EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0927

Nařízení Komise (ES) č. 927/2006 ze dne 22. června 2006 o uvolnění zvláštní restrukturalizační rezervy podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003

OJ L 170, 23.6.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 59–60 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 237 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 237 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/927/oj

23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 927/2006

ze dne 22. června 2006

o uvolnění zvláštní restrukturalizační rezervy podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (1), a zejména na čl. 1 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1788/2003 se stanoví zvláštní restrukturalizační rezerva pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko, která má být uvolněna od 1. dubna 2006 v rozsahu, ve kterém v závislosti na jednotlivých zemích od roku 1998 nebo 2000 klesla spotřeba mléka a mléčných výrobků ve vlastním hospodářství.

(2)

V souladu s čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1788/2003 předložily Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko Komisi zprávu, v níž jsou podrobně uvedeny výsledky a tendence současného restrukturalizačního procesu v uvedených zemích v odvětví mléčných výrobků, a zejména odklon od výroby pro potřeby vlastního hospodářství k výrobě pro trh.

(3)

Podle předložených zpráv všechny uvedené členské státy prokázaly pokles spotřeby mléka a mléčných výrobků ve vlastním hospodářství.

(4)

Dostupné statistické údaje o výrobě ukazují, že rostoucí část mléčné výroby je uváděna na trh v rámci dodávek a snižující se část v rámci přímých prodejů.

(5)

Proto je třeba uvolnit zvláštní restrukturalizační rezervu pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko a stanovit přidělení výsledných množství do části „dodávky“ jejich vnitrostátního referenčního množství.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko se uvolňuje zvláštní restrukturalizační rezerva podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1788/2003. Uvolněná množství jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Množství stanovená v příloze se začlení do vnitrostátní rezervy podle článku 14 nařízení (ES) č. 1788/2003 a použijí se pro dodávky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2217/2004 (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

(v tunách)

Členský stát

Množství zvláštní restrukturalizační rezervy

Česká republika

55 788

Estonsko

21 885

Lotyšsko

33 253

Litva

57 900

Maďarsko

42 780

Polsko

416 126

Slovinsko

16 214

Slovensko

27 472


Top