EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1062

Nařízení Rady (ES) č. 1062/2009 ze dne 26. října 2009 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012 a o zrušení nařízení (ES) č. 824/2007

OJ L 291, 7.11.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 10/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1062/oj

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/8


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1062/2009

ze dne 26. října 2009

o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012 a o zrušení nařízení (ES) č. 824/2007

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zásobování Společenství některými produkty rybolovu je v současné době závislé na dovozu ze třetích zemí. V posledních 10 letech míra soběstačnosti EU, pokud jde o produkty rybolovu, poklesla z 57 % na 36 %. V zájmu Společenství je v rámci příslušné výše celních kvót Společenství částečně nebo zcela pozastavit uplatňování cel na tyto produkty. Aby nedošlo k ohrožení produkce těchto produktů ve Společenství a zajistilo se přiměřené zásobování zpracovatelského průmyslu v EU, je třeba otevřít takové kvóty podle citlivosti daného produktu na trhu Společenství. Je proto vhodné otevřít tyto celní kvóty na období 2010 až 2012 a cla snížit, nebo zrušit.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 824/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2007 až 2009 (1) by mělo být nahrazeno tímto nařízením, aby bylo možné zaručit náležité podmínky pro zásobování odvětví Společenství v období 2010 až 2012.

(3)

Všem dovozcům Společenství by měl být k těmto celním kvótám zajištěn rovný a trvalý přístup a sazby stanovené pro tyto kvóty by měly být stejnoměrně uplatňovány na veškerý dovoz dotyčných produktů do všech členských států, dokud se celní kvóty nevyčerpají.

(4)

Pro zajištění účinnosti společné správy celních kvót by mělo být členským státům umožněno čerpat z výše kvót potřebná množství odpovídající jejich skutečnému dovozu. Protože tento způsob správy vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí, měla by být Komise především schopna sledovat tempo, jakým jsou kvóty čerpány, a podle toho členské státy informovat.

(5)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), stanoví systém správy celních kvót, který se řídí chronologickým sledem dat přijetí prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu. Celní kvóty otevřené tímto nařízením by měly Komise a členské státy spravovat v souladu s uvedeným systémem.

(6)

Nařízení (ES) č. 824/2007 by proto mělo být zrušeno s účinkem od 1. ledna 2010.

(7)

Vzhledem k naléhavým důvodům je třeba udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní cla u produktů uvedených v příloze se pozastavují, a to v celních kvótách, na úrovních sazeb pro jednotlivá období a ve výších tam stanovených.

2.   Na dovoz produktů uvedených v příloze se kvóty uvedené v odstavci 1 vztahují pouze v případě, že je deklarovaná celní hodnota rovna alespoň referenční ceně, která byla nebo má být stanovena podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (3).

Článek 2

Celní kvóty uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Komise a celní orgány členských států úzce spolupracují, aby zajistily řádné řízení a kontrolu uplatňování tohoto nařízení.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 824/2007 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010 do dne 31. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. října 2009.

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Roční výše kvóty

(v tunách) (7)

Clo

Kvótové období

09.2759

ex 0302 50 10

20

Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma jater, jiker a mlíčí, čerstvá, chlazená nebo zmrazená, na zpracování (1)  (2)

80 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0302 50 90

10

ex 0303 52 10

10

ex 0303 52 30

10

ex 0303 52 90

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

25

29

Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida, solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené nebo uzené, na zpracování (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0305 69 10

10

09.2761

ex 0304 29 91

10

Treskovník novozélandský (Macruronus spp.), zmrazené filé a ostatní maso, na zpracování (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 29 99

41

81

ex 0304 99 99

60

81

09.2760

ex 0303 78 11

10

Štikozubec (Merluccius spp. vyjma Merluccius merluccius, Urophycis spp.) a hruj černá (Genypterus blacodes), zmrazené, na zpracování (1)  (2)

