EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0068

2010/68/: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2010 o schválení účetní závěrky maltské platební agentury týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2010) 468)

Úř. věst. L 36, 9.2.2010, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/68(1)/oj

9.2.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2010

o schválení účetní závěrky maltské platební agentury týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008

(oznámeno pod číslem K(2010) 468)

(Pouze maltské znění je závazné)

(2010/68/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 39 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2009/366/ES (2) byly pro rozpočtový rok 2008 schváleny účetní závěrky všech platebních agentur kromě maltské platební agentury MRRA.

(2)

Po předání nových informací a po dodatečných kontrolách může nyní Komise rozhodnout o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetní závěrky týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova předložené maltskou platební agenturou „MRRA“.

(3)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 nejsou tímto rozhodnutím dotčena rozhodnutí následně přijatá Komisí, která vylučují z financování z prostředků Společenství výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s pravidly Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se účetní závěrka maltské platební agentury „MRRA“ týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008.

Částky, které mají být v oblasti opatření pro rozvoj venkova uplatňovaných na Maltě podle tohoto rozhodnutí tímto členským státem navráceny nebo mu vyplaceny, jsou stanoveny v příloze I a II.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Republice Malta.

V Bruselu dne 2. února 2010.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 111, 5.5.2009, s. 35.


PŘÍLOHA I

Schválení účetních závěrek platebních agentur

Rozpočtový rok 2008 – Výdaje na rozvoj venkova v nových členských státech v rámci EZZF

Částka, kterou má členský stát vrátit, nebo která mu má být vyplacena

Stát

 

2008 – Výdaje platebních agentur, jejichž účetní závěrka je

Celkem a + b

Snížení

Celkem

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+)

schválena

oddělena

= výdaje uvedené v ročním výkazu

= celková výše průběžných plateb uhrazených členskému státu za rozpočtový rok

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


PŘÍLOHA II

Schválené výdaje za opatření pro rozvoj venkova v rámci EZZF prováděné v nových členských státech v roce 2008

Rozdíly mezi ročními účetními závěrkami a výkazy výdajů

Stát

Č.

opatření

Výdaje za rok 2008

příloha I sloupec a

Snížení

příloha I sloupec d

Schválená částka za rok 2008

příloha I sloupec e

MT

Č.

opatření

i

ii

iii = i + ii

 

1

Znevýhodněné oblasti

975,33

0,00

975,33

 

2

Agroenvironmentální opatření

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Plnění norem

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Seskupení producentů

0,00

0,00

0,00

 

5

Technická pomoc

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Příplatek ke státní podpoře

0,00

0,00

0,00

 

7

Opatření ad hoc

9 759,30

0,00

9 759,30

Celkem

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


Top