EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0819

2009/819/ES: Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se mění rozhodnutí o použití ustanovení týkajících se zpracovaných zemědělských produktů podle článku 10 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

OJ L 291, 7.11.2009, p. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/819/oj

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/29


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-TUNISKO č. 1/2009

ze dne 22. října 2009,

kterým se mění rozhodnutí o použití ustanovení týkajících se zpracovaných zemědělských produktů podle článku 10 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

(2009/819/ES)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (1) ze dne 17. července 1995 (dále jen „dohoda“), zejména na články 10 a 80 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí č. 1/1999 (2) na základě čl. 10 odst. 2 dohody stanoví, že Tuniská republika bude odděleně určovat zemědělskou složku v základních dovozních clech na výrobky pocházející ze Společenství uvedené v příloze 2 dohody.

(2)

Podle čl. 10 odst. 4 dohody Tuniská republika odstraní průmyslovou složku cel od vstupu uvedené dohody v platnost v roce 1998.

(3)

V návaznosti na potíže zjištěné během uplatňování odstraňování cel u průmyslové složky cel v souladu s čl. 10 odst. 2, 3 a 4 dohody u produktů uvedených v příloze 2 se v období od roku 2003 do roku 2007 desetkrát sešla odborná skupina Komise a Tuniské republiky pověřená Radou přidružení.

(4)

Tato odborná skupina došla k závěru, že je třeba změnit oddělení zemědělské složky v základních clech, a v důsledku toho změnit přílohu rozhodnutí č. 1/1999. Tato změna by neměla měnit základní cla ani harmonogram odstraňování cel stanovené v dohodě.

(5)

Je proto vhodné, aby tato změna byla předmětem rozhodnutí Rady přidružení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí č. 1/1999 se nahrazují přílohami I a II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Tuniská republika, členské státy a Společenství jsou každý za sebe povinny přijmout opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí Radou přidružení.

V Bruselu dne 22. října 2009.

Za Radu přidružení

předseda

C. BILDT


(1)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 298, 19.11.1999, s. 16.


PŘÍLOHA I

Kód KN (1)

Popis zboží

Clo 1.1.1995

(v %)

Zemědělská složka

(v %)

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

 

 

0710 40 00

– Kukuřice cukrová

43

30

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

 

 

0711 90 30

– – – Kukuřice cukrová

43

42

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

1702 50 00

– Chemicky čistá fruktosa

29

10

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

29

10

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

1904 20

– Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin:

 

 

1904 20 10

– – Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

43

32

 

– – Ostatní:

 

 

1904 20 91

– – – Z kukuřice

43

32

1904 20 95

– – – Z rýže

43

32

1904 20 99

– – – Ostatní

43

32

1904 30 00

– Pšenice bulgur

43

15

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

 

 

2001 90

– Ostatní:

 

 

2001 90 30

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

43

27

2001 90 40

– – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

43

15

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

2004 10

– Brambory:

 

 

 

– – Ostatní

 

 

2004 10 91

– – – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

43

10

2004 90

– Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

 

 

2004 90 10

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

43

19

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

2005 20

– Brambory:

 

 

2005 20 10

– – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

43

12

2005 80 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

43

21

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

2008 99

– – Ostatní:

 

 

 

– – – Bez přídavku alkoholu:

 

 

 

– – – – Bez přídavku cukru:

 

 

2008 99 85

– – – – – Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

43

10

2008 99 91

– – – – – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více

43

15

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

2101 12

– – Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

2101 12 98

– – – Ostatní, jiné než přípravky na bázi výtěžků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z kávy

43

10

2101 20

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

 

 

 

– – Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty

 

 

 

– – – Přípravky:

 

 

2101 20 92

– – – Na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z čaje nebo maté

43

10

2101 20 98

– – – Ostatní

43

10

2101 30

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

– – Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:

 

 

2101 30 19

– – – Ostatní (jiné než pražená čekanka)

43

0

 

– – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:

 

 

2101 30 99

– – – Ostatní (jiné než z pražené čekanky)

43

0

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

 

 

– Ostatní vícesytné alkoholy:

 

 

2905 43 00

– – Mannitol (mannit)

20

0

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol, sorbit):

 

 

 

– – – Ve vodném roztoku:

 

 

2905 44 11

– – – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

20

0

2905 44 19

– – – – Ostatní

20

0

 

– – – Ostatní

 

 

2905 44 91

– – – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

20

0

2905 44 99

– – – – Ostatní

20

0

ex 3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu:

 

 

3501 10

– Kasein

20

0

3501 90

– Ostatní:

 

 

3501 90 90

– – Ostatní

20

0

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44:

 

 

 

– – Ve vodném roztoku:

 

 

3824 60 11

– – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

23

0

3824 60 19

– – – Ostatní

23

0

 

– – Ostatní:

 

 

3824 60 91

– – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

23

0

3824 60 99

– – – Ostatní

23

0


(1)  Kódy KN odpovídají kódům platným k 1. lednu 2008.


