EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0423

Rozhodnutí Rady 2007/423/SZBP ze dne 18. června 2007 , kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

OJ L 157, 19.6.2007, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/423/oj

19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/23


ROZHODNUTÍ RADY 2007/423/SZBP

ze dne 18. června 2007,

kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na společný postoj Rady 2004/293/SZBP (1), a zejména na článek 2 uvedeného společného postoje ve spojení s čl. 23 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada přijala společným postojem 2004/293/SZBP opatření, jež mají zabránit vstupu na území členských států a průjezdu přes ně jednotlivcům zapojeným do činností, které napomáhají dosud nezadrženým osobám obviněným Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) ze spáchání zločinů nadále unikat spravedlnosti, nebo které jednají způsobem, jenž by mohl bránit účinnému provádění mandátu ICTY.

(2)

V důsledku vzetí pana Anteho Gotoviny do vazby ICTY by měla být ze seznamu vypuštěna jména určitých jednotlivců uvedených v článku 2 společného postoje, kteří jsou s Antem Gotovinou spojeni. Je také třeba aktualizovat údaje o ostatních osobách na seznamu.

(3)

Kromě toho by se do seznamu měla doplnit jména jiných osob, které jsou zapojeny do činností, které napomáhají dosud nezadrženým osobám obviněným ICTY ze spáchání zločinů nadále unikat spravedlnosti, nebo které jednají způsobem, jenž by mohl bránit účinnému provádění mandátu ICTY.

(4)

Seznam uvedený v příloze společného postoje 2004/293/SZBP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Seznam osob uvedený v příloze společného postoje 2004/293/SZBP se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 18. června 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 65. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2007/150/SZBP (Úř. věst. L 66, 6.3.2007, s. 21).


PŘÍLOHA

1.

BILBIJA, Milorad

Rodiče: Svetko BILBIJA

Datum/místo narození: 13.8.1956, Sanski Most, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 3715730

Průkaz totožnosti č.: 03GCD9986

Osobní identifikační č.: 1308956163305

Přezdívky:

Adresa: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

2.

BJELICA, Milovan

Datum/místo narození: 19.10.1958, Rogatica, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0000148 vydaný dne 26.7.1998 v: Srpsko Sarajevo (neplatný)

Průkaz totožnosti č.: 03ETA0150

Osobní identifikační č.: 1910958130007

Přezdívky: Cicko

Adresa: CENTREK, společnost v Pale, Bosna a Hercegovina

3.

DJORDJEVIĆ, Jelena (příjmení po manželovi: GLUSIĆOVÁ Jelena)

Rodiče: Vlastimir a Sojka DJORDJEVIĆOVI

Datum/místo narození: 7.2.1977, Zaječar, Srbsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Beogradskog Bataljona č. 39, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: dcera Vlastimira DJORDJEVIĆE

4.

DJORDJEVIĆ, Sojka

Datum/místo narození: 29.9.1949, obec Knjaževac, Srbsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Beogradskog Bataljona č. 39, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: manželka Vlastimira DJORDJEVIĆE

5.

EČIM, Ljuban

Datum/místo narození: 6.1.1964, Sviljanac, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0144290 vydaný dne 21.11.1998 v Banja Luce (neplatný)

Průkaz totožnosti č.: 03GCE3530

Osobní identifikační č.: 0601964100083

Přezdívky:

Adresa: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

6.

HADŽIĆ Goranka

Rodiče: Branko a Milena HADŽIĆOVI

Datum/místo narození: 18.6.1962, obec Vinkovci, Chorvatsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.: 1806962308218 (JMBG), průkaz totožnosti č.: 569934/03

Přezdívky:

Adresa: Ulica Aranj Janosa 9, Nový Sad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: sestra Gorana HADŽIĆE

7.

HADŽIĆ, Ivana

Rodiče: Goran a Zivka HADŽIĆOVI

Datum/místo narození: 25.2.1983, Vukovar, Chorvatsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Aranj Janosa 9, Nový Sad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: dcera Gorana HADŽIĆE

8.

HADŽIĆ, Srecko

Rodiče: Goran a Zivka HADŽIĆOVI

Datum/místo narození: 8.10.1987, Vukovar, Chorvatsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: syn Gorana HADŽIĆE

9.

