EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0358

Nařízení Komise (ES) č. 358/2008 ze dne 22. dubna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

OJ L 111, 23.4.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; Implicitně zrušeno 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/358/oj

23.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 358/2008

ze dne 22. dubna 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2320/2002 má Komise v případě potřeby přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti v celém Společenství. Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), bylo prvním právním předpisem, který stanoví taková opatření.

(2)

Opatření stanovená nařízením (ES) 622/2003 by měla být přezkoumána vzhledem k technickému vývoji, provozním důsledkům na letištích a dopadu na cestující. Z dalšího výzkumu vyplynulo, že výhody stanovení pravidel pro velikost příručních zavazadel by nepřevážily provozní dopady na letištích a dopady na cestující. Toto pravidlo, které mělo platit od 6. května 2008, by mělo být proto zrušeno.

(3)

Nařízení (ES) č. 622/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 622/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 5. května 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2008.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 849/2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 23/2008 (Úř. věst. L 9, 12.1.2008, s. 12).


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (ES) č. 622/2003 se zrušuje bod 4.1.1.1g).


Top