EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0163

2007/163/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2006 , kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (oznámeno pod číslem K(2006) 3052) (Text s významem pro EHP )

OJ L 72, 13.3.2007, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/163(1)/oj

13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. července 2006,

kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP

(Věc č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge)

(oznámeno pod číslem K(2006) 3052)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/163/ES)

Dne 4. července 2006 přijala Komise rozhodnutí ohledně spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (1), a zejména čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení. Znění celého rozhodnutí bez důvěrných údajů je k dispozici v úředním jazyce případu a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   SHRNUTÍ

(1)

Tato věc se týká nabytí podniku Falconbridge Limited („Falconbridge“, Kanada) podnikem Inco Limited („Inco“, Kanada). Obě společnosti působí po celém světě v oblasti těžby, zpracování, rafinace a prodeje různých výrobků z niklu, mědi, kobaltu a drahých kovů.

(2)

Inco je mezinárodní společnost zabývající se převážně těžbou, zpracováním, rafinací a prodejem různých výrobků z niklu, mědi, kobaltu a drahých kovů a produktů ze síry. Prodej výrobků společnosti Inco dosáhl na celosvětové úrovni v roce 2004 výše 3 439 milionů EUR. Společnost Inco se zabývá převážně niklem, který představoval 83 % celkového prodeje, zatímco měď dosahovala 9 %, kobalt 1 % a drahé kovy 5 % prodeje.

(3)

Falconbridge je mezinárodní společnost zabývající se převážně těžbou, zpracováním, rafinací a prodejem různých výrobků z niklu, mědi, kobaltu, olova, zinku, hliníku a drahých kovů a produktů ze síry. mědi, kobaltu, olova Falconbridge dosáhl v roce 2004 v celosvětovém měřítku prodeje ve výši 5 610 milionů EUR. Polovinu jejich prodeje představuje měď, 26 % nikl, 14 % hliník, 6 % zinek a 2 % kobalt.

(4)

Dne 11. října 2005 společnost Inco oznámila svůj záměr získat prostřednictvím veřejného návrhu smlouvy na koupi všech akcií společnosti Falconbridge, které jsou v oběhu. Navrhovanou transakcí získá společnost Inco výhradní kontrolu nad společností Falconbridge. V souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování představuje oznámená transakce spojení.

(5)

Šetření na trhu odhalilo, že by transakce v podobě, v níž byla oznámena, vedla k významnému narušení účinné hospodářské soutěže na trhu dodávek niklu pro pokovování a galvanoplastiku v rámci EHP a dodávek ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti a dodávek ryzího kobaltu pro výrobu legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti na světových trzích. Nový subjekt, jenž by vznikl sloučením, by se stal zdaleka největším dodavatelem výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku v rámci EHP a téměř monopolním dodavatelem ryzího niklu používaného na legované slitiny a ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. V šetření se uvádí, že nový subjekt by měl v dané situaci, kdy neexistuje žádný významný konkurenční tlak, možnost a snahu zvyšovat ceny na těchto trzích. Bylo rovněž zjištěno, že spotřebitelé by neměli přímý užitek z efektivity, jíž by bylo dosaženo na základě navrhované transakce, a nebyly by tak vyváženy nepříznivé účinky ovlivňující hospodářskou soutěž.

(6)

S cílem rozptýlit obavy z narušení hospodářské soutěže, které byly definovány v průběhu řízení, strany předložily dne 16. března 2006 soubor závazků. Po rozsáhlých jednáních s Komisí strany dne 5. dubna 2006 předložily upravený soubor nápravných opatření. Tento upravený soubor nápravných opatření byl posouzen na základě tržního testu za účasti třetích stran. Dne 7. června 2006 strany předložily upravený soubor nápravných opatření. Tyto závazky byly později částečně pozměněny. Dne 26. června 2006 strany předložily konečnou verzi.