HADŽIĆ, Zivka

Rodiče: Branislav NUDIĆ

Datum/místo narození: 9.6.1957, Vinkovci, Chorvatsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Aranj Janosa 9, Nový Sad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: manželka Gorana HADŽIĆE

10.

JOVIČIĆ, Predrag

Rodiče: Desmir JOVIČIĆ

Datum/místo narození: 1.3.1963, Pale, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4363551

Průkaz totožnosti č.: 03DYA0852

Osobní identifikační č.: 0103963173133

Přezdívky:

Adresa: Milana Simovica 23, Pale, Bosna a Hercegovina

11.

KARADŽIĆ, Aleksandar

Datum/místo narození: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0036395 (pozbyl platnosti dne 12.10.1998)

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky: Saša

Adresa:

12.

KARADŽIĆ, Ljilana (rodné příjmení: ZELEN)

Rodiče: Vojo a Anka

Datum/místo narození: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky:

Adresa:

13.

KARADŽIĆ, Luka

Rodiče: Vuko a Jovanka KARADŽIĆOVI

Datum/místo narození: 31.7.1951, obec Savnik, Černá Hora

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Dubrovačka 14, Bělehrad, Srbsko, a Janka Vukotica 24, Rastoci, obec Nikšić, Černá Hora

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: bratr Radovana KARADŽIĆE

14.

KARADŽIĆ-JOVICEVIĆ, Sonja

Rodiče: Radovan KARADŽIĆ a Ljiljana ZELEN-KARADŽIĆ

Datum/místo narození: 22.5.1967, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.: 2205967175003 (JMBG); průkaz totožnosti č. 04DYB0041

Přezdívky: Seki

Adresa: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: dcera Radovana KARADŽIĆE

15.

KESEROVIĆ, Dragomir

Rodiče: Slavko

Datum/místo narození: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4191306

Průkaz totožnosti č.: 04GCH5156

Osobní identifikační č.: 0806957100028

Přezdívky:

Adresa:

16.

KIJAĆ, Dragan

Datum/místo narození: 6.10.1955, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky:

Adresa:

17.

KOJIĆ, Radomir

Rodiče: Milanko a Zlatana

Datum/místo narození: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolać, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4742002 vydaný v roce 2002 v Sarajevu (pozbude platnosti v roce 2007)

Průkaz totožnosti č.: 03DYA1935 vydaný dne 7.7.2003 v Sarajevu

Osobní identifikační č.: 2311950173133

Přezdívky: Mineur nebo Ratko

Adresa: 115 Trifka Grabeza, Pale nebo Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosna a Hercegovina

18.

KOVAĆ, Tomislav

Rodiče: Vaso

Datum/místo narození: 4.12.1959, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.: 0412959171315

Přezdívky: Tomo

Adresa: Bijela, Černá Hora a Pale, Bosna a Hercegovina

19.

KUJUNDŽIĆ, Pedrag

Rodiče: Vasilija

Datum/místo narození: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.: 03GFB1318

Osobní identifikační č.: 3001961120044

Přezdívky: Predo

Adresa: Doboj, Bosna a Hercegovina

20.

LUKOVIĆ, Milorad Ulemek

Datum/místo narození: 15.5.1968, Bělehrad, Srbsko

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky: Legija (v padělaném průkazu totožnosti jako IVANIĆ, Zeljko)

Adresa: uvězněný (Bělehradská okresní věznice, Bačvanska 14, Bělehrad)

21.

MALIŠ, Milomir

Rodiče: Dejan MALIŠ

Datum/místo narození: 3.8.1966, Bjelice

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.: 0308966131572

Přezdívky:

Adresa: Vojvode Putnika, Foča, Bosna a Hercegovina

22.

MANDIĆ, Momčilo

Datum/místo narození: 1.5.1954, Kalinovik, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0121391 vydaný dne 12.5.1999 v Srpsko Sarajevo, Bosna a Hercegovina (neplatný)

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.: 0105954171511

Přezdívky: Momo

Adresa: uvězněný

23.

