EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D1001R(01)

Oprava rozhodnutí Rady přidružení Eu-Bulharsko č. 1/2006 (2006/1001/ES) ze dne 31. května 2006 o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedené v protokolu 3 k Evropské dohodě ( Úř. věst. L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 34–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1001/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/34


Oprava rozhodnutí Rady přidružení Eu-Bulharsko č. 1/2006 (2006/1001/ES) ze dne 31. května 2006 o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedené v protokolu 3 k Evropské dohodě

( Úřední věstník Evropské unie L 409 ze dne 30. prosince 2006 )

Rozhodnutí 2006/1001/ES se nahrazuje tímto:

ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-BULHARSKO č. 1/2006

ze dne 31. května 2006

o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty uvedené v protokolu 3 k Evropské dohodě

(2006/1001/ES)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 protokolu 3 k uvedené dohodě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 3, nahrazený protokolem upravujícím obchodní aspekty Evropské dohody (2), stanoví právní úpravu obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Společenstvím a Bulharskem. Protokol 3 byl naposledy změněn rozhodnutím Rady přidružení EU-Bulharsko č. 2/2002 (3).

(2)

V nedávné době byla sjednána nová zlepšení v oblasti obchodu s cílem usnadnit hospodářskou konvergenci při přípravě na přistoupení a stanovit koncese buď ve formě úplné liberalizace obchodu pro některé zpracované zemědělské produkty, nebo ve formě snížení cel nebo celních kvót pro jiné.

(3)

Podle čl. 1 odst. 2 protokolu 3 rozhoduje Rada přidružení o veškerých změnách celních sazeb uvedených v přílohách I a II protokolu a o zvýšení nebo zrušení celních kvót. Používaná cla mohou být snížena v reakci na snižování cel na základě vzájemných koncesí v případě zpracovaných zemědělských produktů.

(4)

Na dovoz některého zboží by se neměla uplatňovat žádná cla. V případě některého dalšího zboží by měly být otevřeny celní kvóty; tyto kvóty by měly být sníženy v závislosti na množství zboží, na které se vztahují celní kvóty uplatňované od 1. října 2004 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a pro vývoz některých zpracovaných produktů do Bulharska (4), a v souladu s vyhláškou č. 262 Rady ministrů Bulharska ze dne 27. září 2004, naposledy pozměněnou vyhláškou č. 293 ze dne 2. listopadu 2004.

(5)

V případě zpracovaných zemědělských produktů by neměly být poskytovány žádné vývozní náhrady podle nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (5).

(6)

V případě zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska a vyvážených do Společenství by neměly být poskytovány žádné vývozní náhrady,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Od 1. října 2004 se na dovoz zboží pocházejícího z Bulharska a uvedeného v příloze I do Společenství uplatní cla stanovená v uvedené příloze.

Od 1. října 2004 se na dovoz zboží pocházejícího ze Společenství a uvedeného v příloze II do Bulharska uplatní cla stanovená v uvedené příloze.

Článek 2

Na zpracované zemědělské produkty pocházející ze Společenství a vyvážené do Bulharska, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství, nelze poskytovat vývozní náhrady podle nařízení (ES) č. 1043/2005.

Na zpracované zemědělské produkty pocházející z Bulharska a vyvážené do Společenství, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy, nelze v Bulharsku poskytovat vývozní náhrady.

Pokud je potřeba v důsledku zrušení vývozních náhrad přijmout nějaké technické požadavky, rozhodne o nich jednotlivě Komise nebo bulharské právní předpisy.

Článek 3

Celní kvóty uvedené v přílohách III a IV se otevírají od 1. října do 31. prosince 2004 a od 1. ledna do 31. prosince následujících let za podmínek stanovených v těchto přílohách.

Objemy platné pro rok 2004 se poměrně snižují v závislosti na období na jednu čtvrtinu, kromě celních kvót pod pořadovými čísly 09.5463, 09.5487 a 09.5479.

Množství uvolněná do volného oběhu od 1. října 2004, na něž se vztahují celní kvóty otevřené podle nařízení (ES) č. 1676/2004, se plně započítávají do množství, na něž se vztahují celní kvóty stanovené v příloze III.

Množství uvolněná do volného oběhu od 1. ledna do 30. září 2004, na něž se vztahují celní kvóty pod pořadovými čísly 09.5463, 09.5487 a 09.5479, otevřené podle nařízení Komise (ES) č. 1446/2002 ze dne 8. srpna 2002 o pozastavení a otevření celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Bulharska do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 1477/2000 (6), se plně započítávají do množství, na něž se vztahují odpovídající celní kvóty stanovené v příloze III.

