EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0061

Nařízení Komise (ES) č. 61/2006 ze dne 13. ledna 2006 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2006

OJ L 10, 14.1.2006, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/61/oj

14.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 61/2006

ze dne 13. ledna 2006

o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství, na která byly podány žádosti o vydání licence tradičními a novými dovozci ve dnech 9. a 10. ledna 2006 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 565/2002, překračují dostupná množství pro dovoz výrobků pocházejících z Číny a ze třetích zemí kromě Číny a Argentiny.

(2)

Množství, na která byly podány žádosti o vydání licence novými dovozci ve dnech 9. a 10. ledna 2006 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 565/2002, překračují dostupná množství pro dovoz výrobků pocházejících z Argentiny.

(3)

Je třeba stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence zaslaným Komisi dne 12. ledna 2006, a pro každou kategorii dovozců a zemi původu produktu určit data, do kterých musí být vydávání osvědčení dočasně zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002, podaných ve dnech 9. a 10. ledna 2006 a zaslaných Komisi dne 12. ledna 2006 budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. března do 31. května 2006 a podané po 10. ledna 2006, ale ještě před datem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).


PŘÍLOHA I

Země původu produktu

Přidělené procentní sazby

Čína

Třetí země kromě Číny a Argentiny

Argentina

tradiční vývozci

(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002)

13,574 %

100 %

87,509 %

noví vývozci

(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002)

0,547 %

87,294 %

1,699 %

„X“

:

Pro tuto zemi původu nebyly pro dané čtvrtletí stanoveny žádné kvóty.

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


PŘÍLOHA II

Země původu produktu

Data

Čína

Třetí země kromě Číny a Argentiny

Argentina

tradiční vývozci

(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002)

31.5.2006

31.5.2006

noví vývozci

(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002)

31.5.2006

3.4.2006

31.5.2006


Top