EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D1554

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1554/2005/ES ze dne 7. září 2005, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/51/ES, kterým se zavádí akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů, a rozhodnutí č. 848/2004/ES, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu organizací působících na evropské úrovni v oblasti rovnosti žen a mužů

OJ L 255, 30.9.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1554/oj

30.9.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/9


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1554/2005/ES

ze dne 7. září 2005,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/51/ES, kterým se zavádí akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů, a rozhodnutí č. 848/2004/ES, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu organizací působících na evropské úrovni v oblasti rovnosti žen a mužů

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 13 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutím 2001/51/ES (2) zavedla akční program týkající se rámcové strategie Společenství pro rovnost žen a mužů za účelem lepšího pochopení otázek týkajících se rovnosti žen a mužů, podpory a šíření hodnot a postupů, na kterých se zakládá rovnost žen a mužů, a rozvíjení způsobilosti příslušných činitelů účinně podporovat rovnost žen a mužů.

(2)

Evropský parlament a Rada rozhodnutím č. 848/2004/ES (3) zavedly akční program Společenství na podporu organizací působících na evropské úrovni v oblasti rovnosti žen a mužů s cílem podporovat činnost organizací, jejichž stávající program činnosti nebo určitá opatření slouží všeobecnému evropskému zájmu v oblasti rovnosti žen a mužů nebo sledují cíl, který je součástí politiky Evropské unie v této oblasti.

(3)

Oba programy končí dne 31. prosince 2005. Vzhledem k cílům stanoveným v článku 13 Smlouvy je nezbytné zajistit pokračování politiky Společenství na podporu rovnosti žen a mužů.

(4)

Uvedené programy je třeba prodloužit o roční přechodné období, dokud nebude zaveden nový víceletý rámcový program pro financování akcí v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí pro období 2007 — 2013, který bude obsahovat část věnovanou rovnosti žen a mužů.

(5)

Rozhodnutí 2001/51/ES bylo založeno na článku 13 Smlouvy. Po změnách zavedených Niceskou smlouvou však zvláštní právní základ pro přijímání podpůrných opatření Společenství, která mají přispět k potírání diskriminace, představuje čl. 13 odst. 2. Proto je vhodné založit změnu rozhodnutí 2001/51/ES na čl. 13 odst. 2,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2001/51/ES se mění takto:

1.

V článku 1 se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“.

2.

V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka pro provádění tohoto programu pro období 2001 — 2006 činí 61,5 milionů EUR.“

Článek 2

Rozhodnutí č. 848/2004/ES se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 3 se datum „31. prosince 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“.

2.

V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční rámec pro provádění tohoto programu pro období 2004 — 2006 činí 3,3 milionů EUR.“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 7. září 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. května 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005.

(2)  Úř. věst. L 17, 19.1.2001, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 18. Rozhodnutí opravené v Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 7.


Top