EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1154

Nařízení Komise (ES) č. 1154/2006 ze dne 27. července 2006 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98

OJ L 207, 28.7.2006, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1154/oj

28.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1154/2006

ze dne 27. července 2006

o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2006 podle nařízení (ES) č. 327/98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (2), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Z ověření množství, pro něž byly podány žádosti o dovozní licence pro rýži v rámci tranše na měsíc červenec 2006, vyplývá, že je třeba stanovit vydávání licencí pro množství uvedená v příslušných žádostech, která jsou případně snížena o určitá procenta, určit dostupná množství, která mají být převedena do následující tranše, a určit celková dostupná množství pro různé kvóty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence pro celní kvóty pro rýži otevřené nařízením (ES) č. 327/98, které byly během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2006 podány a předloženy Komisi, se vztahuje koeficient snížení podle procentních sazeb stanovených v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství dostupná pro tranši na měsíc červenec 2006, která mají být převedena do následující tranše, a celková množství dostupná pro tranši na měsíc září 2006, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 965/2006 (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 12).


PŘÍLOHA

Snížení v procentech, která se mají použít pro požadovaná množství pro tranši na měsíc červenec 2006, a množství převedená do následující tranše

a)

Kvóta pro poloomletou nebo celoomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98

Původ

Pořadové číslo

Snížení v procentech pro tranši na měsíc červenec 2006

Množství převedené do tranše na měsíc září 2006

(v tunách)

Celková množství dostupná pro tranši na měsíc září 2006

(v tunách)

Spojené státy americké

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Thajsko

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Austrálie

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Jiného původu

09.4130

b)

Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 327/98

Původ

Pořadové číslo

Snížení v procentech pro tranši na měsíc červenec 2006

Množství převedené do tranše na měsíc říjen 2006

(v tunách)

Celková množství dostupná pro tranši na měsíc říjen 2006

(v tunách)

Všechny země

09.4148

66,8156

0

0

c)

Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 327/98

Původ

Pořadové číslo

Snížení v procentech pro tranši na měsíc červenec 2006

Thajsko

09.4149

0 (2)

Austrálie

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

Spojené státy americké

09.4153

0 (2)

Jiného původu

09.4154

98,2456

d)

Kvóta pro poloomletou nebo celoomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98

Původ

Pořadové číslo

Snížení v procentech pro tranši na měsíc červenec 2006

Množství převedené do tranše na měsíc září 2006

(v tunách)

Celková množství dostupná pro tranši na měsíc září 2006

(v tunách)

Thajsko

09.4112

98,4928

0

0

Spojené státy americké

09.4116

Indie

09.4117

Pákistán

09.4118

Jiného původu

09.4119

Všechny země

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Vydání pro množství uvedené v žádosti.

(2)  Vydání pro množství uvedené v žádosti.


Top