EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1221

Nařízení Komise (ES) č. 1221/2006 ze dne 11. srpna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

OJ L 221, 12.8.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 371–371 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 205 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 205 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; Implicitně zrušeno 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1221/oj

12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2006

ze dne 11. srpna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článcích 45, 59 a 61 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 (2) jsou stanovena některá data související s destilací vedlejších produktů z výroby vína. S ohledem na bohatou sklizeň v hospodářském roce 2005/06 mají některé členské státy materiální problémy dokončit tuto destilaci ve stanovených lhůtách. Proto je nezbytné uvedená data posunout.

(2)

Článek 63a nařízení (ES) č. 1623/2000, týkající se destilace konzumního alkoholu z vína, stanoví procento produkce, kterým se producent může podílet na uvedené destilaci. Je nezbytné stanovit toto procento pro hospodářský rok 2006/07.

(3)

Nařízení (ES) č. 1623/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Za účelem zajištění pokračování činností dotčených producentů by se toto nařízení mělo začít používat od 16. července 2006.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:

1.

V čl. 45 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od prvního pododstavce se pro hospodářské roky 2004/05 a 2005/06 posouvá datum uvedené v prvním pododstavci na 31. srpna následujícího hospodářského roku.“

2.

V článku 59 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od prvního pododstavce se pro hospodářské roky 2004/05 a 2005/06 posouvá datum uvedené v prvním pododstavci na 15. září následujícího hospodářského roku.“

3.

V čl. 61 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nicméně pro hospodářské roky 2004/05 a 2005/06 se posouvá datum uvedené v prvním pododstavci na 15. září následujícího hospodářského roku.“

4.

V čl. 63a odst. 2 prvním pododstavci se poslední věta nahrazuje tímto:

„Pro hospodářské roky 2004/05, 2005/06 a 2006/07 je toto procento stanoveno na 25 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1820/2005 (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 8).


Top