EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1377

Nařízení Komise (ES) č. 1377/2006 ze dne 18. září 2006 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

OJ L 255, 19.9.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 048 P. 253 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 048 P. 253 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 82 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Implicitně zrušeno 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1377/oj

19.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1377/2006

ze dne 18. září 2006,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (1), zejména s ohledem na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1236/2005 obsahuje seznam příslušných orgánů, které jsou pověřeny konkrétními úlohami souvisejícími s prováděním uvedeného nařízení.

(2)

Nizozemsko a Spojené království požádaly o doplnění a změnu adres svých příslušných orgánů. Adresa Komise by rovněž měla být změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1236/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2006.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 1236/2005 se mění takto:

1.

Pod nadpisem „NIZOZEMSKO“ se vkládá následující adresa:

„Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nizozemsko

Tel.: (31-70) 379 64 85, 379 62 50“.

2.

Adresa pod nadpisem „SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se nahrazuje následujícím:

Dovoz zboží uvedeného v příloze II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Spojené království

Tel.: (44-1642) 36 43 33

Fax: (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Vývoz zboží uvedeného v příloze II nebo III a poskytování technické pomoci vztahující se ke zboží uvedenému v příloze II, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Spojené království

Tel.: (44-20) 72 15 80 70

Fax: (44-20) 72 15 05 31

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk“.

3.

Adresa pod nadpisem „B. Adresa pro oznamování Komisi“ se nahrazuje následujícím:

„Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


Top