EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0769

Společná akce Rady 2009/769/SZBP ze dne 19. října 2009 , kterou se mění společná akce 2007/405/SZBP o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/769/oj

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/45


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/769/SZBP

ze dne 19. října 2009,

kterou se mění společná akce 2007/405/SZBP o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. června 2007 přijala Rada společnou akci 2007/405/SZBP (1) o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo).

(2)

Dne 23. června 2008 přijala Rada společnou akci 2008/485/SZBP (2), kterou se mění a do 30. června 2009 prodlužuje společná akce 2007/405/SZBP.

(3)

Dne 15. června 2009 přijala Rada společnou akci 2009/466/SZBP (3), kterou se mění a do 30. června 2010 prodlužuje společná akce 2007/405/SZBP. Podle společné akce 2009/466/SZBP Rada stanoví novou finanční referenční částku na pokrytí výdajů mise v období od 1. listopadu 2009 do 30. června 2010.

(4)

Je třeba vyvinout další a výraznější úsilí o potírání pokračujícího sexuálního násilí a beztrestnosti v Konžské demokratické republice, zejména v její východní části. Za tímto účelem by mělo být stanoveno nasazení odborného personálu mise s cílem posílit boj proti sexuálnímu násilí a beztrestnosti.

(5)

Mandát mise je vykonáván za bezpečnostní situace, která se může zhoršit a ohrozit cíle společné bezpečnostní a zahraniční politiky (SZBP) stanovené v článku 11 Smlouvy.

(6)

Společná akce 2007/405/SBZP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2007/405/SZBP se mění takto:

1)

v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Mise podporuje reformu bezpečnostního sektoru v policejní oblasti a v oblasti na rozhraní mezi policií a justicí. Prostřednictvím sledování, vedení a poradenství a s důrazem na strategickou dimenzi EUPOL RD Congo:

přispívá k reformě a restrukturalizaci konžské národní policie, a podporuje tak vznik životaschopné, profesionální a multietnické a integrované policie při vědomí důležitosti dostupnosti policie v celé zemi a za plné účasti konžských orgánů v tomto procesu,

přispívá ke zlepšení vzájemného působení mezi policií a systémem trestního soudnictví v širokém smyslu,

komplexním způsobem přispívá k zajištění soudržnosti mezi veškerými snahami vyvíjenými za účelem reformy bezpečnostního sektoru, mimo jiné podporou boje proti sexuálnímu násilí a beztrestnosti,

jedná v úzkém spojení s EUSEC RD Congo a s projekty Komise a koordinuje svoji činnost s ostatními snahami dohodnutými na mezinárodní úrovni v oblasti reformy policie a trestního soudnictví,

přispívá k policejním aspektům mírového procesu ve východní části KDR, jakož i k aspektům tohoto procesu týkajícím se rovnosti žen a mužů, lidských práv a dětí a ozbrojených konfliktů, a zejména k jeho provázání s procesem reformy konžské národní policie.“;

2)

v článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V misi je zřízena „projektová skupina“ pro identifikaci a provádění projektů. Mise poskytuje členským státům a třetím zemím poradenství a koordinuje a zprostředkovává, na jejich odpovědnost, provádění jejich projektů v oblastech, na kterých má mise zájem a které podporují její cíle.“;

3)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Mise je trvale přítomná ve městech Goma a Bukavu ve východní části KDR za účelem poskytnutí pomoci a odborných znalostí v rámci procesu stabilizace východní části KDR. V Bukavu a Gomě je nasazen dodatečný odborný personál pro oblast trestního vyšetřování, včetně boje proti sexuálnímu násilí a beztrestnosti; oblast působnosti tohoto personálu však zahrnuje celé území KDR a jeho služební místo se může měnit v závislosti na změnách místní situace a bezpečnostních podmínek. Tento personál podléhá přímo zástupci vedoucího mise odpovídajícímu za operace.“;

4)

v čl. 3 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

odborníky zabývající se trestním vyšetřováním, včetně boje proti sexuálnímu násilí a beztrestnosti.“;

5)

v čl. 9 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů mise v období od 1. listopadu 2009 do 30. června 2010 činí 5 150 000 EUR.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 19. října 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 46.

(2)  Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 44.

(3)  Úř. věst. L 151, 16.6.2009, s. 40.


Top