EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0926

Nařízení Komise (ES) č. 926/2006 ze dne 22. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

OJ L 170, 23.6.2006, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 311–314 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 233 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 233 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 157 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Implicitně zrušeno 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/926/oj

23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 926/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I.A nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2), stanoví celní kvóty nespecifikované podle země původu, které se mají dovézt během kvótového období.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 267/2006 ze dne 30. ledna 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3) stanoví dodatečný příděl másla a jiných tuků a olejů získaných z mléka v rámci roční dovozní celní kvóty.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 711/2006 ze dne 20. března 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (4) stanoví dodatečné příděly v souvislosti s několika kvótami různých druhů sýrů v rámci roční dovozní celní kvóty.

(4)

Je proto vhodné upravit dotyčné objemy stanovené kvótami uvedené v příloze I.A nařízení (ES) č. 2535/2001.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I.A nařízení (ES) č. 2535/2001 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 591/2006 (Úř. věst. L 104, 13.4.2006, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

„I.A

CELNÍ KVÓTY NESPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMĚ PŮVODU

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (2)

Země původu

Roční kvóta

Půlroční kvóta

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

09.4590

0402 10 19

Odstředěné sušené mléko

Všechny třetí země

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

Všechny třetí země

11 360

5 680

94,80

v ekvivalentu másla

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Sýr na pizzu, zmrazený, krájený na kousky o hmotnosti nejvýše jeden gram, v nádobách o čistém obsahu nejméně 5 kg, o obsahu vody nejméně 52 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině nejméně 38 % hmotnostních

Všechny třetí země

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Tavený ementál

Všechny třetí země

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Ementál

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Tavený gruyère

Všechny třetí země

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Sýry k dalšímu zpracování (3)

Všechny třetí země

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Všechny třetí země

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh, jiné než sýr na pizzu z kvóty č. 09.4591

Všechny třetí země

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Ostatní strouhané sýry nebo práškové sýry

94,10

0406 30 31

Jiné tavené sýry

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Sýry s modrou plísní

70,40

0406 90 17

Bergkäse a appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Eidam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, ovčí nebo buvolí

0406 90 33

Feta, ostatní

0406 90 35

Kefalo-tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Sýry ovčí nebo buvolí

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Ostatní

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

S obsahem vyšším než 47 %, avšak nejvýše 52 % hmotnostních

0406 90 87

S obsahem vyšším než 52 %, avšak nejvýše 62 % hmotnostních

0406 90 88

S obsahem vyšším než 62 %, avšak nejvýše 72 % hmotnostních

0406 90 93

S obsahem vyšším než 72 % hmotnostních

92,60

0406 90 99

Ostatní

106,40


(1)  1 kg produktu = 1,22 kg másla.

(2)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódu KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem ke kódu KN a odpovídajícímu popisu.

(3)  Uvedené druhy sýrů se považují za zpracované, jestliže byly zpracovány na produkty položky 0406 30 kombinované nomenklatury. Použijí se články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.“


Top