EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0336

Nařízení Komise (EU) č. 336/2010 ze dne 21. dubna 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

OJ L 102, 23.4.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 177 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/336/oj

23.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 336/2010

ze dne 21. dubna 2010

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Kotouč o průměru přibližně 580 mm a tloušťce přibližně 3 mm, sestávající ze dvou vrstev z polyurethanu, z nichž jedna má strojově obrobené drážky, zatímco druhá má přilnavý povlak chráněný snímatelnou plastovou fólií (tzv. „polymerní podložka“).

Předmět se používá u strojů k výrobě silikonu a polovodičových destiček. Upevní se na nosné hlavici výměnného nástroje takových strojů a používá se k vyrovnání/uhlazení a leštění destiček.

3919 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3919 a 3919 90 00.

Zařazení do položky 8486 jako součást či příslušenství stroje používaného výhradně či hlavně pro výrobu polovodičových destiček je vyloučeno, jelikož předmět nemá vlastnosti, díky nimž by ho bylo možné považovat za součást či příslušenství stroje.

Jelikož je předmět spotřebním zbožím, je třeba ho zařadit na základě materiálu, ze kterého je vyroben, do kódu 3919 90 00 jako samolepicí desku či fólii z plastu.

2.

Kotouč o průměru přibližně 580 mm a tloušťce přibližně 2 mm, sestávající ze dvou vrstev syntetické plsti, z nichž jedna je impregnována polymerním pojivem (polyurethanem) (tzv. „poromerická podložka“). Druhá vrstva má přilnavý povlak chráněný snímatelnou plastovou fólií.

Předmět se používá u strojů k výrobě silikonu a polovodičových destiček. Upevní se na nosné hlavici výměnného nástroje takových strojů a používá se k vyrovnání/uhlazení a leštění destiček.

5911 90 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 7 a) ke třídě XI, na poznámce 1 e) ke třídě XVI, na poznámce 7 b) ke kapitole 59 a na znění kódů KN 5911, 5911 90 a 5911 90 90.

Zařazení do položky 8486 jako část, součást či příslušenství stroje používaného výhradně či hlavně pro výrobu polovodičových destiček je vyloučeno, jelikož předmět nemá vlastnosti, díky nimž by bylo možné ho považovat za část, součást či příslušenství stroje.

Výrobek je zbožím pro technické použití ve smyslu poznámky 1 e) ke třídě XVI a používá se u strojů pro výrobu silikonu a polovodičových destiček k vyrovnání/uhlazení a leštění destiček.

Je tudíž třeba ho zařadit podle jeho základního materiálu do kódu KN 5911 90 90 jako textilní zboží používané pro technické účely (viz poznámka 7 b) ke kapitole 59).


Top