EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0004

2007/4/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 , kterým se mění její jednací řád

OJ L 1, 4.1.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 6–7 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 79 - 80

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/4(1)/oj

4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/9


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 1. ledna 2007,

kterým se mění její jednací řád

(2007/4/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 121 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na čl. 2 odst. 2 přílohy III jednacího řádu Rady (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 11 odst. 5 jednacího řádu Rady (dále jen „jednací řád“) se na žádost člena Rady při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou ověří, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Evropské unie vypočteného podle údajů o počtu obyvatel uvedených v článku 1 přílohy III.

(2)

Podle čl. 2 odst. 2 přílohy III jednacího řádu o prováděcích pravidlech pro ustanovení o přidělení váhy hlasům v Radě upraví Rada s účinkem od 1. ledna každého roku údaje uvedené v článku 1 uvedené přílohy na základě údajů, které má Statistický úřad Evropských společenství k dispozici k 30. září předchozího roku.

(3)

Jednací řád by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Článek 1 přílohy III jednacího řádu se nahrazuje tímto:

„Článek 1

K provedení čl. 205 odst. 4 Smlouvy o ES, čl. 118 odst. 4 Smlouvy o Euratomu a čl. 23 odst. 2 třetího pododstavce a čl. 34 odst. 3 Smlouvy o EU je celkový počet obyvatel každého členského státu na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2007 tento:

Členský stát

Počet obyvatel

(v tisících)

Německo

82 438,0

Francie

62 886,2

Spojené království

60 421,9

Itálie

58 751,7

Španělsko

43 758,3

Polsko

38 157,1

Rumunsko

21 610,2

Nizozemsko

16 334,2

Řecko

11 125,2

Portugalsko

10 569,6

Belgie

10 511,4

Česká republika

10 251,1

Maďarsko

10 076,6

Švédsko

9 047,8

Rakousko

8 265,9

Bulharsko

7 718,8

Dánsko

5 427,5

Slovensko

5 389,2

Finsko

5 255,6

Irsko

4 209,0

Litva

3 403,3

Lotyšsko

2 294,6

Slovinsko

2 003,4

Estonsko

1 344,7

Kypr

766,4

Lucembursko

459,5

Malta

404,3

Celkem

492 881,2

práh (62 %)

305 586,3“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007.

Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Rozhodnutí Rady 2006/683/ES, Euratom ze dne 15. září 2006, kterým se přijímá jednací řád Rady (Úř. věst. L 285, 16.10.2006, s. 47).


Top