(7)

V konečném znění závazků se strany zavazují, že prodají rafinérii společnosti Falconbridge Nikkelverk v Norsku a na ní vázaná aktiva („prodávaný podnik“) společnosti, která podniká v oblasti těžby kovů a/nebo jejich zpracování a která má přístup k dostatečným zásobám niklu, aby zajistila životaschopnost rafinérie. Kromě toho dne 7. června 2006 společnost Falconbridge uzavřela závaznou dohodu se společností LionOre Mining International Ltd („LionOre“) o nákupu prodávaného podniku. Dne 7. června 2006 strany požádaly Komisi o to, aby společnost LionOre byla uznána za vhodného nabyvatele prodávaného podniku. Komise je přesvědčena, že podniky mohou odstranit překážky zabraňující účinné hospodářské soutěži, které vyplývají z transakce, a že společnost LionOre je vhodným nabyvatelem prodávaného podniku.

(8)

Navrhuje se tedy přijetí schvalujícího rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování, ve kterém se stanoví podmínky a povinnosti.

II.   DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.   Relevantní výrobkové trhy

(9)

Navrhovaná transakce se týká oblasti niklu a kobaltu. Strany prohlašují, že za relevantní výrobkové trhy se mají považovat dodávky niklu a dodávky kobaltu. Šetření na trhu však jasně ukázalo, že by se relevantní výrobkové trhy v oblasti niklu a kobaltu měly definovat podle konečných aplikací těchto surovin. Jednak se u konečných aplikací poptávka významně liší, zejména v ryzosti, velikosti a tvaru výrobků, požadavcích na doručování a struktuře poptávky, jednak se producenti niklu do jisté míry specializují na dodávání pro určité konečné aplikace. Kromě toho se ceny konečných výrobků z niklu pravděpodobně liší podle jejich aplikace.

(10)

Šetření na trhu potvrdilo, že relevantní výrobkové trhy jsou tyto:

i)

dodávky niklu pro pokovování a galvanoplastiku,

ii)

dodávky ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti,

iii)

dodávky ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti.

A.   Dodávky niklu pro pokovování a galvanoplastiku

(11)

Pokovování se používá pro potažení předmětu požadovaným kovem pomocí elektrického proudu procházejícího vhodným roztokem (elektrolytem). Galvanoplastika umožňuje pokrytí různých typů forem tvary nebo tenkými kovovými nánosy.

(12)

Šetření na trhu ukázalo, že pro pokovování a galvanoplastiku mohou být použity pouze určité konečné výrobky z niklu. Zákazníci, používající dané kovy pro pokovování, mají zvláštní požadavky na ryzost, tvar, velikost a balení. Výrobky z niklu určené na pokovování a galvanoplastiku se většinou prodávají prostřednictvím distributorů. Šetření na trhu ukázalo, že roztříštěná struktura poptávky nutí dodavatele niklu k rozvíjení a udržování prodejní sítě distributorů.

(13)

Z dodavatelského hlediska ne všichni dodavatelé niklu mohou dodávat výrobky z niklu pro pokovování a galvanoplastiku a někteří výrobci, zejména strany, vyvinuli specifické výrobky pro tuto konečnou aplikaci. Dodavatel niklu, který ještě není aktivně činný v této podnikatelské oblasti, by musel významně investovat, aby byl schopen dodávat širokou řadu výrobků z niklu používaných pro pokovování a galvanoplastiku.

(14)

Kromě toho interní dokumenty stran zdůrazňují existenci rozdílného výrobkového trhu pro jiné aplikace niklu, který se liší cenami a obchodní politikou.

B.   Dodávky ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti

(15)

Legované slitiny se používají pro úkony v prostředích s vysokou teplotou a vysokou zátěží. Tyto aplikace se používají zejména v oblasti leteckého a kosmického průmyslu, energetiky a zdravotnického průmyslu. Zvláštní skupinou legovaných slitin jsou legované slitiny používané na otočné součástky kritické z hlediska bezpečnosti, jakými jsou např. lopatky turbínových motorů nebo disky proudových letadel.

