EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0936

Nařízení Komise (ES) č. 936/2009 ze dne 7. října 2009 , kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin

OJ L 264, 8.10.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 288 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/936/oj

8.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 936/2009

ze dne 7. října 2009,

kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (1), a zejména na článek 27 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1267/94 ze dne 1. června 1994, kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin (2), bylo podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Evropská unie uzavřela dohodu ve formě výměny dopisů se Spojenými státy americkými a podepsala dohodu se Spojenými státy mexickými o vzájemném uznávání a ochraně některých lihovin. Tyto dohody vyžadují uplatnění právních a správních předpisů nezbytných ke splnění závazků v ní stanovených do určité lhůty. Měl by být vypracován seznam produktů, na něž se vztahují tyto dohody, aby mohly dané produkty využívat záruk stanovených v oblasti kontroly a ochrany.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Označení produktů pocházejících z dané třetí země, která jsou uvedena na seznamu uvedeném v příloze I tohoto nařízení, lze použít pouze pro produkty vyrobené v souladu s právními a správními předpisy příslušné třetí země.

2.   Na produkty uvedené v odstavci 1 se vztahují opatření pro ochranu a kontrolu lihovin uvedená v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008 za podmínek stanovených v dohodě s příslušnou třetí zemí.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1267/94 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 138, 2.6.1994, s. 7.

(3)  Viz příloha II.


PŘÍLOHA I

Označení produktu

Země původu

Tennessee Whisky/Tennessee Whiskey

Spojené státy americké

Bourbon Whisky/Bourbon Whisky/Bourbon jako označení pro Bourbon Whiskey

Spojené státy americké

Tequila

Spojené státy mexické

Mezcal

Spojené státy mexické


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a jeho následná změna

Nařízení Komise (ES) č. 1267/94

(Úř. věst. L 138, 2.6.1994, s. 7)

Nařízení Komise (ES) č. 1434/97

(Úř. věst. L 196, 24.7.1997, s. 56)


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1267/94

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


Top