EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1220

Nařízení Komise (ES) č. 1220/2008 ze dne 8. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

OJ L 330, 9.12.2008, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; Implicitně zrušeno 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1220/oj

9.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1220/2008

ze dne 8. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 148 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (ES) č. 1217/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 za účelem zařazení Zambijské republiky do seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání (2), se Zambijská republika stala jednou z přijímajících zemí pro dodatečnou celní kvótu na cukr podle dohody o hospodářském partnerství uvedenou v kapitole VIII nařízení Komise (ES) č. 950/2006 (3).

(2)

Nařízení (ES) č. 950/2006 by mělo být proto odpovídajícím způsobem upraveno.

(3)

Nařízení (ES) č. 1217/2008 vstupuje v platnost dnem svého vyhlášení. Aby mohly hospodářské subjekty podávat žádosti o dovozní licence na cukr pocházející ze Zambijské republiky v rámci dodatečné celní kvóty na cukr podle dohody o hospodářském partnerství od uvedeného data, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 950/2006 se mění takto:

1)

v článku 31a se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely, Zambie, Zimbabwe

75 000 tun“,

2)

v příloze I v části „Pořadová čísla pro dodatečný cukr podle dohody o hospodářském partnerství“ se řádek odpovídající pořadovému číslu 09.4431 nahrazuje tímto:

Třetí země

Pořadové číslo

„Komory, Madagaskar, Mauricius, Seychely, Zambie, Zimbabwe

09.4431“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1.


Top