EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1558

Nařízení Komise (ES) č. 1558/2006 ze dne 18. října 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

OJ L 288, 19.10.2006, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 413–413 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 91 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 91 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 128 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1558/oj

19.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1558/2006

ze dne 18. října 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 (2) stanoví s přihlédnutím k faktorům uvedeným v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 výši podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo. S ohledem na zvýšení tržní ceny sušeného odstředěného mléka na vnitřním trhu, růst tržních cen konkurenčních bílkovin, snížení zásob sušeného odstředěného mléka a pozitivní stav cen telat by částka podpory měla být stanovena na nulovou hodnotu, dokud bude současná situace přetrvávat.

(2)

Nařízení (ES) č. 2799/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (ES) č. 2799/1999 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Výše podpory se stanoví na:

a)

0,00 EUR na 100 kg odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 35,6 %;

b)

0,00 EUR na 100 kg odstředěného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 31,4 %, avšak méně než 35,6 %;

c)

0,00 EUR na 100 kg odstředěného sušeného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 35,6 %;

d)

0,00 EUR na 100 kg odstředěného sušeného mléka o obsahu bílkovin v tukuprosté sušině nejméně 31,4 %, avšak méně než 35,6 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1018/2006 (Úř. věst. L 183, 5.7.2006, s. 12).


Top