EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1984R(04)

Oprava opravy nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót ( Úř. věst. L 34 ze dne 7.2.2007 )

OJ L 155, 18.6.2009, p. 50–50 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1984/corrigendum/2009-06-18/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

18.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/50


Oprava opravy nařízení Komise (ES) č. 1984/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

( Úřední věstník Evropské unie L 34 ze dne 7. února 2007 )

Strana 4, čl. 1 bod 3 nahrazující článek 8 nařízení (ES) č. 2535/2001:

místo:

„Odchylně od ustanovení čl. 5 odst.1 nařízení (ES) č. 1301/2006 se schválení udělí žadatelům, kteří každoročně do 1. dubna podají žádost příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeni a v němž jsou zaregistrováni pro účely DPH, spolu s dokladem o tom, že v předchozích dvou kalendářních letech dovezli do Společenství nebo vyvezli ze Společenství alespoň 25 tun mléčných výrobků kapitoly 04 kombinované nomenklatury.“,

má být:

„Odchylně od ustanovení čl. 5 odst.1 nařízení (ES) č. 1301/2006 se schválení udělí žadatelům, kteří každoročně před 1. dubnem podají žádost příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeni a v němž jsou zaregistrováni pro účely DPH, spolu s dokladem o tom, že v předchozích dvou kalendářních letech dovezli do Společenství nebo vyvezli ze Společenství alespoň 25 tun mléčných výrobků kapitoly 04 kombinované nomenklatury.“


Top