EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1837

Nařízení Komise (ES) č. 1837/2006 ze dne 13. prosince 2006 , kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES IVc, VIId prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie

OJ L 354, 14.12.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1837/oj

14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1837/2006

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES IVc, VIId prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Francie dne 28. února 2006 oznámila Komisi podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93, že od 1. března 2006 zastaví rybolov sledě obecného ve vodách oblastí ICES IVc, VIId pro plavidla plující pod její vlajkou.

(3)

Komise dne 26. dubna 2006 podle čl. 21 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2847/93 a článku 26 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 přijala nařízení (ES) č. 636/2006, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného ve vodách oblastí ICES IVc, VIId plavidly plujícími pod vlajkou Francie (4) nebo registrovanými ve Francii, s účinkem od stejného data.

(4)

Na základě informací, které Komise obdržela od francouzských orgánů, je stále ve francouzské kvótě dostupné množství sledě obecného pro oblasti ICES IVc, VIId. Proto by měl být v těchto vodách povolen rybolov sledě obecného prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo registrovanými ve Francii.

(5)

Toto povolení nabývá účinku dne 19. října 2006, aby mohlo být dotčené množství sledě obecného odloveno do konce tohoto roku.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 636/2006 se proto zrušuje s účinkem od 19. října 2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 636/2006.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 19. října 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1642/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 5).

(4)  Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 10.


PŘÍLOHA

Č.

59

Členský stát

Francie

Populace

HER/4CXB7D – obnovení rybolovu

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

IVc, VIId

Datum

19. října 2006


Top