EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0682

Nařízení Komise (ES) č. 682/2006 ze dne 3. května 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury

OJ L 119, 4.5.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/682/oj

4.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 682/2006

ze dne 3. května 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2005, pokud je o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 1375/2005 (3) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení pro vývoz 31 443 tun ječmene ze zásob české intervenční agentury.

(3)

Česká republika informovala Komisi o záměru své intervenční agentury zvýšit o 100 000 tun množství zařazené do nabídkového řízení za účelem vývozu. S ohledem na situaci na trhu by žádosti České republiky mělo být vyhověno.

(4)

Nařízení (ES) č. 1375/2005 by proto mělo být změněno.

(5)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 1375/2005 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 131 443 tun ječmene, jež má být vyvezeno do třetích zemí kromě Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Chorvatska, Kanady, Lichtenštejnska, Mexika, Rumunska, Spojených států amerických, Srbska a Černé Hory (4) a Švýcarska.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 219, 24.8.2005, s. 9.

(4)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Organizace pojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


Top