(16)

Šetření na trhu ukázalo, že ne všechny konečné výrobky z niklu od jakéhokoli dodavatele se mohou zaměnitelně používat na výrobu legovaných slitin. To v ještě větší míře platí pro legované slitiny používané na součástky kritické z hlediska bezpečnosti z důvodu vysokých nároků na ryzost niklu (velmi nízký stupeň nečistot a stopových prvků) a potřeby ověřování kvality a sledovatelnosti.

(17)

O nahraditelnosti dodavatelů lze říci, že ne všichni výrobci niklu mohou vyrábět ryzí nikl vhodný na výrobu legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Porovnání vlastností konečných výrobků z niklu řady dodavatelů niklu a požadavků na tyto výrobky ze strany výrobců legovaných slitin ukázalo, že pouze několik dodavatelů, včetně stran, je schopno vyrábět konečné výrobky z niklu s ryzostí uspokojující požadavky výrobců legovaných slitin. Šetření na trhu rovněž odhalilo, že existují velké překážky pro vstup na tento výrobkový trh.

C.   Dodávky ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti

(18)

Zvláštní konečnou aplikací kobaltu je výroba legovaných slitin, z nichž zvláštní skupinu představují slitiny používané na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Legované slitiny jsou jednou z hlavních konečných aplikací kobaltu pokrývající 20–25 % celkové poptávky kobaltu.

(19)

Šetření na trhu naznačuje, že ne všechny výrobky z kobaltu vhodné pro výrobu legovaných slitin splňují požadavky ryzosti kobaltu pro výrobu legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Na ryzost kobaltu, používaného na výrobu legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti, jsou kladeny velmi specifické požadavky, jež jsou určené přesným chemickým složením a nízkým stupněm nečistot. Výrobci legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti nemohou nahradit výrobky z kobaltu jinými výrobky, které se vyznačují horší kvalitou a/nebo jiným chemickým složením.

2.   Relevantní geografické trhy

(20)

Šetření na trhu potvrdilo, že relevantní geografické trhy jsou tyto:

i)

Trh dodávek výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku dosahuje regionální úrovně (prostor EHP).

ii)

Trh dodávek ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti dosahuje celosvětové úrovně.

iii)

Trh dodávek ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti dosahuje celosvětové úrovně.

3.   Dotčené trhy

A.   Dodávky niklu pro pokovování a galvanoplastiku

(21)

Po transakci se společnost New Inco stane nejvýznamnějším dodavatelem výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku s celkovým podílem na trhu EHP dosahujícím výše (70–80) % a prodejem více než pětkrát vyšším, než je prodej dalšího nejvýznamnějšího konkurenta (2).

(22)

Šetření na trhu ukázalo, že ostatní výrobci výrobků z niklu nemohou společnosti New Inco konkurovat, buď proto, že nemají dostatečnou kapacitu a vhodnou technologii, nebo proto, že nepodnikají v rámci EHP. Distributoři a zákazníci potvrdili, že jediným možným dodavatelem, který by byl schopen reálně nahradit společnost New Inco, je společnost OMG. Potíže společnosti OMG se zdrojem meziproduktů a smlouva o poplatcích, kterou tato společnost uzavřela se společností Inco, však významným způsobem snižují konkurenční tlak, který by společnost OMG mohla vyvíjet na společnost New Inco.

(23)

Interní dokumenty předložené stranami rovněž uvádějí, že společnosti Inco a Falconbridge jsou dva nejvýznamnější konkurenti v oblasti dodávek výrobků z niklu používaných pro pokovování a galvanoplastiku. Dále tyto dokumenty potvrzují, že strany patří mezi nejvýznamnější činitele na trhu, neboť nabízejí velkou řadu výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku (různých tvarů a velikostí) a mají výjimečnou pověst na trhu.

