EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1282

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2005 ze dne 3. srpna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1810/2004, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

OJ L 203, 4.8.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 428–430 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 273 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 273 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; Implicitně zrušeno 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1282/oj

4.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 203/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1282/2005

ze dne 3. srpna 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1810/2004, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2), pozměnilo kódy kombinované nomenklatury některých produktů rybolovu, na které se vztahuje nařízení (ES) 2007/2000.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3), pozměnilo kódy kombinované nomenklatury některých vinařských produktů, na které se vztahuje nařízení (ES) 2007/2000.

(3)

Z důvodu srozumitelnosti by nařízení (ES) č. 2007/2000 mělo být odpovídajícím způsobem upraveno.

(4)

Úpravy kódů kombinované nomenklatury by se měly použít ode dne vstupu nařízení (ES) č. 1789/2003 v platnost, tj. ode dne 1. ledna 2004, a ode dne vstupu nařízení (ES) č. 1810/2004 v platnost, tj. ode dne. 1. ledna 2005.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ve druhém sloupci přílohy I nařízení (ES) č. 2007/2000 se provádějí tyto úpravy:

1.

u pořadových čísel 09.1571 a 09.1573:

kód KN „ex 0305 59 90“ se nahrazuje kódem KN „ex 0305 59 80“,

kód KN „ex 0305 69 90“ se nahrazuje kódem KN „ex 0305 69 80“.

2.

u pořadových čísel 09.1575 a 09.1577:

kód KN „ex 0304 20 95“ se nahrazuje kódem KN „ex 0304 20 94“,

kód KN „ex 0305 59 90“ se nahrazuje kódem KN „ex 0305 59 80“,

kód KN „ex 0305 69 90“ se nahrazuje kódem KN „ex 0305 69 80“.

3.

u pořadového čísla 09.1515:

kód KN „2204 21 83“ se nahrazuje kódem KN „2204 21 84“,

kód KN „ex 2204 21 84“ se nahrazuje kódem KN „ex 2204 21 85“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 a čl. 1 odst. 2 se použijí ode dne 1. ledna 2004.

Ustanovení čl. 1 odst. 3 se použijí ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2005.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 374/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 327, 30.10.2004, s. 1.


Top