PŘÍLOHA II

Kód KN (1)

Popis zboží

Clo 1.1.1995

(v %)

Zemědělská složka

(v %)

ex 1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

 

 

1517 10

– Margarín, vyjma tekutého margarínu:

 

 

1517 10 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

43

32

1517 90

– Ostatní:

 

 

1517 90 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

43

32

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

20

10

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao:

 

 

1704 10

Žvýkací guma, též obalená cukrem:

 

 

ex 1704 10 10

– – Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa), plátková

43

32

ex 1704 10 10

– – Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa), jiná než plátková

43

43

1704 10 90

– – Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

43

43

1704 90

– Ostatní:

 

 

1704 90 10

– – Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy, bez přídavku jiných látek

43

32

1704 90 30

– – Bílá čokoláda

43

43

 

– – Ostatní:

 

 

1704 90 51

– – – Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo více

43

43

1704 90 55

– – – Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

43

23

1704 90 61

– – – Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

43

43

 

– – – Ostatní:

 

 

1704 90 65

– – – – Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek

43

43

1704 90 71

– – – – Tvrdé bonbony, též plněné

43

43

1704 90 75

– – – – Karamely a podobné cukrovinky

43

43

 

– – – – Ostatní

 

 

1704 90 81

– – – – – Vyrobené kompresí

43

43

1704 90 99

– – – – Ostatní

43

43

1803

Kakaová hmota, též odtučněná:

 

 

1803 10 00

– Neodtučněná

33

18

1803 20 00

– Zcela nebo částečně odtučněná

33

18

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

43

18

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

 

 

1806 10

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

 

1806 10 15

– – Neobsahující sacharosu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

43

32

1806 10 20

– – Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

43

32

1806 10 30

– – Obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

43

32

1806 10 90

– – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

43

32

1806 20

– Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg:

 

 

1806 20 10

– – Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku

43

43

1806 20 30

– – Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

43

32

 

– – Ostatní:

 

 

1806 20 50

– – – Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla

40

32

1806 20 70

– – – Čokoládové mléčné drobenky (chocolate milk crumb)

43

32

1806 20 80

– – – Čokoládové polevy

43

32

1806 20 95

– – – Ostatní

43

43

 

– Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

 

 

1806 31 00

– – Plněné:

43

43

 

– – Neplněné:

 

 

1806 32 10

– – – S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

43

43

1806 32 90

– – – Ostatní

43

43

1806 90

– Ostatní:

 

 

 

– – Čokoláda a čokoládové výrobky:

 

 

 

– – – Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné:

 

 

1806 90 11

– – – – Obsahující alkohol

43

17

1806 90 19

– – – – Ostatní

43

43

 

– – – Ostatní:

 

 

1806 90 31

– – – – Plněné:

43

43

1806 90 39

– – – – Neplněné:

43

43

1806 90 50

– – Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

43

43

1806 90 60

– – Pasty (pomazánky) obsahující kakao

43

43

1806 90 70

– – Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

43

43

1806 90 90

– – Ostatní

43

43

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

1901 10 00

– Přípravky pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej:

 

 

ex 1901 10 00

Mléčná moučka s obsahem kakaa

43

19

ex 1901 10 00

Mléčná moučka bez kakaa

20

19

ex 1901 10 00

Mléko pro nemocné a kojence

15

10

ex 1901 10 00

Ostatní přípravky pro dětskou výživu

43

19

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

43

43

1901 90

– Ostatní:

 

 

 

– – Sladový výtažek:

 

 

1901 90 11

Obsahující 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku

29

10

1901 90 19

– – – Ostatní

29

10

 

– – Ostatní:

 

 

1901 90 91

– – – Neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru) nebo isoglukosy, 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu, vyjma potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

29

10

1901 90 99

– – – Ostatní

29

29

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

1904 10

– Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:

 

 

1904 10 10

– – Z kukuřice

43

43

1904 10 30

– – Z rýže

43

43

1904 10 90

– – Ostatní

43

43

1904 90

– Ostatní:

 

 

1904 90 10

– – Z rýže

43

15

1904 90 80

– – Ostatní

43

32

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:

 

 

2105 00 10

– Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostní mléčných tuků

43

43

 

– S obsahem mléčných tuků:

 

 

2105 00 91

– – 3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních

43

43

2105 00 99

– – 7 % hmotnostních nebo více

43

43

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

2106 10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

 

 