Množství uvolněná do volného oběhu od 1. října 2004, na něž se vztahují celní kvóty v Bulharsku, se plně započítávají do množství, na něž se vztahují celní kvóty stanovené v příloze IV.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po přijetí.

V Bruselu dne 31. května 2006.

Za Radu přidružení

předseda

I. KALFIN

PŘÍLOHA I

Clo na dovoz zboží pocházejícího z Bulharska do Společenství

Kód KN

Popis

Clo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

Od 1. 10.

do 31. 12. 2004

( %)

Od 1. 1.

do 31. 12. 2005

( %)

Od 1. 1.

do 31. 12. 2006

( %)

Od

1. 1. 2007 dále

( %)

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

0403 10

Jogurt:

 

 

 

 

 

– –

Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

– – –

V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

– – – –

Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

– – – –

Převyšujícím 27 % hmotnostních

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

– – – –

Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

– – – –

Převyšujícím 6 % hmotnostních

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

Ostatní:

 

 

 

 

 

– –

Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

– – –

V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

– – – –

Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

– – – –

Převyšujícím 27 % hmotnostních

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

Ostatní, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

– – – –

Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

– – – –

Převyšujícím 6 % hmotnostních

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

 

 

 

 

0405 20

Mléčné pomazánky:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních

0

0

0

0

0509 00

Přírodní houby živočišného původu:

 

 

 

 

0509 00 90

Ostatní:

0

0

0

0

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

 

 

 

 

0710 40 00

Kukuřice cukrová

0

0

0

0

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodná k požívání:

 

 

 

 

0711 90

Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

 

 

 

 

– –

Zelenina:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Kukuřice cukrová

0

0

0

0

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

 

 

 

Rostlinné šťávy a výtažky:

 

 

 

 

1302 13 00

– –

Z chmele

0

0

0

0

1302 20

Pektinové látky, pektináty a pektany:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

V suchém stavu:

0

0

0

0

1302 20 90

– –

Ostatní:

0

0

0

0

1505

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):

 

 

 

 

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

0

0

0

0

1517

Margarín; směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

 

 

 

 

1517 10

Margarín, vyjma tekutého margarínu:

 

 

 

 

1517 10 10

– –

S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

Ostatní:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Jedlé směsi nebo jedlé přípravky používané jako tvarovací přípravky

1,9

0

0

0

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, vyjma uvedených v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1518 00 10

Linoxyn

0

0

0

0

1518 00 91

– –

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované teplem ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

0

0

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

Ostatní:

0

0

0

0

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené:

 

 

 

 

1521 90

Ostatní:

 

 

 

 

1521 90 99

– – –

Ostatní:

0

0

0

0

1522 00

Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

 

 

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

0

0

0

0

1702 90

Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících v sušině 50 % hmotnostních fruktózy:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Chemicky čistá maltóza

0

0

0

0

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

 

 

 

 

1704 10

Žvýkací guma, též obalená cukrem:

 

 

 

 

 

– –

O obsahu méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

Plátková žvýkací guma

0

0

0

0

1704 10 19

– – –

Ostatní

0

0

0

0

 

– –

Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

Plátková žvýkací guma

0

0

0

0

1704 10 99

– – –

Ostatní

0

0

0

0

1704 90

Ostatní:

 

 

 

 

1704 90 10

– –

Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek

0

0

0

0

1704 90 30

– –

Bílá čokoláda

0

0

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmostnosti 1 kg nebo více

0

0

0

0

1704 90 55

– – –

Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

0

0

0

0

1704 90 61

– – –

Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

0

0

0

0

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

Gumovité cukrovinky typu želé včetně ovocných součástí

0

0

0

0

1704 90 71

– – – –

Tvrdé bonbóny, též plněné

0

0

0

0

1704 90 75

– – – –

Karamely a podobné cukrovinky

0

0

0

0

 

– – – –

Ostatní:

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

Vyrobené kompresí

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(Kód TARIC 1704909910)

– – – – –

Ostatní (obsahující méně než 70 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza))

0

0

0

0

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

 

 

 

 

1806 10

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

 

 

 

1806 10 20

– –

Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

0

0

0

0

1806 10 30

– –

Obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené rovněž jako sacharóza

0

0

0

0

1806 20

Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

– –

Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku

0

0

0

0

1806 20 30

– –

Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

0

0

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

Čokoládová mléčná drobenka

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(Kód TARIC 1806208010)

– – –

Čokoládové polevy (obsahující méně než 70 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza))

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(Kód TARIC 1806209510)

– – –

Ostatní (obsahující méně než 70 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza))

0

0

0

0

 

Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

Plněné

 (7)

0

0

0

1806 32

– –

Neplněné:

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

 (7)

0

0

0

1806 32 90

– – –

Ostatní:

 (7)

0

0

0

1806 90

Ostatní:

 

 

 

 

 

– –

Čokoláda a čokoládové výrobky:

 

 

 

 

 

– – –

Čokoládové cukrovinky, též plněné:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

Obsahující alkohol

 (7)

0

0

0

1806 90 19

– – – –

Ostatní:

 (7)

0

0

0

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

Plněné

 (7)

0

0

0

1806 90 39

– – – –

Neplněné

 (7)

0

0

0

1806 90 50

– –

Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

 (7)

0

0

0

1806 90 60

– –

Pasty (pomazánky) obsahující kakao

 (7)

0

0

0

1806 90 70

– –

Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

 (7)

0

0

0

ex 1806 90 90

(Kód TARIC 1806909011

a 1806909091)

– –

Ostatní (obsahující méně než 70 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza))

 (7)

0

0

0

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1901 10 00

Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej

0

0

0

0

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

0

0

0

0

1901 90

Ostatní:

 

 

 

 

 

– –

Sladový výtažek:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

S obsahem 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

Ostatní:

0

0

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % mléčných tuků, 5 % sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % glukózy nebo škrobu, vyjma potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

0

0

0

0

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený:

 

 

 

 

 

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

Obsahující vejce

0

0

0

0

1902 19

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

Ostatní:

0

0

0

0

1902 20

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

 

 

 

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

Vařené

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

Ostatní

0

0

0

0

1902 30

Ostatní těstoviny:

 

 

 

 

1902 30 10

– –

Sušené

0

0

0

0

1902 30 90

– –

Ostatní

0

0

0

0

1902 40

Kuskus:

 

 

 

 

1902 40 10

– –

Nepřipravený

0

0

0

0

1902 40 90

– –

Ostatní

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných tvarech

0

0

0

0

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1904 10

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:

 

 

 

 

1904 10 10

– –

Z kukuřice

0

0

0

0

1904 10 30

– –

Z rýže

0

0

0

0

1904 10 90

– –

Ostatní

0

0

0

0

1904 20

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

0

0

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

Z kukuřice

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

Z rýže

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

Ostatní

0

0

0

0

1904 30 00

Pšenice bulgur

0

0

0

0

1904 90

Ostatní:

 

 

 

 

1904 90 10

– –

Rýže

0

0

0

0

1904 90 80

– –

Ostatní

0

0

0

0

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky:

 

 

 

 

1905 10 00

Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“

0

0

0

0

1905 20

Perník a podobné výrobky:

 

 

 

 

1905 20 10

– –

S obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)

0

0

0

0

1905 20 30

– –

S obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)

0

0

0

0

1905 20 90

– –

S obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)

0

0

0

0

 

Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

 

 

 

 

1905 31

– –

Sladké sušenky:

 

 

 

 

 

– – –

Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

Ostatní

0

0

0

0

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku

0

0

0

0

 

– – – –

Ostatní:

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

Dvojité (slepované) sušenky plněné

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

Ostatní

0

0

0

0

1905 32

– –

Oplatky a malé oplatky:

 

 

 

 

1905 32 05

– – – –

S obsahem vody převyšujícím 10 % hmotnostních

0

0

0

0

 

– – –

Ostatní

 

 

 

 

 

– – – –

Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

Ostatní

0

0

0

0

 

– – – –

Ostatní:

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

Slané, též plněné

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

Ostatní

0

0

0

0

1905 40

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:

 

 

 

 

1905 40 10

– –

Suchary

0

0

0

0

1905 40 90

– –

Ostatní

0

0

0

0

1905 90

Ostatní:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Nekvašený chléb (macesy)

0

0

0

0

1905 90 20

– –

Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobky

0

0

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo ovoce a obsahující v sušině maximálně 5 % hmotnostních cukru a maximálně 5 % hmotnostních tuku

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

Sušenky

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

0

0

0

0

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

Slazené

0

0

0

0

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové:

 

 

 

 

2001 90

Ostatní:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

– –

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

0

0

0

0

2001 90 60

– –

Palmová jádra

0

0

0

0

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

 

 

2004 10

Brambory:

 

 

 

 

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

Ve formě mouky, krupičky nebo vloček

0

0

0

0

2004 90

Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

 

 

2005 20

Brambory:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

Ve formě mouky, krupičky nebo vloček

0

0

0

0

2005 80 00

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

Ořechy, arašídy a jiná semena, též spolu smíšená:

 

 

 

 

2008 11

– –

Arašídy (burské oříšky):

