EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1331R(01)

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin ( Úř. věst. L 354 ze dne 31.12.2008 )

OJ L 53, 4.3.2010, p. 21–22 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/corrigendum/2010-03-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/21


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin

( Úřední věstník Evropské unie L 354 ze dne 31. prosince 2008 )

1.

Strana 1, název:

místo:

„…kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin“,

má být:

„…kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata“.

2.

Strana 1, 3. a 4 bod odůvodnění a 5. bod odůvodnění (9. řádek), a strana 3, čl. 1 odst. 2:

místo:

„látky určené k aromatizatici“,

má být:

„aromata“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

3.

Strana 1, 5. bod odůvodnění (4. a 7.–8. řádek), a strana 3, čl. 1 odst. 1 (2.–3. a 3.–4. řádek):

místo:

„látky určené k aromatizatici potravin“,

má být:

„potravinářská aromata“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

4.

Strana 1, 4. a 5 bod odůvodnění, a strana 3, čl. 1 odst. 1 a 2:

místo:

„…vyznačujících se aromatem…“,

má být:

„…s aromatickými vlastnostmi…“.

5.

Strana 1, 4. bod odůvodnění; strana 2, 10. bod odůvodnění; strana 3, čl. 1 odst. 2:

místo:

„právní předpis jednotlivých odvětví potravinového práva“,

má být:

„jednotlivý odvětvový předpis potravinového práva“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

6.

Strana 1, 5. bod odůvodnění; strana 2, 9. a 16. bod odůvodnění; strana 3, 25. bod odůvodnění, čl. 1 odst. 3 a čl. 2 odst. 1; strana 5, čl. 7 odst. 4 a 5, čl. 9 odst. 1 návětí a odst. 2; strana 6, čl. 16 druhý pododstavec:

místo:

„jednotlivý odvětvový potravinářský předpis“ nebo „jednotlivý potravinářský právní předpis“,

má být:

„jednotlivý odvětvový předpis potravinového práva“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

7.

Strana 2, 14. bod odůvodnění, a strana 4, čl. 3 odst. 4 první pododstavec a čl. 7 odst. 1:

místo:

„…další významné faktory…“,

má být:

„…další legitimní faktory…“.

8.

Strana 3, článek 2 nadpis:

místo:

„Seznam látek ve Společenství“,

má být:

„Seznam látek Společenství“.

9.

Strana 5, čl. 7 odst. 5 a 6:

místo:

„…specifikací a omezení souvisejících s uvedením látek na seznamu Společenství…“,

má být:

„…specifikací nebo omezení souvisejících s uvedením látek na seznamu Společenství…“

10.

Strana 5, čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec písm. c):

místo:

„c)

odůvodnění používání látky v určitých potravinách nebo kategoriích potravin;“,

má být:

„c)

odůvodnění používání látky v určitých potravinách nebo kategoriích potravin nebo na jejich povrchu;“.

11.

Strana 6, čl. 12 odst. 6:

místo:

„Pokud žadatel svou žádost stáhne,…“,

má být:

„Pokud žadatel svou žádost stáhne nebo stáhl,…“.

12.

Strana 6, článek 15:

místo:

„Do šesti měsíců od vstupu každého odvětvového potravinářského předpisu v platnost sdělí členské státy Komisi a úřadu ohledně každého odvětvového potravinářského předpisu název a adresu vnitrostátního příslušného orgánu pro účely jednotného postupu, jakož i kontaktní místo v jeho rámci.“,

má být:

„Do šesti měsíců od vstupu každého odvětvového předpisu potravinového práva v platnost sdělí členské státy Komisi a úřadu ohledně každého odvětvového předpisu potravinového práva název a adresu vnitrostátního příslušného orgánu pro účely jednotného postupu, jakož i kontaktní místo v jeho rámci.“


Top