(24)

Společnost New Inco se tak stane jediným dodavatelem schopným nabídnout jedinečnou řadu výrobků pro pokovování a galvanoplastiku. Po provedení transakce bude společnost New Inco dostatečně silná na to, aby zvýšila jednostranně ceny výrobků z niklu, neboť bude čelit pouze omezenému konkurenčnímu tlaku ze strany jiných stávajících nebo případných dodavatelů výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku.

B.   Dodávky ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti

(25)

Společnost New Inco se stane zdaleka největším a téměř monopolním dodavatelem ryzího niklu používaného pro výrobu legovaných slitin s celkovým podílem na celosvětovém trhu ve výši 80–95 %. Hospodářská soutěž na trhu legovaných slitin se vyznačuje soupeřením podniků Inco a Falconbridge. Společnost New Inco bude mít velmi silné postavení na trhu, neboť žádný dodavatel niklu není ani nebude schopen soupeřit s jedinečnými výhodami společnosti New Inco v oblasti kvality výrobků, kapacity výroby a pověsti na trhu dodávek ryzího niklu používaného pro výrobu legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Většina výrobců legovaných slitin a zákazníků vyjádřila obavy z transakce, která sníží počet dodavatelů ryzího niklu ze tří na dva a společnosti New Inco tak bude konkurovat pouze společnost Eramet.

(26)

Vzhledem k významným překážkám pro vstup na trh s ryzím niklem (na tento fakt poukazuje skutečnost, že nejméně během deseti minulých let na tento trh nikdo nevstoupil) budou omezení na budoucí chování společnosti New Inco ze strany případné hospodářské soutěže pravděpodobně minimální. V důsledku sloučení bude společnost New Inco schopna zvýšit jednostranně ceny ryzího niklu, a to zejména v případě, kdy poptávka po ryzím niklu významně vzroste a dodávky budou velmi omezené vzhledem k omezeným možnostem ostatních dodavatelů.

C.   Dodávky ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti

(27)

Společnost New Inco se stane téměř monopolním dodavatelem ryzího kobaltu používaného na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Stejně jako v případě trhu dodávek ryzího niklu se hospodářská soutěž na trhu dodávek ryzího kobaltu používaného na legované slitiny pro výrobu součástek kritických z hlediska bezpečnosti vyznačuje soupeřením podniků Inco a Falconbridge.

(28)

Společnost New Inco bude mít velmi silné postavení na trhu, neboť pouze několik dodavatelů ryzího kobaltu splňuje přísné normy výrobců legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Šetření na trhu poukázalo na to, že žádný jiný výrobce kobaltu není ani nebude schopen soupeřit s jedinečnými výhodami společnosti New Inco, a to zejména v ryzosti a kvalitě výrobků, výrobní kapacitě a skvělé pověsti na trhu dodávek ryzího kobaltu pro výrobu legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Žádný jiný výrobce kobaltu tak nepředstavuje významného konkurenta společnosti New Inco.

(29)

Pro vstup na trh dodávek ryzího kobaltu na výrobu slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti existují významné překážky. Vzhledem k významu těchto překážek budou omezení na budoucí chování společnosti New Inco ze strany případné hospodářské soutěže pravděpodobně minimální. A tak v důsledku sloučení bude společnost New Inco schopna zvýšit jednostranně ceny výrobků z ryzího kobaltu používaných na legované slitiny pro výrobu součástek kritických z hlediska bezpečnosti.

D.   Omezení celosvětových dodávek niklu

(30)

Některé třetí strany tvrdily, že společnost New Inco bude mít možnost a snahu ke zpoždění některých těžebních projektů, zejména projektu Koniambo, což by ovlivnilo ceny niklu na londýnské burze s kovy (LME). Šetření na trhu však ukázalo, že společnost New Inco nebude mít hospodářský zájem ani na zpoždění těžebního projektu, který je již ve velmi pokročilé fázi, z důvodu vynaložených značných finančních nákladů, ani na zpoždění těžebních projektů, které nejsou v tak pokročilé fázi, či případných těžebních projektů, protože užitek takového oznámení v podobě vyšších cen na londýnské burze s kovy (LME) je velmi spekulativní a časově jistě velmi omezený.