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Arašídové máslo

0

0

0

0

2008 91 00

– –

Palmová jádra

0

0

0

0

2008 99

– –

Ostatní:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu přesahujícím 5 % hmotnostních

0

0

0

0

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

 

 

2101 11

– –

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty:

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

S obsahem kávy v sušině 95 % hmotnostních nebo více

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

Ostatní

0

0

0

0

2101 12

– –

Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů z kávy

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

Ostatní

0

0

0

0

2101 20

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky vyráběné z těchto výtažků, esencí a koncentrátů nebo z čaje nebo maté:

 

 

 

 

2101 20 20

– –

Výtažky, esence nebo koncentráty

0

0

0

0

 

– –

Přípravky:

 

 

 

 

2101 20 98

– – –

Ostatní

0

0

0

0

2101 30

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

– –

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

Pražená čekanka

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

Ostatní

0

0

0

0

 

– –

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

Z pražené čekanky

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

Ostatní

0

0

0

0

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:

 

 

 

 

2102 10

Aktivní droždí:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)

0

0

0

0

 

– –

Chlebové kvasnice

 

 

 

 

2102 10 90

– –

Ostatní

0

0

0

0

2102 20

Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:

 

 

 

 

 

– –

Neaktivní droždí:

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

Ostatní

0

0

0

0

2102 30 00

Hotové prášky do pečiva

0

0

0

0

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

 

 

2103 10 00

Sojová omáčka

0

0

0

0

2103 20 00

Kečup a jiné omáčky z rajčat

2,5

0

0

0

2103 30

Hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

 

 

2103 30 90

– –

Připravená hořčice

0

0

0

0

2103 90

Ostatní:

 

 

 

 

2103 90 90

– –

Ostatní

0

0

0

0

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků:

 

 

 

 

2104 10

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny:

 

 

 

 

2104 10 10

– –

Sušené

3

0

0

0

2104 10 90

– –

Ostatní

3

0

0

0

2104 20 00

Homogenizované směsi potravinových přípravků

3,6

0

0

0

2105 00

Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:

 

 

 

 

2105 00 10

Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostní mléčných tuků

0 % + 13,5 EUR/100 kg MAX 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

S obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

2105 00 91

– –

3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních

0 % + 25,9 EUR/100 kg MAX 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

– –

7 % hmotnostních nebo více

0 % + 36,4 EUR/100 kg MAX 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

2106 10

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

 

 

 

 

2106 10 20

– –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

0

0

0

0

2106 10 80

– –

Ostatní

0

0

0

0

2106 90

Ostatní:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

Sýrové fondues

0

0

0

0

2106 90 20

– –

Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

0

0

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

0

0

0

0

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:

 

 

 

 

2202 10 00

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

0

0

0

0

2202 90

Ostatní:

 

 

 

 

2202 90 10

– –

Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel

0

0

0

0

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek:

 

 

 

 

2205 10

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:

 

 

 

 

2205 10 10

– –

Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18 % obj.

0

0

0

0

2205 90

Ostatní:

 

 

 

 

2205 90 10

– –

Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18 % obj.

0

0

0

0

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti):

 

 

 

 

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru:

 

 

 

 

2403 10 10

– –

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 500 g

50,5

33,7

16,8

0

2403 10 90

– –

Ostatní

50,5

33,7

16,8

0

 

Ostatní:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák

11,1

7,4

3,7

0

2403 99

– –

Ostatní:

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

Žvýkací a šňupací tabák

28

18,7

9,3

0

2403 99 90

– – –

Ostatní

11,1

7,4

3,7

0

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

 

 

 

 

3301 90

Ostatní:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

Terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci silic

0

0

0

0

 

– –

Extrahované olejové pryskyřice:

 

 

 

 

3301 90 90

– –

Ostatní:

0

0

0

0

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

3302 10

Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

– –

Druhy používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

– – –

Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:

 

 

 

 

 

– – – –

Ostatní:

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

Ostatní

0

0

0

0

PŘÍLOHA II

Clo na dovoz zboží pocházejícího ze Společenství do Bulharska

Kód KN

Popis

Clo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

1. 10. - 31. 12. 2004

( %)

1. 1. 2005 - 31. 12. 2005

( %)

1. 1. 2006 - 31. 12. 2006

( %)

Od 1. 1. 2007 dále

( %)

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

0403 10

Jogurt:

 

 

 

0

 

– –

Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

– – –

V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

32

22,4

12,8

 

0403 10 53

– – – –

Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

32

22,4

12,8

 

0403 10 59

– – – –

Převyšujícím 27 % hmotnostních

32

22,4

12,8

 

