EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0070

2010/70/: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 695)

OJ L 36, 9.2.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 184 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/70(1)/oj

9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. února 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem

(oznámeno pod číslem K(2010) 695)

(Pouze anglické, bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2010/70/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (1), a zejména na článek 23 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES bylo provedeno rozhodnutím Komise 2008/458/ES (2).

(2)

S ohledem na zásadu řádného finančního řízení je vhodné stanovit strop pro kumulativní součet předběžných plateb členským státům, které mají být poukázány na roční programy.

(3)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, je Spojené království vázáno základním aktem, a v důsledku toho i tímto rozhodnutím.

(4)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, je Irsko vázáno základním aktem, a v důsledku toho i tímto rozhodnutím.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, není Dánsko tímto rozhodnutím vázáno a používání tohoto rozhodnutí se na ně nevztahuje.

(6)

Rozhodnutí 2008/458/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2008/458/ES se mění takto:

1)

Název článku 24 se nahrazuje tímto:

„Zprávy o pokroku a závěrečné zprávy o provádění ročních programů a žádosti o platbu“.

2)

V článku 24 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   S odvoláním na čl. 39 odst. 3 a 4 základního aktu nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb poukázaných členskému státu 90 % celkové částky přidělené tomuto členskému státu rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program.

Pokud členský stát učinil na vnitrostátní úrovni závazky ve výši menší, než je celková částka přidělená rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program, nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb 90 % výše částky, v jaké byly členským státem závazky učiněny.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 167, 27.6.2008, s. 135.


Top