E.   Efektivita

(31)

Strany tvrdí, že navrhovaná transakce povede k růstu efektivity vyplývající z těsné blízkosti jejich těžebních/zpracovatelských zařízení v pánvi Sudbury, což jim pomůže optimalizovat své těžební a zpracovatelské postupy. To by údajně vedlo ke zvýšení výroby a ke snížení nákladů, z čehož by měli prospěch všichni odběratelé niklu. Strany však nebyly schopny prokázat, že efektivita vyplývající z navrhované transakce není dosažitelná prostředky, které by měly menší vliv na hospodářskou soutěž, a že z ní budou mít přímý prospěch koneční zákazníci tří relevantních výrobkových trhů, u kterých byly vyjádřeny obavy z narušení hospodářské soutěže. Z těchto důvodů nelze tvrdit, že efektivita, kterou strany představily, může vyrovnat nepříznivé účinky navrhované transakce na hospodářskou soutěž.

F.   Závěr

(32)

Přiložené rozhodnutí tak dochází k závěru, že oznámené sloučení může významně narušit hospodářskou soutěž, zejména v důsledku vytvoření dominantního postavení, a zdá se, že je neslučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP v případě všech tří relevantních trhů.

4.   Závazky nabízené stranami

(33)

Za účelem rozptýlení obav z narušení hospodářské soutěže na trzích v oblasti dodávek niklu pro pokovování a galvanoplastiku v rámci EHP, v oblasti celosvětových dodávek ryzího niklu pro legované slitiny/slitiny používané na součástky kritické z hlediska bezpečnosti a v oblasti celosvětových dodávek ryzího kobaltu pro legované slitiny používané na součástky kritické z hlediska bezpečnosti strany předložily níže uvedené závazky.

(34)

Podle těchto závazků se strany zavazují k tomu, že se zřeknou jediné rafinérie společnosti Falconbridge, rafinérie Nikkelverk v Norsku, s ní souvisejícího subjektu zajišťujícího dodávky surovin, existujících dohod o dodávkách surovin se třetími stranami a spolupracujícími obchodními organizacemi, existujících smluv se zákazníky, patentované rafinační technologie a obchodních značek společnosti Falconbridge (prodávaného podniku) ve prospěch vhodného nabyvatele, který má přístup k dostatečným zdrojům surovin, aby byl schopen udržet hospodářskou životaschopnost rafinérie Nikkelverk. Strany se navíc zavázaly k tomu, že nabyvateli nabídnou uzavření dohody o pružných dodávkách surovin po dobu 10 let, která pokryje podstatnou část požadavků na suroviny rafinérie Nikkelverk.

(35)

Kromě toho společnost Falconbridge uzavřela závaznou dohodu se třetí stranou, se společností LionOre, o nákupu prodávaného podniku. Strany požádaly Komisi o to, aby společnost LionOre byla uznána za vhodného nabyvatele prodávaného podniku.

5.   Hodnocení předložených závazků

(36)

Nikkelverk je jedinou rafinérií společnosti Falconbridge a vyrábí všechny výrobky z niklu, které společnost Falconbridge dodává pro pokovování a galvanoplastiku, všechny výrobky z ryzího niklu prodávané společností Falconbridge na výrobu legovaných slitin a všechny výrobky z ryzího kobaltu, které společnost Falconbridge dodává na výrobu legovaných slitin užívaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Kromě toho prodávaný podnik zahrnuje všechny subjekty společnosti Falconbridge, které se zabývají obchodem a prodejem výrobků z niklu a kobaltu.

