EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0916

2008/916/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 2008 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

OJ L 330, 9.12.2008, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/916/oj

9.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/16


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 19. listopadu 2008

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(2008/916/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „fond“) byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání a které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce.

(2)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje využití fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(3)

Itálie předložila čtyři žádosti o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví textilního průmyslu: dne 9. srpna 2007, pokud jde o podniky ze Sardinie, dne 10. srpna 2007, pokud jde o podniky z Piemontu, dne 17. srpna 2007, pokud jde o podniky z Lombardie, a dne 12. února 2008, pokud jde o podniky z Toskánska. Tyto žádosti splňují podmínky pro stanovení výše finančního příspěvku podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006.

(4)

Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek v souvislosti s uvedenými žádostmi.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 35 158 075 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 19. listopadu 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


Top