EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0059_01

2007/532/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím
Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím

OJ L 205, 7.8.2007, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/59


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. července 2007

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím

(2007/532/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 300 odst. 2 ve spojení s článkem 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov sjednaly a parafovaly dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, na základě které se rybářům Společenství udělují rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo podléhajících jurisdikci Demokratické republiky Svatého Tomáše a Princova ostrova.

(2)

Je vhodné zajistit pokračování rybolovných činností mezi dnem uplynutí platnosti předchozího protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, a dnem vstupu v platnost nového protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

(3)

Společenství a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov za tímto účelem parafovaly dohodu ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování nového protokolu.

(4)

V zájmu Společenství je uvedenou dohodu ve formě výměny dopisů schválit.

(5)

Je třeba vymezit rozdělení rybolovných práv mezi členské státy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím, se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Dohoda se uplatňuje prozatímně se zpětnou působností ode dne 1. června 2006.

Článek 3

Rybolovná práva stanovená v protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Typ plavidla

Členský stát

Licence nebo kvóty

Lov tuňáka

Mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Španělsko

13

Francie

12

Lov tuňáka

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko

13

Portugalsko

5

Pokud žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu, může Komise zohlednit žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 4

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov v rámci dohody ve formě výměny dopisů, oznamují Komisi množství každé populace ulovená v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (1).

Článek 5

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Společenství.

V Bruselu dne 23. července 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím

Vážený pane,

s odkazem na protokol parafovaný ve čtvrtek 25. května 2006, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek, mám tu čest Vám oznámit, že Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov je připravena uvedený protokol prozatímně uplatňovat ode dne 1. června 2006 až do jeho vstupu v platnost v souladu s jeho článkem 12, bude-li Evropské společenství ochotné jednat stejně.

V takovém případě se rozumí, že první splátka finančního příspěvku podle článku 2 protokolu musí být provedena do 15. května 2007.

Byl bych velice rád, kdybyste mi potvrdil souhlas Evropského společenství s uvedeným prozatímním uplatňováním.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu Svatého Tomáše a Princova ostrova

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

„s odkazem na protokol parafovaný ve čtvrtek 25. května 2006, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek, mám tu čest Vám oznámit, že Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov je připravena uvedený protokol prozatímně uplatňovat ode dne 1. června 2006 až do jeho vstupu v platnost v souladu s jeho článkem 12, bude-li Evropské společenství ochotné jednat stejně.

V takovém případě se rozumí, že první splátka finančního příspěvku podle článku 2 protokolu musí být provedena do 15. května 2007.“

Mám tu čest Vám potvrdit souhlas Evropského společenství s uvedeným prozatímním uplatňováním.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie


Top