(37)

Navrhovaná nápravná opatření proto odstraňují celé kvantitativní překrývání společností Inco a Falconbridge na třech trzích, u kterých bylo zjištěno možné narušení hospodářské soutěže. Za předpokladu, že prodávaný podnik bude působit jako životaschopný a konkurenční subjekt, převezme postavení Falconbridge na třech relevantních trzích a obnoví účinnou hospodářskou soutěž existující před navrhovanou transakcí.

(38)

Šetření však ukázalo, že základním východiskem hodnocení navrhovaného nápravného opatření je schopnost prodávaného podniku zabezpečit si dlouhodobý a co nejlepší zdroj surovin niklu vhodného na výrobu ryzího niklu za ekonomicky výhodných podmínek. Pokud tato podmínka není splněna, je možné, že prodávaný podnik bude slabým a zranitelným konkurentem na příslušných trzích, který nebude schopen účinně konkurovat společnosti New Inco.

(39)

Hodnocení současné struktury niklového průmyslu ukázalo, že rozhodujícím podnikatelským modelem bylo vertikální spojení těžebních, zpracovatelských a rafinačních zařízení. V tomto odvětví v současnosti neexistuje samostatná rafinérie a několik rafinérií, které dodávají suroviny třetím stranám, vlastní podíly v těžebních a zpracovatelských závodech. Nepředpokládá se, že by se tato situace do roku 2015 nějak významně změnila, neboť vertikálně spojený podnikatelský model je účinnou odpovědí na potřebu rafinérií zajistit si stabilní a dlouhodobý zdroj surovin.

(40)

Proto pouze nabyvatel, který má zkušenosti v oblasti těžby a zpracování niklu a přístup k dolům a dostatečnému množství niklového meziproduktu, by mohl dostatečně uspokojit nároky kladené na schopnost a snahu nabyvatele prodávaného podniku obnovit dlouhodobě hospodářskou soutěž. Tento názor výrazně podporují výsledky šetření na trhu týkající se nápravných opatření navržených Komisí.

(41)

V případě kobaltového průmyslu, na rozdíl od niklového, není vertikální spojení převažujícím podnikatelským modelem, neboť v tomto odvětví výrazně převažuje obchod s kobaltovým meziproduktem. Třetí strany dodávají společnosti Nikkelverk více než 50 % suroviny kobaltu. Společnost Falconbridge rafinuje zákazníkovu surovinu, včetně kobaltu obsaženého v kamínku, který nakupuje u podniku BCL, a meziproduktů kobaltu z Austrálie a Afriky. V obou případech se jedná o nákupy na základě dohod o nákupu surovin a o dodávkách a rafinaci surovin. Společnost New Inco se navíc zavázala, že bude 10 let dodávat prodávanému podniku podobné množství suroviny kobaltu, které nyní dodává společnost Falconbridge společnosti Nikkelverk.

(42)

V konečných závazcích je uvedeno, že prodávaný podnik se prodá pouze společnosti podnikající v oblasti těžby a/nebo zpracování kovů, která má dostatečné zdroje niklu, aby mohla udržet hospodářskou životaschopnost prodávaného podniku po skončení platnosti dohody se společností New Inco o dodávání kamínku. Společnost Inco uvádí jako příslušnou referenční hodnotu 55 000 MT ročně, což je množství, které společnost Falconbridge v současné době dodává společnosti Nikkelverk.

(43)

Toto opatření zcela rozptyluje obavy Komise týkající se životaschopnosti a konkurenceschopnosti prodávaného podniku, a poskytuje tak dostatečnou záruku týkající se dodávek suroviny niklu prodávanému podniku. Závazky jsou proto vhodné k úplnému odstranění výše uvedených obav z narušení hospodářské soutěže.

(44)

Rovněž podmínky desítiletých pružných dodávek surovin a cenový mechanismus navržený v konečné verzi závazků jsou považovány za dostatečné na ochranu životaschopnosti a konkurenceschopnosti prodávaného podniku, pokud bude prodaný společnosti, která již působí v oblasti těžby kovů.