 

– – –

Ostatní, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

40

28

16

 

0403 10 93

– – – –

Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

40

28

16

 

0403 10 99

– – – –

Převyšujícím 6 % hmotnostních

40

28

16

 

0403 90

Ostatní:

 

 

 

 

 

– –

Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

– – –

V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

32

22,4

12,8

 

0403 90 73

– – – –

Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

32

22,4

12,8

 

0403 90 79

– – – –

Převyšujícím 27 % hmotnostních

32

22,4

12,8

 

 

– – –

Ostatní, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

40

28

16

 

0403 90 93

– – – –

Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

40

28

16

 

0403 90 99

– – – –

Převyšujícím 6 % hmotnostních

40

28

16

 

0405

Máslo a jiné tuky a oleje vyráběné z mléka; mléčné pomazánky:

 

 

 

0

0405 20

Mléčné pomazánky:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

S obsahem tuku 39 % hmotnostních nebo větším, avšak menším než 60 % hmotnostních

5,6

3,2

0

 

0405 20 30

– –

S obsahem tuku 60 % hmotnostních nebo větším, avšak menším než 75 % hmotnostních

5,6

3,2

 

 

0501 00 00

Vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z vlasů

0

0

0

0

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin nebo chlupů:

 

 

 

 

0502 10 00

Štětiny a chlupy z domácích a divokých prasat, odpad z nich

0

0

0

0

0502 90 00

Ostatní

0

0

0

0

0503 00 00

Žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky

0

0

0

0

0505

Kůže a jiné části ptačího těla, s péry nebo s prachovým peřím, ptačí péra a části ptačích per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, čištěné, dezinfikované nebo preparované, ale dále nezpracované; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí:

0

0

0

0

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů:

 

 

 

 

0506 10 00

Ossein a kosti upravené kyselinou

0

0

0

0

0506 90 00

Ostatní

0

0

0

0

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

0

0

0

0

0508 00 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo jen jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

0

0

0

0

0509 00

Přírodní houby živočišného původu

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

0

0

0

0

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře) zmrazená:

 

 

 

 

0710 40 00

Kukuřice cukrová

18

12

6

0

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodná k požívání:

 

 

 

 

0711 90

Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Kukuřice cukrová

0

0

0

0

0903 00 00

Maté

0

0

0

0

1212 20 00

Chaluhy a jiné řasy

0

0

0

0

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

 

 

 

Rostlinné šťávy a výtažky:

 

 

 

 

1302 12 00

– –

Z lékořice

0

0

0

0

1302 13 00

– –

Z chmele

0

0

0

0

1302 14 00

– –

Z pyrethra nebo z kořenů rostlin obsahujících rotenon

0

0

0

0

1302 19

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1302 19 30

– – –

Směsi rostlinných výtažků k výrobě nápojů nebo potravinářských přípravků

0

0

0

0

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

1302 19 91

– – – –

Léčivé

0

0

0

0

1302 20

Pektinové látky, pektináty a pektany:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

V suchém stavu

0

0

0

0

1302 20 90

– –

Ostatní:

0

0

0

0

 

Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

 

 

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

0

0

0

1302 32

– –

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené:

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba

0

0

0

0

1404

Rostlinné výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

 

1404 90 00

Ostatní

0

0

0

0

1505

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):

 

 

 

 

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

0

0

0

0

1505 00 90

Ostatní

0

0

0

0

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

0

0

0

0

1515 90 15

– –

Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce

0

0

0

0

1516

Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

 

 

 

 

1516 20

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce

 

 

 

 

1516 20 10

– –

Hydrogenovaný ricinový olej, zvaný „opalwax“ (opálový vosk)

0

0

0

0

 

– –

Ostatní

 

 

 

 

1516 20 91

– – –

V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

0

0

0

0

1517

Margarin; směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

 

 

 

 

1517 90

Ostatní:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Jedlé směsi nebo jedlé přípravky používané jako tvarovací přípravky

15

10

5

0

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, vyjma uvedených v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1518 00 10

Linoxyn

 

 

 

 

1518 00 91

– –

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, vyjma uvedených v čísle 1516

0

0

0

0

1518 00 95

– – –

Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

 

1518 00 99

– – –

Ostatní

 

 

 

 

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

0

0

0

0

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené:

 

 

 

 

1521 10 00

Rostlinné vosky

0

0

0

0

1521 90

Ostatní:

0

0

0

0

1522 00

Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

 

 

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

7

4

0

0

1702 90

Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících v sušině 50 % hmotnostních fruktózy:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Chemicky čistá maltóza

