EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0886

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního Výboru EUPOL AFGH/2/2007 ze dne 30. listopadu 2007 o zřízení Výboru přispěvatelů na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

OJ L 346, 29.12.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/886/oj

29.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 346/26


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EUPOL AFGH/2/2007

ze dne 30. listopadu 2007

o zřízení Výboru přispěvatelů na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

(2007/886/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 této společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 1 společné akce 2007/369/SZBP vykonává Politický a bezpečnostní výbor z pověření Rady politickou kontrolu a strategické řízení mise a je Radou zmocněn přijímat odpovídající rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy.

(2)

Obecné zásady a pravidla pro příspěvky třetích států na policejní mise byly stanoveny v závěrech ze zasedání Evropské rady v Göteborgu ve dnech 15. a 16. června 2001. Dne 10. prosince 2002 Rada schválila dokument nazvaný „Konzultace o příspěvku států mimo EU na civilní operace EU pro řešení krizí a pravidla pro jeho poskytování“, který dále rozvinul opatření pro účast třetích států na civilních operacích pro řešení krizí, včetně zřízení Výboru přispěvatelů.

(3)

Výbor přispěvatelů na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) má hrát klíčovou úlohu v běžném řízení mise. Má být hlavním fórem pro jednání o všech otázkách týkajících se běžného řízení mise. Politický a bezpečnostní výbor, který vykonává politickou kontrolu a strategické řízení mise, má k názorům Výboru přispěvatelů přihlížet,

PŘIJAL TOTO ROZHODNITÍ:

Článek 1

Zřízení

Zřizuje se Výbor přispěvatelů na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN).

Článek 2

Funkce

1.   Výbor přispěvatelů může vyjadřovat názory. Politický a bezpečnostní výbor k těmto názorům přihlíží a vykonává politickou kontrolu a strategické řízení mise.

2.   Mandát Výboru přispěvatelů je stanoven v dokumentu nazvaném „Konzultace o příspěvku států mimo EU na civilní operace EU pro řešení krizí a pravidla pro jeho poskytování“.

Článek 3

Složení

1.   Všechny členské státy EU mají právo účastnit se jednání Výboru přispěvatelů. Na běžném řízení mise se však podílejí pouze přispívající státy. Schůzí Výboru přispěvatelů se mohou účastnit zástupci třetích států, které se účastní mise. Schůzí Výboru přispěvatelů se rovněž může účastnit zástupce Komise Evropských společenství.

2.   Vedoucí mise Výbor přispěvatelů pravidelně informuje.

Článek 4

Předsednictví

V souladu s konzultacemi a pravidly uvedenými v čl. 2 odst. 2 předsedá Výboru přispěvatelů pro misi uvedenou v článku 1 zástupce generálního tajemníka, vysokého představitele v úzké spolupráci s předsednictvím.

Článek 5

Schůze

1.   Schůze Výboru přispěvatelů svolává pravidelně předseda. Pokud to vyžadují okolnosti, lze z podnětu předsedy nebo na žádost zástupce některého zúčastněného státu svolat mimořádnou schůzi.

2.   Předseda předem rozešle předběžný pořad jednání a dokumenty týkající se schůze. Předseda odpovídá za to, že výsledek jednání Výboru přispěvatelů bude předán Politickému a bezpečnostnímu výboru.

Článek 6

Důvěrnost

1.   Na schůze a jednání Výboru přispěvatelů se vztahují bezpečnostní předpisy Rady. Zástupci ve Výboru přispěvatelů musí zejména absolvovat přiměřené bezpečnostní prověrky.

2.   Na porady Výboru přispěvatelů se vztahuje služební tajemství.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. listopadu 2007.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

C. DURRANT PAIS


(1)  Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 33. Společná akce ve znění společné akce 2007/733/SZBP (Úř. věst. L 295, 14.11.2007, s. 31).


Top