15 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11

81

ex 0303 78 90

10

ex 0303 79 93

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Ančovičky (Engraulis anchoita), solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené nebo uzené, na zpracování (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2788

ex 0302 40 00

10

Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) o kusové hmotnosti převyšující 100 g nebo řezy o kusové hmotnosti převyšující 80 g, vyjma játra, jikry a mlíčí, na zpracování (1)  (2)

20 000

0 %

1.10.2010-31.12.2010

ex 0303 51 00

10

1.10.2011-31.12.2011

ex 0304 19 97

10

1.10.2012-31.12.2012

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

10

Sledi, kořenění a/nebo naložení v octu, ve slaném nálevu, konzervovaní v barelech o čisté suché hmotnosti nejméně 70 kg, na zpracování (1)  (2)

10 000 (6)

6 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2790

ex 1604 14 16

20

30

40

95

Filé známé jako „hřbety“ tuňáků a tuňáků pruhovaných, na zpracování (1)  (2)

15 000

6 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2774

ex 0304 29 58

10

Štikozubec (Merluccius productus), zmrazené filé a mleté maso na zpracování (1)  (2)

12 000

4 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 99 51

10

09.2762

ex 0306 11 10

10

Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), živé, chlazené, zmrazené, na zpracování (1)  (2)  (3)

750

6 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0306 11 90

10

09.2794

ex 1605 20 10

50

Krevety a garnáti druhu Pandalus borealis; uvařené a vyloupané, na zpracování (1)  (2)  (4)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 1605 20 99

45

09.2785

ex 0307 49 59

10

Pouzdro (5) olihně (Ommastrephes spp. – vyjma Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) a Illex spp., zmrazené, s kůží a ploutvemi, na zpracování (1)  (2)

45 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Tělo olihně (Ommastrephes spp. – vyjma Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) a Illex spp., zmrazené celé nebo zmrazená chapadla a ploutve, na zpracování (1)  (2)

1 500

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0307 99 11

20

09.2772

ex 0304 99 10

10

Surimi, zmrazené, na zpracování (1)  (2)

55 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2776

ex 0304 29 21

10

Treska (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), zmrazené filé a maso, na zpracování (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 29 29

20

ex 0304 99 31

10

ex 0304 99 33

10

09.2778

ex 0304 29 99

65

Platýs, zmrazené filé a ostatní rybí maso (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra) na zpracování (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 99 99

65

09.2777

ex 0303 79 55

40

Treska pestrá (Theragra chalcogramma), zmrazená, na zpracování (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012


(1)  Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v příslušných ustanoveních Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93).

(2)  Tato kvóta se vztahuje na produkty určené k jakýmkoliv zpracovatelským úkonům, nejedná-li se o jeden nebo více z úkonů následujících:

čištění, kuchání, odstranění hlavy a ocasu, dělení (vyjma dělení na kostky, filetování, výrobu plátků nebo dělení zmrazených bloků nebo dělení zmrazených bloků prokládaného filé),

vzorkování, třídění, etiketování, balení, chlazení, zmrazování, hluboké zmrazování, rozmrazování, oddělování.

Kvóta se nevztahuje na produkty určené k dalšímu zpracování (nebo úkonům), jež k udělení kvóty opravňuje (opravňují), pokud toto zpracování (nebo úkony) probíhá (probíhají) na úrovni maloobchodního prodeje nebo v restauračních provozech. Snížení cel se vztahuje pouze na ryby určené k lidské spotřebě

(3)  Kvóta však bude přidělena produktům kódů KN 0306111010 a 0306119010, projdou-li jedním nebo oběma z následujících zpracovatelských úkonů:

dělení zmrazeného výrobku, tepelné zpracování zmrazeného produktu za účelem odstranění vnitřního odpadového materiálu.

(4)  Kvóta však bude přidělena produktům kódů KN 1605201050 a 1605209945, projdou-li následujícím zpracovatelským úkonem:

zpracování krevet a garnátů ošetřením balicími plyny, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.).

(5)  Tělo hlavonožce nebo olihně bez hlavy a bez chapadel.

(6)  Vyjádřeno podle čisté odkapané hmotnosti.

(7)  Vyjádřeno podle čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak.


Top