17,5

10

0

0

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

0

0

0

0

1704 10

Žvýkací guma, též obalená cukrem:

 

 

 

 

 

– –

S obsahem méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

Plátková žvýkací guma

 

 

 

 

1704 10 19

– – –

Ostatní

 

 

 

 

 

– –

S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

Plátková žvýkací guma

 

 

 

 

1704 10 99

– – –

Ostatní

 

 

 

 

1704 90

Ostatní

23,6

15,7

7,8

0

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

0

0

0

0

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

0

0

0

0

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0

0

0

0

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

 

 

 

 

1806 10

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

26,2

17,5

8,7

0

1806 20

Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:

18,7

12,5

6,2

0

 

Ostatní v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

Plněné

18,7

12,5

6,2

0

1806 32

– –

Neplněné

18,7

12,5

6,2

0

1806 90

Ostatní:

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

Čokoláda a čokoládové výrobky:

 

 

 

 

 

– – –

Čokoládové cukrovinky, též plněné:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

Obsahující alkohol

 

 

 

 

1806 90 19

– – – –

Ostatní

 

 

 

 

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

Plněné

 

 

 

 

1806 90 39

– – – –

Neplněné

 

 

 

 

1806 90 50

– –

Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

 

 

 

 

1806 90 60

– –

Pasty (pomazánky) obsahující kakao

 

 

 

 

1806 90 70

– –

Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

Ostatní (obsahující méně než 70 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza))

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

Ostatní (obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza))

22,5

22,5

22,5

0

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1901 10 00

Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej

0

0

0

0

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

24,5

14

0

0

1901 90

Ostatní:

 

 

 

 

 

– –

Sladový výtažek:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

S obsahem 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku

21

12

0

0

1901 90 19

– – –

Ostatní

21

12

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % mléčných tuků, 5 % sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % glukózy nebo škrobu, vyjma potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

5,6

3,2

0

0

1901 90 99

– – –

Ostatní

5,6

3,2

0

0

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený:

20

15

10

0

 

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

Obsahující vejce

 

 

 

 

1902 19

– –

Ostatní:

 

 

 

 

1902 20 (mimo 1902 20 10 (0 % podle dohody o produktech rybolovu))

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

 

 

 

1902 30

Ostatní těstoviny

 

 

 

 

1902 40

Kuskus

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných tvarech

0

0

0

0

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

1904 10

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:

15,7

9

0

0

1904 20

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:

17,5

10

0

0

1904 30 00

Pšenice bulgur

17,5

10

0

0

1904 90

Ostatní:

17,5

10

0

0

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky:

 

 

 

0

1905 10 00

Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“

9

6

3

 

1905 20

Perník a podobné výrobky:

24

16

8

 

 

Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

 

 

 

 

1905 31

– –

Sladké sušenky

16,8

11,2

5,6

 

1905 32

– –

Oplatky a malé oplatky:

16,8

11,2

5,6

 

1905 40

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:

24

16

8

 

1905 90

Ostatní:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Nekvašený chléb (macesy)

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 20

– –

Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobky

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 30

– – –

Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo ovoce a obsahující v sušině maximálně 5 % hmotnostních cukru a maximálně 5 % hmotnostních tuku

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 45

– – –

Sušenky

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 55

– – –

Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

18,7

12,5

6,2

 

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

Slazené

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 90

– – – –

Ostatní

25

25

25

 

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové:

 

 

 

 

2001 90

Ostatní:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

0

0

2001 90 40

– –

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

0

0

0

0

2001 90 60

– –

Palmová jádra

0

0

0

0

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

 

 

2004 10

Brambory:

 

 

0

0

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

Ve formě mouky, krupičky nebo vloček

25,2

14,4

 

 

2004 90

Ostatní: zelenina a zeleninové směsi:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

 

 

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

0

0

2005 20

Brambory:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

Ve formě mouky, krupičky nebo vloček

25,2

14,4

 

 

2005 80 00

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

8,4

4,8

 

 

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

Ořechy, arašídy a jiná semena, též spolu smíšená:

 

 

 

 

2008 11

– –

Arašídy (burské oříšky):

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Arašídové máslo

17,5

10

0

0

2008 99

– –

Ostatní:

 

 

 

 

 

– – –

Bez přísady alkoholu:

 

 

 

 

 

– – – –

Bez přísady cukru:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

21

12

0

0

2008 99 91

– – – – –

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu přesahujícím 5 % hmotnostních

0

0

0

0

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté, a přípravky vyráběné z nich nebo z kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

 

 

