EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0216

2011/216/EU: Rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2011 ze dne 31. března 2011 o změně přílohy 3 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

OJ L 90, 6.4.2011, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/216/oj

6.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/53


ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY č. 1/2011

ze dne 31. března 2011

o změně přílohy 3 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

(2011/216/EU)

SPOLEČNÝ VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 11 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. června 2002.

(2)

Příloha 3 dohody stanoví koncese týkající se sýrů, zejména pro účely liberalizace obchodu se sýry do pěti let po vstupu dohody v platnost.

(3)

Evropská unie a Švýcarská konfederace se dohodly zařadit do dohody novou přílohu 12 o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, na jejímž základě je třeba uvést do souladu specifikace zejména u sýrů.

(4)

Přílohu 3 je proto třeba revidovat, aby zohledňovala jak plnou liberalizaci dvoustranného obchodu se sýry, k níž došlo s účinkem ode dne 1. června 2007, tak ochranu zeměpisných označení stanovenou v nové příloze 12,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha 3 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty a její dodatky se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po jeho přijetí Společným výborem.

V Bruselu dne 31. března 2011.

Za Společný výbor pro zemědělství

Předseda a vedoucí delegace EU

Jacques CHAVAZ

Vedoucí švýcarské delegace

Nicolas VERLET

Tajemník výboru

Chantal MOSER


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA 3

1.

Dvoustranný obchod se všemi produkty kódu 0406 harmonizovaného systému je ode dne 1. června 2007 plně liberalizován zrušením všech cel a kvót.

2.

Evropská unie neuplatňuje vývozní náhrady pro vývoz sýrů do Švýcarska. Švýcarsko neuplatňuje vývozní subvence (1) na vývoz sýrů do Evropské unie.

3.

Veškeré produkty kódu KN 0406 pocházející z Evropské unie nebo ze Švýcarska, s nimiž se obchoduje mezi oběma smluvními stranami, jsou osvobozeny od předkládání dovozní licence.

4.

Evropská unie a Švýcarsko zajistí, že výhody, které si vzájemně poskytují, nejsou ovlivněny jinými opatřeními týkajícími se dovozu a vývozu.

5.

Pokud by došlo v důsledku vývoje cen nebo dovozu k narušení trhu některé ze smluvních stran, proběhnou co nejdříve za účelem nalezení vhodného řešení na žádost jedné ze smluvních stran konzultace v rámci výboru zřízeného článkem 6 dohody. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na pravidelné výměně informací o cenách a jiných důležitých údajů na trhu se sýry pocházejícími z místní produkce a s dováženými sýry.


(1)  Základní částky, z nichž se vycházelo při zrušení vývozních subvencí, byly po vzájemné dohodě smluvních stran vypočteny na základě rozdílu úředních cen mléka předpokládaných v době vstupu dohody v platnost, včetně dodatečné částky za mléko zpracované na sýry, zjištěných na základě množství mléka potřebného pro výrobu dotčených sýrů, přičemž se odečítá snížení celní sazby uplatňované Společenstvím (s výjimkou sýrů, na které se vztahují kvóty).“


Top