MARIĆ, Milorad

Rodiče: Vinko MARIĆ

Datum/místo narození: 9.9.1957, Visoko, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4587936

Průkaz totožnosti č.: 04GKB5268

Osobní identifikační č.: 0909957171778

Přezdívky:

Adresa: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bosna a Hercegovina

24.

MICEVIĆ, Jelenko

Rodiče: Luka a Desanka, rodné příjmení: SIMIĆ

Datum/místo narození: 8.8.1947, Borci blízko Konjice, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4166874

Průkaz totožnosti č.: 03BIA3452

Osobní identifikační č.: 0808947710266

Přezdívky: Filaret

Adresa: Klášter Milesevo, Srbsko

25.

MLADIĆ, Biljana (rodné příjmení: STOJČEVSKA)

Rodiče: Strahilo STOJČEVSKI a Svetlinka STOJČEVSKA

Datum/místo narození: 30.5.1972, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.: 3005972455086 (JMBG)

Přezdívky:

Adresa: přihlášen na adrese Blagoja Parovica 117a, Bělehrad, ale pobývá na adrese Vidikovački venac 83, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: snacha Ratka MLADIĆE

26.

MLADIĆ, Darko

Rodiče: Ratko a Bosiljka MLADIĆOVI

Datum/místo narození: 19.8.1969, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Cestovní pas č.: cestovní pas Srbsko a Černá Hora č. 003220335, datum vydání: 26.2.2002

Průkaz totožnosti č.: 1908969450106 (JMBG); průkaz totožnosti: B112059, datum vydání: 8.4.1994, vydal: SUP, Bělehrad

Přezdívky:

Adresa: Vidikovački venac 83, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: syn Ratka MLADIĆE

27.

NINKOVIĆ, Milan

Rodiče: Simo

Datum/místo narození: 15.6.1943, Doboj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 3944452

Průkaz totožnosti č.: 04GFE3783

Osobní identifikační č.: 1506943120018

Přezdívky:

Adresa:

28.

OSTOJIĆ, Velibor

Rodiče: Jozo

Datum/místo narození: 8.8.1945, Čelebići, Foča, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky:

Adresa:

29.

OSTOJIĆ, Zoran

Rodiče: Mico OSTOJIĆ

Datum/místo narození: 29.3.1961, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.: 04BSF6085

Osobní identifikační č.: 2903961172656

Přezdívky:

Adresa: Malta 25, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

30.

PAVLOVIĆ, Petko

Rodiče: Milovan PAVLOVIĆ

Datum/místo narození: 6.6.1957, Ratkovići, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4588517

Průkaz totožnosti č.: 03GKA9274

Osobní identifikační č.: 0606957183137

Přezdívky:

Adresa: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bosna a Hercegovina

31.

PETROVIĆOVÁ, Tamara (rodné příjmení: DJORDJEVIĆOVÁ)

Rodiče: Vlastimir a Sojka DJORDJEVIĆOVI

Datum/místo narození: 3.10.1971, Zaječar, Srbsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Beogradskog Bataljona č. 39, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: dcera Vlastimira DJORDJEVIĆE

32.

POPOVIĆ, Čedomir

Rodiče: Radomir POPOVIĆ

Datum/místo narození: 24.3.1950, Petrovići

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.: 04FAA3580

Osobní identifikační č.: 2403950151018

Přezdívky:

Adresa: Crnogorska 36, Bileća, Bosna a Hercegovina

33.

PUHALO, Branislav

Rodiče: Djuro

Datum/místo narození: 30.8.1963, Foča, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.: 3008963171929

Přezdívky:

Adresa:

34.

RADOVIĆ, Nade

Rodiče: Milorad RADOVIĆ

Datum/místo narození: 26.1.1951, Foča, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: starý 0123256 (neplatný)

Průkaz totožnosti č.: 03GJA2918

Osobní identifikační č.: 2601951131548

Přezdívky:

Adresa: Stepe Stepanovića 12, Foča/Srbinje, Bosna a Hercegovina

35.

RATIĆ, Branko

Datum/místo narození: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0442022 vydaný dne 17.9.1999 v Banja Luce

Průkaz totožnosti č.: 03GCA8959

Osobní identifikační č.: 2611957173132

Přezdívky:

Adresa: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

36.