2101 11

– –

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty

0

0

0

0

2101 12

– –

Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

0

0

0

0

2101 20

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

0

0

0

0

2101 30

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

0

0

0

0

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy (vyjma očkovacích látek čísla 3002); hotové prášky do pečiva:

 

 

 

 

2102 10

Aktivní droždí:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)

42

24

0

0

 

– –

Chlebové kvasnice:

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

Sušené

12,6

7,2

0

0

2102 10 39

– – –

Ostatní

20

20

20

0

2102 10 90

– –

Ostatní

15,7

9

0

0

2102 20

Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy

5,6

3,2

0

0

2102 30 00

Hotové prášky do pečiva

5,6

3,2

0

0

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

 

 

2103 10 00

Sojová omáčka

14

8

0

0

2103 20 00

Kečup a jiné omáčky z rajčat

18,7

12,5

6,2

0

2103 30

Hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

 

 

2103 30 10

– –

Hořčičná moučka

17,5

10

0

0

2103 30 90

– –

Připravená hořčice

18,9

10,8

0

0

2103 90

Ostatní:

 

 

 

 

2103 90 10

– –

Chutney z manga, tekuté

0

0

0

0

2103 90 30

– –

Aromatické hořké přípravky s obsahem alkoholu 44,2 až 49,2 % obj. obsahující 1,5 až 6 % hmotnostních výtažku z hořce, koření a různých přísad a 4 až 10 % hmotnostních cukru, v nádobách nepřesahujících 0,5 litru

5,6

3,2

0

0

2103 90 90

– –

Ostatní

5,6

3,2

0

0

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků:

26,2

17,5

8,7

0

2105 00

Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

21,7

14,5

7,2

0

2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

 

 

2106 10

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

5,6

3,2

0

0

2106 90

Ostatní:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

Sýrové fondues

2,1

1,2

0

0

2106 90 20

– –

Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

28

16

0

0

2106 90 92

– – –

Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2,1

1,2

0

0

2106 90 98

– – –

Ostatní

3

3

0

0

2201

Voda, včetně minerálních vod přírodních nebo umělých a sodovek, bez přísady cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh:

 

 

 

 

2201 10

Minerální vody a sodovky:

 

 

 

 

 

– –

Přírodní minerální vody:

 

 

 

 

2201 10 11

– – –

Bez oxidu uhličitého

16,8

11,2

5,6

0

2201 10 19

– – –

Ostatní

16,8

11,2

5,6

0

ex 2201 10 90

– – –

Nesycené

27

18

9

0

ex 2201 10 90

– – –

Ostatní

16,8

11,2

5,6

0

2201 90 00

Ostatní

2,2

1,5

0,7

0

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:

 

 

 

0

2202 10 00

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

27

18

9

 

2202 90

Ostatní

11,2

7,5

3,7

 

2203 00

Pivo ze sladu

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

0 (8)

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek:

 

 

 

 

2205 10

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:

15,7

9

0

0

2205 90

Ostatní

1,12 EUR/obj. %/hl + 5,5 EUR/hl

0,6 EUR/obj. %/hl + 3,16 EUR/hl

0

0

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu:

 

 

 

0 (8)

2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více

24 EUR/hl

24 EUR/hl

24 EUR/hl

 

2207 20 00

Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

13 EUR/hl

13 EUR/hl

13 EUR/hl

 

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:

 

 

 

0 (8)

2208 20

Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:

 

 

 

 

 

– –

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

Koňak

15 % MIN 0,13 EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/obj. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 14

– – –

Armagnac

15 % MIN 0,13 EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/obj. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 26

– – –

Grappa

15 % MIN 0,13 EUR/obj. %/hl + 0,79EUR/hl

15 % MIN 0,13EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/obj. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

15 % MIN 0,13EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/obj. %/hl + 0,53EUR/hl

 

2208 20 29

– – –

Ostatní

15 % MIN 0,13 EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/obj. %/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/obj. %/hl + 0,53 EUR/hl

 

 

– –

V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry:

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

Čisté destiláty

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

Koňak:

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 64

– – – –

Armagnac

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 86

– – – –

Grappa

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 89

– – – –

Ostatní

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/obj. %/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 30

Whisky:

 

 

 

 

 

– –

Whisky „bourbon“, v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/obj. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 19

– – –

Převyšujícím 2 litry

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

Scotch whisky:

 

 

 

0 (8)

 

– – –

Sladová whisky, v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

Nepřesahujícím 2 litry

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/obj. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 38

– – – –

Převyšujícím 2 litry

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

Nepřesahujícím 2 litry

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/obj. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 58

– – – –

Převyšujícím 2 litry

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

Ostatní, v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

Nepřesahujícím 2 litry

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/obj. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 78

