EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0618

Nařízení Komise (ES) č. 618/2008 ze dne 27. června 2008 , kterým se pro dodací období 2007/08 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

OJ L 168, 28.6.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/618/oj

28.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 618/2008

ze dne 27. června 2008,

kterým se pro dodací období 2007/08 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (2), stanoví pravidla pro určování povinných dodávek osvobozených od cla pro produkty kódu KN 1701, vyjádřené jako ekvivalent bílého cukru, pro dovozy pocházející ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií.

(2)

Množství pro dodací období 2007/08 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 77/2008 ze dne 28. ledna 2008, kterým se pro dodací období 2007/08 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií (3).

(3)

V čl. 7 odst. 1 a 2 protokolu AKT se stanoví pravidla týkající se nedodání dohodnutého množství některým státem AKT.

(4)

Příslušné orgány Barbadosu, Konga, Keni, Madagaskaru a Trinidadu a Tobaga informovaly Komisi, že nebudou schopny dodat dohodnutá množství v plné výši a že si nepřejí mít dodatečné dodací období.

(5)

Po konzultacích s dotčenými státy AKT je proto třeba provést přerozdělení schodku pro dodávky během dodacího období 2007/08.

(6)

Je proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 77/2006 a v souladu s čl. 12 odst. 1 a 2 písm. c) nařízení (ES) č. 950/2006 je třeba upravit množství povinných dodávek pro období 2007/08.

(7)

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 950/2006 se odstavec 1 uvedeného článku nepoužije na množství přerozdělená v souladu s čl. 7 odst. 1 nebo 2 protokolu AKT. Množství přerozdělená podle tohoto nařízení by proto měla být dovezena do 30. června 2008. Z důvodu pozdního rozhodnutí o přerozdělení a s ohledem na dobu poskytnutou pro používání dovozních licencí nebude možné dodržet tento termín. Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006 by se proto měla použít na množství přerozdělené podle tohoto nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství povinných dodávek pro dovoz produktů kódu KN 1701 pocházejících ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřená jako ekvivalent bílého cukru, jsou pro dodací období 2007/08 a pro každou dotyčnou vyvážející zemi stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylně od čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 950/2006 se čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení použije na množství přerozdělená podle tohoto nařízení a dovezená do 30. června 2008.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 77/2008 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 371/2007 (Úř. věst. L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 6.


PŘÍLOHA

Množství povinných dodávek pro dovoz preferenčního cukru pocházejícího ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií, vyjádřená v tunách ekvivalentu bílého cukru, pro dodací období 2007/08

Země, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií

Povinné dodávky 2007/08

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Pobřeží slonoviny

10 123,12

Fidži

162 656,25

Guyana

191 368,87

Indie

9 999,83

Jamajka

148 003,16

Keňa

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauricius

476 789,70

Mosambik

5 965,92

Uganda

0,00

Svatý Kryštof a Nevis

0,00

Surinam

0,00

Svazijsko

126 027,92

Tanzanie

9 672,60

Trinidad a Tobago

0,00

Zambie

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

CELKEM

1 319 875,62


Top