ROGULJIĆ, Slavko

Datum/místo narození: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Srbsko

Číslo cestovního pasu: platný cestovní pas č.: 3747158 vydaný 12.4.2002 v Banja Luce. Datum uplynutí platnosti: 12.4.2007. Neplatný cestovní pas 0020222 vydaný dne 25.8.1988 v Banja Luce. Datum uplynutí platnosti: 25.8.2003

Průkaz totožnosti č.: 04EFA1053

Osobní identifikační č.: 1505952103022

Přezdívky:

Adresa: 21 Vojvode Mišića, Laktasi, Bosna a Hercegovina

37.

SAROVIĆ, Mirko

Datum/místo narození: 16.9.1956, Rusanovići-Rogatica, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4363471 vydaný v Istočno Sarajevo, datum pozbytí platnosti: 8.10.2008

Průkaz totožnosti č.: 04PEA4585

Osobní identifikační č.: 1609956172657

Přezdívky:

Adresa: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosna a Hercegovina

38.

SKOČAJIĆ, Mrksa

Rodiče: Dejan SKOČAJIĆ

Datum/místo narození: 5.8.1953, Blagaj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 3681597

Průkaz totožnosti č.: 04GDB9950

Osobní identifikační č.: 0508953150038

Přezdívky:

Adresa: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosna a Hercegovina

39.

VRAČAR, Milenko

Datum/místo narození: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: platný cestovní pas 3865548 vydaný dne 29.8.2002 v Banja Luce. Datum pozbytí platnosti: 29.8.2007. Neplatný cestovní pas 0280280 vydaný dne 4.12.1999 v Banja Luce (datum pozbytí platnosti: 4.12.2004) a 0062130 vydaný dne 16.9.1998 v Banja Luce, Bosna a Hercegovina

Průkaz totožnosti č.: 03GCE6934

Osobní identifikační č.: 1505956160012

Přezdívky:

Adresa: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

40.

ZOGOVIĆ, Milan

Rodiče: Jovan

Datum/místo narození: 7.10.1939, Dobruśa

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky:

Adresa:

41.

ZUPLJANINOVÁ, Divna (rodné příjmení: STOISAVLJEVIĆ)

Rodiče: Dobrisav a Zorka STOISAVLJEVIĆOVI

Datum/místo narození: 15.11.1956, Maslovare, obec Kotor Varos, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.: 0256552 Bosna a Hercegovina, datum vydání: 26.4.1999

Průkaz totožnosti č.: 04GCM2618, datum vydání: 5.11.2004 a řidičský průkaz č. 05GCF8710, datum vydání: 3.1.2005

Přezdívky:

Adresa: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: manželka Stojana ZUPLJANINA

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Rodiče: Stojan a Divna ZUPLJANINOVI

Datum/místo narození: 21.7.1980, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.: 4009608, Bosna a Hercegovina, datum vydání: 7.2.2003

Průkaz totožnosti č.: 04GCG6605, řidičský průkaz č.: 04GCC6937, datum vydání: 8.3.2004

Přezdívky:

Adresa: Stevana Markovića 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: syn Stojana ZUPLJANINA

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Rodiče: Stojan a Divna ZUPLJANINOVI

Datum/místo narození: 18.7.1984, Piskavica/Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.: 5049445, Bosna a Hercegovina, datum vydání: 26.4.2006

Průkaz totožnosti č.: 03GCB5148, datum vydání: 10.6.2003, řidičský průkaz č. 04GCF5074, datum vydání: 30.11.2004

Přezdívky:

Adresa: Stevana Markovića 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: syn Stojana ZUPLJANINA

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Rodiče: Stanko a Cvijeta ZUPLJANINOVI

Datum/místo narození: 17.11.1957, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.: 0023955 Bosna a Hercegovina, datum vydání: 24.8.1998

Průkaz totožnosti č.: 04GCL4072, č. řidičského průkazu: 04GCE8351, datum vydání: 18.9.2004

Přezdívky: Bebac

Adresa: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: bratranec Stojana ZUPLJANINA


Top