– – – –

Převyšujícím 2 litry

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

Ostatní v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/obj. %/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/obj. %/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 88

– – –

Převyšujícím 2 litry

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/obj. %/hl + 4,6 EUR/hl

 

2208 40

Rum a tafia:

 

 

 

 

 

– –

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

Rum s obsahem těkavých látek, jiných než ethyl a methylalkohol, rovnajícím se nebo převyšujícím 225 g/hl čistého alkoholu (s 10 % tolerancí)

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– – –

Ostatní:

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

V hodnotě převyšující 7,9 EUR za litr čistého alkoholu

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 40 39

– – – –

Ostatní

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– –

V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry:

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

Rum s obsahem těkavých látek, jiných než ethyl a methylalkohol, rovnajícím se nebo převyšujícím 225 g/hl čistého alkoholu (s 10 % tolerancí)

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

Ostatní:

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

V hodnotě převyšující 2 EUR za litr čistého alkoholu

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 40 99

– – – –

Ostatní

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50

Džin a jalovcová:

 

 

 

0 (8)

 

– –

Džin, v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

20 % MIN 0,40 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/obj. %/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 50 19

– – –

Převyšujícím 2 litry

40 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

Jalovcová, v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

20 % MIN 0,50EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50 99

– – –

Převyšujícím 2 litry

40 % MIN 1,0 EUR/obj. %/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/obj. %/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/obj. %/hl + 6,4 EUR/hl

 

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

– –

S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

15 % MIN 0,60 EUR/obj. %/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/obj. %/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/obj. %/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 19

– – –

Převyšujícím 2 litry

20 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

15 % MIN 0,60 EUR/obj. %/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/obj. %/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/obj. %/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 99

– – –

Převyšujícím 2 litry

20 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/obj. %/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 70

Likéry a cordialy:

 

 

 

0 (8)

2208 70 10

– –

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 70 90

– –

V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90

Ostatní:

 

 

 

0 (8)

 

– –

Arak, v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 19

– – –

Převyšujícím 2 litry

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likérů), v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

Nepřesahujícím 2 litry:

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 38

– – –

Převyšujícím 2 litry:

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje, v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

 

– – –

Nepřesahujícím 2 litry:

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

Ouzo

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – –

Ostatní:

 

 

 

 

 

– – – – –

Destiláty (vyjma likérů):

 

 

 

 

 

– – – – – –

Z ovoce:

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

Kalvados

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 48

– – – – – – –

Ostatní

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – – – –

Ostatní:

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 56

– – – – – – –

Ostatní

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 69

– – – – –

Ostatní lihové nápoje

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/obj. %/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – –

Převyšujícím 2 litry:

 

 

 

0 (8)

 

– – – –

Destiláty (vyjma likérů):

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

Z ovoce

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 75

– – – – –

Tequila

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 77

– – – – –

Ostatní

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 78

– – – –

Ostatní lihové nápoje

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj., v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

Nepřesahujícím 2 litry

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 99

– – –

Převyšujícím 2 litry

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/obj. %/hl + 4,5 EUR/hl

 

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:

 

 

 

 

2402 10 00

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabák

36

36

36

0 (8)

2402 20

Cigarety obsahující tabák:

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 kusů

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 kusů

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 kusů

0 (8)

2402 90 00

Ostatní

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 kusů

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 kusů

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 kusů

0 (8)

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti):

 

 

 

 

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru:

 

 

 

 

 

Ostatní:

30

20

10

0 (8)

2403 91 00

– –

Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2403 99

– –

Ostatní:

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

 

 

 

 

Ostatní vícesytné alkoholy:

 

 

 

 

2905 43 00

– –

Mannitol (mannit)

0

0

0

0

2905 44

– –

D-Glucitol (sorbitol, sorbit):

0

0

0

0

2905 45 00

– –

Glycerol

0

0

0

0

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

 

 

 

 

3301 90

Ostatní:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

Terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci silic

0

0

0

0

 

– –

Extrahované olejové pryskyřice

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

Z lékořice a chmele

0

0

0

0

3301 90 30

– – –

Ostatní

0

0

0

0

3301 90 90

– –

Ostatní

0

0

0

0

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

3302 10

Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů

 

 

 

 

 

– –

Druhy používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

– – –

Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

O skutečném obsahu alkoholu převyšujícím 0,5 % obj.

30 % MIN 0,25 EUR/obj. %/hl + 1,35 EUR/hl

20 % MIN 0,17 EUR/obj. %/hl + 1,05 EUR/hl

10 % MIN 0,08 EUR/obj. %/hl + 0,53 EUR/hl

0

3302 10 21