2106 10 20

– – Neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu

43

0

2106 10 80

– – Ostatní

43

0

2106 90

– Ostatní:

 

 

 

– Ostatní:

 

 

2106 90 92

– – – Neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu

43

0

ex 2106 90 98

– – – Ostatní, s výjimkou výrobků podpoložek 2106 90 98 200 a 2106 90 98 915

43

0

2106 90 98 200

– – – – Sýrové fondue

43

10

2106 90 98 915

– – – – Prášky pro přípravu smetany

43

10

2202

Vody, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:

 

 

2202 90

– Ostatní nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:

 

 

 

– – Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404:

 

 

2202 90 91

– – – Nižším než 0,2 % hmotnostní

43

10

2202 90 95

– – – 0,2 % hmotnostní nebo vyšším, avšak nižším než 2 % hmotnostní

43

10

2202 90 99

– – – 2 % hmotnostní nebo vyšším

43

10

2203 00

Pivo ze sladu

43

43

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:

 

 

2208 20

– Destiláty z vinných matolin nebo hroznů

43

10

2208 30

– Whisky:

43

10

2208 40

– Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

43

10

2208 50

– Gin a jalovcová

43

10

2208 60

– Vodka

 

 

 

– – S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:

 

 

2208 60 11

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

10

 

– – S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:

 

 

2208 60 91

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

10

2208 60 99

– – – Převyšujícím 2 litry

43

10

2208 70

– Likéry a cordialy:

 

 

2208 70 10

– – V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

43

0

2208 70 90

– – V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

43

0

2208 90

– Ostatní:

 

 

 

– – Arak, v nádobách o obsahu:

 

 

2208 90 11

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

10

2208 90 19

– – – Převyšujícím 2 litry

43

10

 

– – Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:

 

 

2208 90 33

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

10

2208 90 38

– – – Převyšujícím 2 litry

43

10

 

– – Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje, v nádobách o obsahu:

 

 

 

– – – Nepřesahujícím 2 litry

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

43

10

 

– – – – Ostatní:

 

 

 

– – – – – Destiláty (vyjma likéry):

 

 

 

– – – – – – Z ovoce:

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Kalvados

43

10

2208 90 48

– – – – – – – Ostatní

43

10

 

– – – – – – Ostatní:

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

43

10

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

43

0

2208 90 56

– – – – – – – Ostatní

43

0

2208 90 69

– – – – – Ostatní lihové nápoje

43

0

 

– – – Převyšujícím 2 litry

 

 

 

– – – – Destiláty (vyjma likéry):

 

 

2208 90 71

– – – – – Z ovoce

43

0

2208 90 75

– – – – – Tequila

43

0

2208 90 77

– – – – – Ostatní

43

0

2208 90 78

– – – – Ostatní lihové nápoje

43

0

 

– – Ethanol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % objemových, v nádobách o obsahu:

 

 

2208 90 91

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

0

2208 90 99

– – – Převyšujícím 2 litry

43

0

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:

 

 

2402 10 00

– Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

34

10

2402 20

– Cigarety obsahující tabák:

 

 

2402 20 10

– – Cigarety obsahující hřebíček

34

10

2402 20 90

– – Ostatní

34

10

2402 90 00

– Ostatní

34

10

2905 45 00

– – Glycerol

20

10

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

 

2915 90

– Ostatní

20

0

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

3505 10

– Dextriny a jiné modifikované škroby:

 

 

3505 10 10

– – Dextriny

20

0

 

– – Ostatní modifikované škroby:

 

 

3505 10 90

– – – Ostatní modifikované škroby, jiné než esterifikované a etherifikované

20

0

3505 20

– Klihy:

 

 

3505 20 10

– – Obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

20

0

3505 20 30

– – Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

20

0

3505 20 50

– – Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

20

0

3505 20 90

– – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

20

0

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

3809 10

– Na bázi škrobových látek:

 

 

3809 10 10

– – Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek

20

0

3809 10 30

– – Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek

20

0

3809 10 50

– – Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek

20

0

3809 10 90

– – Obsahující 83 % hmotnostních nebo více těchto látek

20

0

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

 

 

– Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace

 

 

3823 11 00

– – Kyselina stearová

20

10

3823 12 00

– – Kyselina olejová

20

10

3823 13 00

– – Mastné kyseliny z tallového oleje

20

10

3823 19

– – Ostatní:

 

 

3823 19 10

– – – Destilované mastné kyseliny

20

10

3823 19 30

– – – Destiláty mastných kyselin

20

10

3823 19 90

– – – Ostatní

20

10

3823 70 00

– Technické mastné alkoholy

20

10


(1)  Kódy KN odpovídají kódům platným k 1. lednu 2008.


Top