6.   Vhodnost navrhovaného nabyvatele

(45)

Společnost LionOre Mining International Ltd („LionOre“) je středně velkým producentem niklu s fungujícími doly v Botswaně, Jižní Africe a Austrálii a podílí se na některých těžebních projektech v těchto oblastech. V současnosti má společnost LionOre sírové doly a rovněž těžební projekty společnosti se týkají této suroviny. Společnost působí v odvětví niklu od roku 1996. V roce 2005 vytěžila přibližně 29 000 MT niklu a je desátým největším producentem niklu na světě.

(46)

Společnost LionOre má vlastnický podíl ve čtyřech dolech na nikl a v jednom dole na zlato. V Africe společnost kontroluje 85 % podílu společnosti Tati Nickel v Botswaně a 50 % podílu v niklovém dole Nkomati v Jižní Africe. V západní Austrálii má společnost LionOre 100 % podíl v niklových závodech Lake Johnston, 80 % podíl v niklových závodech Black Swan a 100 % podíl v dole na zlato v Thunderbox. Kromě toho společnost LionOre plánuje rozvíjet těžbu v Honeymoon Well v západní Austrálii. Přestože společnost směřuje k tomu, aby se stala plně integrovaným producentem niklu prostřednictvím své technologie Activox, vyrábí nyní pouze niklový koncentrát (3), a nemá žádnou kapacitu na rafinaci. Celková prokázaná surovinová základna společnosti LionOre dosahovala na konci roku 2005 výše 2,3 milionů MT.

(47)

V souladu se všeobecnými zásadami a kritérii stanovenými v závazcích, je nutné posoudit, zda se společnost LionOre stane po získání prodávaného podniku nezávislou konkurenční silou na trzích, u kterých byly vyjádřeny obavy z narušení hospodářské soutěže. Posuzovalo se zejména to, zda společnost LionOre je/zůstane nezávislou na společnosti Inco/New Inco a zda má dostatečné finanční zdroje na získání prodávaného podniku. To znamená zaměřit se na to, jakým způsobem by společnost LionOre mohla sloučit své stávající a budoucí niklové těžební provozy s provozem rafinérie Nikkelverk a na to, zda by společnost LionOre mohla této rafinérii dodávat dostatečné množství surovin, aby se zachovala hospodářská životaschopnost prodávaného podniku po skončení platnosti dohody o dodávání kamínku tak, jak je uvedeno v závazcích.

(48)

Společnost LionOre splňuje všechna kritéria uvedená v závazcích týkající se vhodnosti nabyvatele a všeobecné podmínky stanovené Komisí v nápravném opatření zahrnujícím odprodej týkající se vhodnosti nabyvatele. Dospělo se proto k závěru, že společnost LionOre je vhodným nabyvatelem prodávaného podniku, neboť dlouhodobě zajistí jeho nezávislost, životaschopnost a konkurenceschopnost. Společnost LionOre má mnoho charakteristik, jež byly stanoveny jako klíčové pro splnění těchto podmínek: i) značné zkušenosti a vědomosti v oblasti niklového průmyslu; ii) vlastnictví dolů a těžebních projektů, které již jsou/budou schopné zajistit vhodné suroviny pro rafinérii Nikkelverk, a iii) znalost procesu rafinace a výroby v rafinérii Nikkelverk.

7.   Závěr

(49)

Z výše uvedených důvodů jsou závazky předložené stranami dostatečné na rozptýlení obav z narušení hospodářské soutěže, které toto sloučení vyvolalo.

(50)

V návrhu rozhodnutí se proto navrhuje prohlásit oznámenou transakci za slučitelnou se společným trhem a fungováním Dohody o EHP podle čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  V rámci EHP strany čelí pouze omezené konkurenci podniků OMG (14 %), Eramet (5 %) a v menší míře i společnosti Anglo American (2 %).

(3)  Společnost LionOre má 20 % podílu v huti BCL v Botswaně (zpracování niklu).


Top