EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0815

2008/815/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2008 , kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus (oznámeno pod číslem K(2008) 5699) (Text s významem pro EHP)

OJ L 283, 28.10.2008, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 101 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/815/oj

28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/43


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. října 2008,

kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus

(oznámeno pod číslem K(2008) 5699)

(Text s významem pro EHP)

(2008/815/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (ES) č. 2160/2003 je zajistit, aby byla přijata vhodná a účinná opatření na zjišťování a tlumení salmonel a jiných původců zoonóz na všech úrovních produkce, zpracování a distribuce, zejména pak na úrovni primární produkce, aby se snížil jejich výskyt a riziko, jež představují pro veřejné zdraví.

(2)

Podle uvedeného nařízení mají být stanoveny cíle Společenství za účelem snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz vyjmenovaných v příloze I zmíněného nařízení v určitých populacích zvířat.

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u brojlerů (2), byl stanoven cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u brojlerů na úrovni primární produkce.

(4)

Aby bylo cíle Společenství dosaženo, mají členské státy vytvořit národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus a předložit je Komisi v souladu s nařízením (ES) č. 2160/2003.

(5)

Některé členské státy takové programy předložily, přičemž bylo zjištěno, že tyto programy jsou v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství, zejména s nařízením (ES) č. 2160/2003.

(6)

Uvedené národní programy pro tlumení by proto měly být schváleny.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus předložené členskými státy uvedenými v příloze se schvalují.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. prosince 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. října 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 21.


PŘÍLOHA

Belgie

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Německo

Estonsko

Irsko

Řecko

Španělsko

Francie

Itálie

Kypr

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Malta

Maďarsko

Nizozemsko

Rakousko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Finsko

Švédsko

Spojené království


Top