395/2012

ze dne 8. května 2012

o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2012/13

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 142 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro zajištění zásobování nezbytného pro výrobu produktů uvedených v čl. 62 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 za cenu odpovídající světovým cenám je v zájmu Unie pozastavit pro hospodářský rok 2012/13 ukládání dovozních cel na cukr určený pro výrobu uvedených produktů, a to pro množství, které odpovídá polovině její potřeby průmyslového cukru.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (2) stanoví správu celních kvót pro dovoz produktů z odvětví cukru podle článku 142 nařízení (ES) č. 1234/2007 s pořadovým číslem 09.4390 (cukr průmyslového dovozu). V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 891/2009 je však třeba množství uvedených produktů, pro které se má ukládání dovozních cel pozastavit, stanovit samostatným právním aktem.

(3)

V souladu s výše uvedeným je třeba stanovit pro hospodářský rok 2012/13 objem dovozu průmyslového cukru, na který by nemělo být uloženo dovozní clo.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ukládání dovozního cla na průmyslový cukr kódu KN 1701 s pořadovým číslem 09.4390 v množství 400 000 tun se pozastavuje od 1. října 2012 do 30. září 2013.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. října 2012.

Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.


Top